Abszurd mesék Vladimir Vladimirovich™-ról

2003 június - augusztus

2003.07.22 14:16:23

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ Putyin egy naaagyon kellemetlen levelet kapott Eduárd Amvroszievics Sevarnadzetól. Vladimir Vladimirovich™ elolvasta a levelet, kissé szomorú lett, majd telefonált az Adminisztrációjának a Vezetőjéhez.
- Figy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztrációja Vezetőjének, - jött itt egy levél a grúztól. Nem jó levél, olyan barátságtalan. Micsináljak, tanácsolj már valamit.
- Mi az, hogy micsinálj, - mondta Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője, - hát mire való a te Adminisztrációd? Már rég kielemeztük.
- Igen? - reménykedve kérdezte Vladimir Vladimirovich™. - Na és akkor micsináljak?
- Nézd meg azt a boritékot, - mondta az Adminisztrációnak az ő Vezetője.
Vladimir Vladimirovich™ megforgatta a borítékot, teljesen egyszerű, barnás papír.
- Moszkva, Kreml, Putyin elnöknek. - olvasta Vladimir Vladimirovich™ a címzést. - Más meg nincs semmi. Most akkor mi van?
- Hát pont erről van szó, hogy semmi más nincs is, - szólt elégedetten az Adminisztrációnak az ő Vezetője. - Nincs rajta irányítószám, vagyis index?
- Nincs, - válaszolta Vladimir Vladimirovich™. - Tényleg semmiféle index nincs.
- Bélyeg van rajta? - kérdezte az Adminisztráció Vezetője.
- Nincs, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Nincs bélyeg sem.
- Na, akkor minden rendben van, - szólt az Adminisztráció Vezetője. - Irányítószám-index nélkül nálunk nincs is levél, egyszerűen nem továbbítják. Bélyeg nélkül pedig pláne.
- Értem már, - örült Vladimir Vladimirovich™ és kikapcsolta a speciális elnöki mobilját, amelyiken gombok helyett csak egy aranyozott kétfejű sas volt. Majd még egy pillantást vetett a levélre, aztán határozottan behajította a papírkosárba.
- Világos, tehát nem is ért ide, - mondta vidáman és rákacsintott a falon függő portréjára.

2003.07.22 14:26:20

Volt Vladimir Vladimirovichnak ™ három androidja - az egyik az Oroszországi Föderáció BelügyMinisztere, a másik az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlése Föderációs Tanácsának az Elnöke, a harmadikat pedig egyelőre senki sem látta, nem is tudott róla. Az első android mindenféle "vállapos farkasembereket" hajkurászott, a másik a hajdani dicsőséges idők semmittevését igyekezte újraéleszteni, a harmadik pedig senki által sem ismert dolgokkal foglalkozott.

Hamarosan erről a harmadikról nagyon sok minden érdekeset tudhatunk meg.

