Nos akkor, drága jó sztrovacsekok, jöjjön a Wágner-féle (vagy nem is annyira Wágner-féle) Had(d legyen)Tyugyományosch munkásság ismertetése..., mégpedig ajulról fölépítkezve, a tikitaktikától a stratégiáig.., lehetne eztet fordítva is, má'mint föntről lefelé, de egyrészt, akkor nem lenne meg a kellő alap, másrészt pedig a szint. is csökkenne, má' pedig azt mindig emelni köll feljebb és feljebb, hiszen a Tolmátschok (jogos) nagyképüségének alsó határa a csillagos ég...

.... na, kérem szépen, mingyá' itten is van egy tikitaktikai harcászati koncepcijóm... Haddelhadban az egyik legfontosabb dolog a gaz ellen meglepése - ezé', plédájul, egy vízi akadályot (bazi nagy akadály, mer'hogy eleve víííízzzzz....brrrrr...), na, szóval ezt úgy lehet gaz ellent meglepve sikeresen leküzdeni, hogy nem keresztbe' (amire számít), hanem hosszába' köll hidat verni először, a gaz ellent pedig majd utána másodszor!!! Ettől garantáltan úgy meglepődik, hogy csak tátja a száját, a csapataink azalatt pedig nyugiba' átmasiroznak, senki köpni-nyelni nem tud...

Eztet a koncepcijót én valamikor előadtam (kevés sikerrel) a Zrinyi Mihály Humbugegyetemen...., izé, Akomédián..., izé, ez sem nem az..., mindegy, ezért engemet sokat ütöttek, sőt, volt, aki kikérte magának, hogy ő bizony Zrinyi Miklós Katonai Akadémiát végzett és hogy' jövök én ahhoz, hogy ezt csak úgy lemihályozzam, továbbá humbugegyetemezzem!!! Mondtam, hogy stimm, ő egy kotona és akadémikus, én pedig csak egy szartolmátsch vagyok, vagyis eleve nem lehetek akadémikus, ezé' én csak humbugegyetemet végeztem ugyanott, ezé' is hangsúlyozom a különbséget... Ezen általában megnyugodtak, és egyet is értettek vele, hiszen eleve érthetetlen maradt számukra, hogy egy szartolmátschot egyáltalán hogyan eresztettek be oda, a magyar had(d legyen)tyugyomány fellegvárába, mié' nem ütötték agyon má' a bejáratnál, ahol az igazolványokat kellett villantani beléptetésileg...

Na, kérem szépen, akkor jöjjön egy komolyabb - ez má' stratégiai és doktrinális had(d legyen)tyugyományosch kérdés - a Körkörös Támadás koncepciLyója, ja...


Mivel egy időben divatossá vált a körkörös védelem doktrinája, nemWágnerként rögtön kidolgoztam ennek másik vetületét, de ahhoz, hogy méreteit és nagyságát kellőképp föl tudja fogni valaki, akkor mindezt legalább egy Hadszíntérnyi arányban kell ...értelmezni, vagyis nem egy picsányi dombocskát kell körbe-karikába' kerülgetni, hanem úgy nagyjából a teljes Nyugat-Közép-Kelet Júrópot... Tehát az egyik fél támadja a másikat, a másik pedig az egyiket. Nem sima üldözésről van szó, mert olyankor az egyik visszavonul, nem, itt ilyesmiről szó sincs, mindkettő támad!!! Hatalmas hadoszlopokban! Elővédekkel, oldalvédekkel és hátvédekkel, valamint mindenféle biztosításokkal. A Körkörös Támadás elméletének azonban a legfontosabb kritériuma a támadási ütem tartása - mégpedig mindkét fél részéről, mert ha netán az egyiknek az eleje a másikat utoléri, akkor az már üldözés és menekülés lenne, amiről, mint említettem szó sincs! Tehát, a megfelelő támadási ütem garantálásáról gondoskodni kell. Saját erők erre alkalmatlanok, mert óhatatlanul ki lennének téve az ellnfél molesztálásának, ezért - hadászati méretet tekintve - csak semlegesek jöhetnek számításba, ezek gondoskodnak majd a forgalomszabályozásról, a lemaradók siettetéséről, illetve az elől szaladók - ütemszerű - lassításáról.

Aki ezt nem tudja követni, annak elmagyarázom civilesen... Szóval, a semlegesek, mint a támadási ütemet biztosító forgalomszabályozók, a támadás irányában ücsörögnek a kocsmában és isszák a Söröt, a támadók pedig rendületlenül és állhatatosan masiroznak, rohamoznak és hajráznak, vagyis úgy húznak el mellettük, mint a vadlibák, csak győzzenek nekik integetni...

