Há', szóval, drága jó sztrovacsekok, én má' nagyon régóta terveztem, hogy elmondjam nektek a következő Tolmatsch Sztorit, csak valahogy erőt, energiát és időt köllött találni, de főleg a Transzot (ami az ihlés alapja, és a Nagy Sámán is sokáig vár rá, mig belees, miközben a törzs vénjei is sokáig várnak a transzra, amibe a sámán belees, mivelhogy Transz nélkül semmi sem megy és várni köll rá...)..., na, a lényeg, hogy az alábbi Époszhoz sok minden köllött, de főleg a Sör..

.Nos, mi is legyen nekije a címe? Má'mint, hogy kellőképp kifejezze a Hősi Éposz epikusságát és szélesen hömpölyögjön viszonylag érzelemmentesen, továbbá objektíven ábrázoljon, vagy hogyanisköll ezt lexikon szerint....

Ok, legyen akkor
"Légó mindhalálig!"

... és eljött az Úr 1982-ik esztendeje, és az Úr haragjában, valamint unalmában is, mert épp ráért, és jobb dolga amúgy sem akadt, Nagy Sorscsapást mért Békés egyébként békés népére..., egyúttal további csapásokat is csapott hozzá a Nagy Sorscsapáshoz, ne gondolja senki balgamód, hogy csupa tejföl és méz ez a földi kánaán ott a szegletben....
Meghívó

Egyszóval, a Varsói Szerződés tagállamai Egyesített Fegyveres Erői Egyesített Parancsnokságának éves kiképzési terve szerint a VSZT Polgári Védelem Vezető Állománya Értekezletének és bemutatóval egybekötött Megyei Polgári Védelmi Gyakorlat megtartására került sor a semmit sem sejtő és amúgy békés Békés megyében...., amire, ahogy ill, csináltak is szabályos meghívót:

Aztán erre a Nagy Eseményre meghívták a Varsói Szerződés minden tagállamának Polgári Védelmi Parancsnokát, akik - jobb helyen - miniszterhelyettesek, illetve sokcsillagos és nagyon nagy kotonagórék voltak, még szovjet marsall is akadt köztük, aminek bazi nagy csillaga van és a pizsamacsíkja is vastagabb...

Nos, mivel a magyar polgári védelem és főleg a szegény, sok mindent megélt, de amúgy egészen békés Békés megyei népek erre - az Úr által küldött - sorcsapásra felkészültségben nem a helyzet magaslatához elengedhetetetlen színten találtattak..., hogyismondjam..., na, szóval lingvisztikai logisztika szempontjából, ez jó lesz, ez kellőképp tyugyományosch, vagyis megfelelően érthetetlen...., de Egy Pofa Sörért (a züzlet az üzlet) elmagyarázom - szóval, nem tudtak elég jól oroszul, ezért aztán (a vezérkar ferdítőosztály főnökének korábbi légós kapcsolatait kihasználva és kellőképp sok piával megvesztegetve) megerősítésül kirendeltek két nagypofájú ferdítőtolmácsot, úgymond ezeket csak itatni kell és akkor akármit összepofáznak varsói paktumi közmegelégedésre is, gond egy se, Sör legyen, a többit majd ezek elintézik.

A két darabból álló ferdítő elkülönítvénynek a szükséges mobilítás biztosítása érdekében adtak egy saját óóóótót, a hozzárendelt kiskatona sofőrrel...., aki előírásos jelentkezéssel és jelentéssel kezdett, de egy hét után le lett szoktatva rendesen az ilyenekről, sőt, búcsúzásként kijelentette, hogy szívesen ráhúz akár még további heteket is, ha azokat ezzel a két darrabból álló véká-ferdítő tiszti kikülönítménnyel töltheti el, mert addigi életében még nem röhögött annyit...., mondtam is párszor menetközben, hogy előre figyeljen és ne rángassa a kormányot a nagy röhejreszketéstől, mert nekimegyünk egy polgári védelmi fának... Ja, ugyanis amint beértünk ebbe a sorscsapás által sújtott, de amúgy békés Békésbe, onnantól kezdve minden légóssá vált - kanyargott és porzott a polgári védelmi út, amit polgári védelmi fák szegélyeztek, mindenféle légós biciklisták cikáztak a padkán, és mindenütt polgári védelmi tehenek legelték a polgári védelmi füvet.... Hiába, a vezérkari gőg! Amint ezt a helybéli pévések többször is megjegyezték...., pedig istenbizony igyekeztünk, meg különben is haverjük volt a főnökünk, csak nem mindig vették komolyan a figyelmeztetését a tolmácsok itatását illetően..., viszont, amint emlékeztettük őket erre, akkor még a megyei parancsnok páncéljából is elővarázsolták a szükséges légós MZ (mozgósítási zárolt) készletet... Gond nem is volt egy szál se...