2003.07.22 14:52:25

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ inkognitóban sétált az utcán. Egyszercsak hozzá lépett egy rendőr, valamit matatott a tányérsapkája körül, világos áttetsző szemmel ránézett Vladimir Vladimirovichre™ és azt mondta:
- Az igazolványokat kérném...
Vladimir Vladimirovich™ elcsodálkozott, de nem adta ennek jelét. A legmenőbb szabóműhelyben varratott divatos öltönyének belső zsebéből előhúzta az Elnöki Igazolványt és határozott mozdulattal átnyújtotta a renmdőrnek.
- Hát ez meg micsoda? - a rendőr két újjal megfogta a vörös könyvecskét és belenézett, - Elnök. Na bumm, tőlem akár harctéri parancsnok is lehet. Személyi igazolványa van?
- Személyi? - Vladimir Vladimirovich™ egy pillanatig gondolkodott, próbált visszaemlékezni, hogy mit is jelent ez a szó. - Nincs. Olyan személyi igazolványom nincs.
- Aha, - rejtelmesen sokatmondóan szólt a rendőr, a jobb kezébe fogott Elnöki Igazolvánnyal ütögetve bal kezének nyitott tenyerét. - Aha, szóval nincvs személyi... Szép. Na és a fővárosi regisztráció, a lakhatási engedély?
- Regisztráció? - meghökkent Vladimir Vladimirovich™. - Miféle regisztráció? Én...
- Aha, - vágott közbe elégedetten a rendőr. - Tehát személyi nincs, lakhatási sincs... Akkor be kell majd mennünk..
- Bemenni? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™, - hová bemenni?
- Tisztázásra, - mondta szigorúan a rendőr, és eltette az Elnöki Igazolványt a világoskék egyenruházatának a fölső zsebébe. - Kövessen!
Vladimir Vladimirovich™ követte a rendőrt. Végigmentek a Tverszkája utcán, befordultak az Állami Dumához, azon is túlmentek, befordultak a Nagy Színházhoz, majd tovább a Petrovka utcán, végigmentek, a Petrovka után befordultak a Tverszkoj-bulvárra, ráfordultak a Tverszkájára, odaértek az Állami Dumához, majd elmentek a Nagy Színházhoz...
- Figyeljen csak, - szólt Vladimir Vladimirovich™ a titokzatos idegennek. - Nekem úgy tűnik, hogy már jártunk itt.
A rendőr azonnal megállt és ránézett Vladimir Vladimirovichra™ .
- Hát, aki érti a dolgot, az nem köröz ennyit, - nézett mereven Vladimir Vladimirovichra™, majd újra elővette az Elnöki Igazolványt és kopogtatta azzal bal tenyerét.
Egy poercig némán álldogáltak, világos tekintettel bámulva egymás.
- Kétszáz, - mondta végül a rendőr.
- Elnézést, hogyan? - nem értette Vladimir Vladimirovich™.
- Micsoda érthetetlen egy alak, - szólt szigorúan a rendőr, - most mit csináljak veled? Három órára az őrszobábaM
És ekkor Vladimir Vladimirovich™ hirtelen megvilágosodott.
- Maga egy "vállapos farkasember"! - kiálltott föl örömében, miközben mutatóujjával a rendőr mellét bökdöste. - Megértettem! És eddig nem hittem annak a Borisznak, mindig azt hittem, hogy csak hülyeségeket beszél az androidja. Nahát! Most meg kiderül, hogy nem is hazudott!
A rendőr hátrálni kezdett.
- Jöjjön, jöjjön gyorsan, menjünk hozzám a Kremlbe! - Vladimir Vladimirovich™ karonfogta és ráncigálta a rendőrt, - Iszunk teát, majd mesél! Nahát? Egy igazi "vállapos farkasember", méghozzá élő! Milyen érdekes! Na menjünk, menjünk!
A rendőr próbálta kiszakítani magát az ölelésből.
- Na, jöjjön, jöjjön!
Egyre több járókelő állt meg mellettük és érdeklődéssel figyelte az eseményeket...

2003.07.22 17:46:24

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a bejövő levelei és jelentései között talált egy compact-discet. Vladimir Vladimirovich™ csodálkozással nézegette a fura holmit, megrázta a borítékot, hogy van-e benne valamiféle szibériai kórság, Anthrax-porocska, majd ezután telefonált az Adminisztrációja Vezetőjének.
- Fígy, testvéró, fordult Vladimir Vladimirovich™ az ő Adminisztrációjának a Vezetőjéhez, - miafranc ez a fényes holmi utt az asztalomon ?
- Compact-disc? - válaszolt az Adminisztráció Vezetője. - Ja, ezt az az izé, hogyishívják, küldte..., na, szóval forráskód...
- Minyavaja? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Na, nyílt programkód, - kissé megszeppenve válaszolt az Adminisztráció Vezetője. - Vindóz, a Bill Géc küldte, mer' állami rendszert akar...
- Ja, a Bill..., - megkönnyebült Vladimir Vladimirovich™. - Azt a srácot ismerem, találkoztunk Davosban..
- Most akkor mit csináljunk, Vladimir Vladimirovich™? - kérdezte az Adminisztráció Vezetője, - Valamit tenni kellene mégis.
- Hát, mi tennivalónk van? Kidobjuk és kész. Biztos valami vírus van benne, vagy gyerekpornó. Itt még bedugni sem tudom hová..., - és Vladimir Vladimirovich™ letette a kagylót, a fényes korongot pedig kidobta a papírkosárba.
Az ablakon keresztül behallatszott a Kreml toronyórájának fenséges harangjátéka...