Ja, a Tolmátschokat természetesen a semlegesek közé kell sorolni, elvégre ha már nyelvtudók, akkor bármikor kidumálják magukat, sokba nem is kerülnek, elég, ha mindig van Sörük, akkor működőképesek...

Há', ennyi...., én eztet előadtam komoly stratégáknak, de valamiért nem érték fel a doktrinámban rejlő újszerű gondolkodásmód szintjét..., hiába, csak nem tudtak elszakadni a provinciális gyökereiktől, hiányzott belőlük a globalítás átlátásának képessége... Há', azóta is ez megy, mindenütt csupa kiskakasok küzdenek a kis szemétdombokért..., én pedig csak iszogatom a Sörömet és várok...

A Wágner-féle had(d legyen)tyugyományosch elméletek közül természetesen nem szabad kihagyni a SörKörös Védelem Doktrináját.

Ehhez azonban még egy lényeges tikitaktikai fogalmat kell ismerni - a "Cs"-t. Ez egy orosz nyelvű rövidítés, a "Csasz" - "Óra" időpontot jelöli (annak idején a varsói paktumszerződés idején az orosz volt a munkanyelv, ahogy a nátósoknál az angol). A "Cs", vagyis ...az "Óra" a kotonáéknál az az időpont, amikor a támadó (rohamozó) gyalogság elérik az ellenfél védelmének első vonalát (az első lövészárkot). Ennek megfelelően mindent, ehhez képest számolnak - "Cs" minusz 2 (előtte két órával), "Cs" minusz 30 (előtte 30 perccel), "Cs" + 1 (utána 1 órával). Ugyanúgy, ahogy valamikor a normandiai partraszállás volt a "D-day", mint tervezett alapidőpont.

A másik fogalom, amit a SörKörös Védelem Doktrinájánál szem előtt kell tartani azok a számítások, amiket a másik Tolmátsch Sztoriban már kifejtettem - a Front harckocsiparkjának Sörekvivalense = 6 Velencei tó (87-es Kőbányai Világosban számolva), azonban azzal a folyamodvánnyal kiegészítve, hogy a SörKörös Védelem Doktrinájánál nem csupán a tankokkal, hanem az összes haditechnikával és fegyverzettel kell számolni, vagyis minden kotonai cuccot Sörrel helyettesíteni (kiderül, hogy mennyivel olcsóbb és mennyit lehet spórolni !!!!)

Nos, a stabil és leküzdhetetlen védelmi doktrina elfogadása és alkalmazása úgy néz ki, hogy az országhatár mentén végig árkot kell ásni és azt feltölteni Sörrel. Ennyi az egész. Ha ennek költségeit nézzük, akkor ez nagyságrendekkel kevesebbe kerül, mint egy bármilyen fegyveres erő felszerelése és fenntartása (kivéve azt az esetet, amire annak idején nem gondoltam, hogy az egész Hun-Véd-Hun-nem-Védséget fölszámolják - ezt egy másik Wágner-féle Olcsó Hadrend projektben fejtem ki).

Tehát, kiépül a SörKörös Védelem rendszere, és akkor jön az ellen, hogy leküzdje. Már a legelső társulat odaér a Sörrel teli árokhoz, belegázol és.... inni kezd. Hülye lesz tovább menni! Kényelmesen kifex a partra, bedugja a fejét és isz. Jön a második lépcső, az is isz. Az óra ketyeg - folyamatosan "Cs" minuszban vagyunk, az "első lövészárkot" senki sem éri el, mindenki ott fex és isz. Az óra visszavált és egyre jobban "Cs" minuszba fordul. Mindenki fex és isz, elvégre miafrancnak tovább rohamozni, ha itt a Kánaán. Kibajálhat bármennyit egy akármilyen bolondjózan, a gyalog fex és isz. Nincs "Cs", sőt, "D" sincs, az egész háborúnak semmi értelme! Miután elakad az akármilyen támadás, a védők is kifexenek a SörKörös Védelem árokpartjára és isznak.

Csupán a Sörgyáraknak kell folyamatosan termelniük, hogy szinten tartsák a rendszert, de ez Lyó, mert megy föl a GDP, tehát nincs háború, béke van, csak fexeni köll és Söröt inni - a legértelmesebb és legkellemesebb dolog ezen a földön.
Viváááát!


Tolmatsch Sztorik