.... legfeljebb mind a mai napig nem tudom ezzel az emlegetett másik darabbal eldönteni, hogy én akartam-e felmászni a Kossuth-szoborra, vagy ő, és akkor ki kit rángatott vissza???!!!

Mindegy, ez csak amolyan mellékszál, amit itt el is varrunk, és akkor folytassuk az Époszt...

Békéscsaba, Kossuth-szobor

Az értekezleten elhangzott sok hülye dumát most nem mesélném el, mert ugyan ki a fenét érdekelnének manapság "A békében és háborúban végrehajtandó polgári védelmi intézkedések alapjai", vagy "A polgári védelmi tervezés alapelvei és rendszere"..., meg csupa ilyenek, amiket szinkronban kellett ide-oda ferdíteni, na, föltéve, hogy megvolt a lingvisztikai logisztikában részt vevő lingvisztikai logisztikusok működőképességének biztosításához elengedhetetlen logisztika..., na, sikerült, ez így rendesen érthetetlen, tehát, tyugyományosch...., egyszerűbben pedig, hogy mindig időben hozták a Söröt, na! És nem száradt ki az ember a szinkronbudiban!

A Hősi Époszhoz a falakkal körbezárt termek helyett amúgy is jobban illik a nyílt szabad tér, a magas ég, tele mindenféle sötéten tornyosuló viharfelhőkkel, amik a drámai feszültséget és a nemzetközi helyzetet fokozzák, na, ahogy ill..., megadva ezzel a túlélésért folytatandó küzdelem heroikus díszleteit...., vagy mitisköll mondani egy ilyen halálkomoly izéről, plédájul, amikor az egybegyűlt varsói főlégósoknak elregélik a gyakorlat induló helyzetét, miszerint itt a semmit sem sejtő békés békésiekre micsoda csapások várnak, többek között atomilag, amit - az annak idején divatos elméletek szerint - minden talpalatnyi helyre odasóznak majd Lyól...

Tájékozató induló helyzetről

Az induló helyzet beállítása lingvisztikai logisztikájához természetesen megfelelő mobil eszközöket logisztikáztak oda - adtak ilyen korszerű hangosbeszélő izéket belepofázásra, egyet a műsorvezető légós szagembernek, és egy másikat a ferdítő tolmácsnak, aztán a többiek nagy érdeklődést mímelve hallhatták, amint a két cucc szépen összegerjed..., de nem gond, mert ez legalább imitálta a légós szirénát, amit hallva az amúgy békés békési lakosság majd szaporán menekül az atom elől...., de ezek a varsói légós főgórék nem lakosság voltak, hanem kotonák, ezért nem szaladtak szét, hanem csak ott ácsorogtak és néztek, bámultak...

Na, hogy ha netán valakit érdekelne, akkor idevarázsolom a Bemutatási Tervet (ha még ennél is kíváncsibb lenne valaki es el is akarja olvasni, akkor kattintson rá a képre):

Bemutatási terv

Nem tudom, hogy ez az egész micsoda mostanság mennyire komp a ti bilitekben, vagy bilis a kompotokban, mindegy, de akkortájt mindenki nagyon komoly pofát vágott hozzá és sűrűn bólogatott, továbba azt mondta, hogy majd átveszi tapasztalatban..., de lehet, hogy a varsói izé nem ettől ment szét, habár ki a fene tudja..., én, mindenesetre, mindent megtettem a kellő komolyságért - sosem röhögtem hangosan a hangosbeszélőbe, egy Tolmatsch ilyet sosem tenne! Elvégre ott a kapcsoló a keze ügyében - az is van olyan, mint egy raketta indítógimbja....

A sok helyszín közül az igazán érdekes és izgalmas az Elzárkózás volt, amit természetesen Szabadkígyós - Újkígyóson mutattak be..., hol másutt?!! Elvégre szabadon, önként és dalolva, szabad idejükben (esetleges termeléskiesés kerülése végett), a szabad szabadkígyósiak szabadon bezárkoznak, elzárkózásilag, mer'hogy jön az atomfelhő!!!

Isten hozott

Ez a kép nem akkoriban készült, csak mostanaság fotótántorogtam arra, annak idején valamiért nem szerveztek ide légós bemutatót, biztos nem tudták odaszervezni a hű nép éljenét....

Szabadkigyos-Ujkigyos

.... így aztán teljesen kihalt - jól elzárkózott - utca közepén kellett elmesélni, hogy tulajdonképpen nagyon veszélyeztetett területen ácsorgunk éppen, mer'hogy mostanság valami nagyon atomizé gombafelhőjét sodorja erre a szél valamerről, de szerencsére vannak erre az esetre mindenféle szuperjó tervek, ezért az egész lakosság bezárkózott és elzárkózott, a házak nyílászárói mind el vannak tömve és be vannak fóliázva, atombiztosan, mindenkinek van gázálárca, csak a tyúkoknak nincs, mert a lovak, tehenek és kutyák számára rendszeresített gázálárcot csirkeméretre még nem tudták miniatürizálni, de ezt majd egy későbbi fejlesztés során szintén megoldják, mindenesetre az állatok is le vannak fóliázva, akár mehetünk is megnézni.... És mentünk is !!! És meg is néztük..., és akár hiszitek, akár nem - kibírtam röhögés nélkül!!!! Mert egy Tolmatsch akkor jó, ha nem röhög, meg különben is "Légó mindihalálig!"

újkígyósi templom Ugyanakkor, úgy jött ki a dolog, hogy ez a nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon fontos rendezvény időben épp az újkígyósi búcsú napjára esett:

Márpedig a két komoly eseményt nem lehet ám csak úgy egyszerűen áthelyezni, mert az egyháznak is, meg az államnak is, hát még egy ilyen nagy államszövetségnek, mint a Varsói Paktum, megvan a maga kalendáriumi ütemterve.

Nos, képzeljétek el, hogy az újkígyósi búcsú ügyében külön levelezést folytattak a Vatikánnal, ugyan járuljon már hozzá a Pápa Őszentsége ahhoz, hogy egy kis faluban a búcsút egy héttel elhalasszák, mivel ez a Varsói Paktum nem annyira rugalmas a témában, mint a Szentszék...

És láss csodát - a pápa megküldte az engedélyt!

A helybéli plébános pedig ezen annyira meghatódott, hogy az ő kis egyházközössége ügyével maga a Szentszék foglalkozott, és az ő neve is személyesen meg lett említve (a papoknak is megvan a maguk hierarchiája ám, nemcsak a sok hüjekotonának, ők is csípik ám a sok csillagot és a pizsamás gatyákat), szóval, az lett, hogy amikor a sok tábornokos konvoj elhajtott a kultúrházba, vagy hová is, na, ahol a díszkaja-pia volt a buli után), akkor ámulva vették észre, hogy a templotoronyra ki van tűzve egy magyar és egy vörös zászló! Elvégre nagy közös ünnep ám egy ilyen atomfelhő kivédése...., meg különben is elbújt mindenki a borospince mélyére, elzárkózva nem fog misézni...
- Nálunk jó az állam és az egyház kapcsolata, - jegyezte meg büszkén az egyik főgóré, mire a külföldiek nagy irigyen és erősen bólogattak.... .... én pedig nem röhögtem!!!

.... mert jó, mert jó légós voltam (főnöki parancs szerint)... ja, mindhalálig...

Sööööört!


Tolmatsch Sztorik