2003.07.22 18:09:33

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ egy tévéműsort nézett, ami róla szólt. Egy fura kinézetű ember, narancs színű trikóban arról mesélt, hogy mindenféle meséket ír Vladimir Vladimirovichról™ az Interneten.
Vladimir Vladimirovich™ azonnal megkereste a vladimir.vladimirovich.ru internetes oldalt és beleolvasott. Egy kis idő múlva felhívta telefonon Patrusev urat, a szövetségi biztonsági szolgálat igazgatóját.

- Fígy, testvéró, - szólt bele gyorsan Vladimir Vladimirovich™ a kagylóba, - van itt ez a..., hogyishívják..., valami Parker? Igen, Parker...
- Igen, Vladimir Vladimirovich™, van egy ilyen, ismerjük, - mondta némi büszkeséggel az FSzB igazgatója.
- Fígy. honnan tud ez mindent? - kissé idegesen kérdezte Vladimir Vladimirovich™. - Valami szivárgás van netán?
- Ellenőrizni fogjuk, Vladimir Vladimirovich™ - válaszolt ugyanolyan higgadtsággal Patrusev úr.
- Helyes, csak ellenőrizzék... - morgott Vladimir Vladimirovich™, - mert mégiscsak, ráadásul ilyen részletekkel...

És letette a kagylót.

2003.07.25 11:33:11

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ úgy döntött, hogy egyszerű emberként végigmegy a Tverszkáján és nem a páncélozott Mercedes matt üvegén keresztül, hanem úgy, ahogy van, a teljes valóságban, saját szemével néz meg mindent. Emlékezve valamikor feléderítői kiképzésére, Vladimir Vladimirovich™ a felismerhetetlenségig megváltoztatta külsejét, háromnapos borostát, bajuszt ragasztott, a bőrét speciális, szabadalmaztatott kenőccsel sötétebbre varázsolta. Egy kicsit izgult, hogy megállíthák-e az utcán a rendőrök, mivel nem volt moszkvai lakhatási engedélye, de végül senki sem állította meg.
Vladimir Vladimirovich™ már félig végigment az utcán és betért az egyik könyveket és emléktárgyakat árusító boltba. Kellemesen hűs félhomályban rengeteg saját portrét, fényképalbumot és a polcokon kis mellszobrokat látott. Voltak műanyag Puytin-babák, Puytin-plüssfigiurák, felhúzható és beszélő Puytin-robotok, üvegből és porcelánból készült Putyin-szobrocskák, nejestűlm vagy szólóban. Vladimir Vladimirovich™ kissé feszélyezve érezte magát.
- Fígy, hugicó, - szólt egy szimtaikus eladóhoz, akik egy kis széken üldögélt és egy Akunyin-regényt olvasgatott, - Minek ez a sok Putyin itt?
- Az emberek kedvelik, - felelt a lány fel sem pillantva a könyvből.
- De minek az embereknek üveg Putyin, - mormogott Vladimir Vladimirovich™, - Én élő...
- Élő Putyin? - a lány Vladimir Vladimirovichra™ nézett szép szemével. Az egyik zöld volt, a másik ezzel szemben sárga, - Magának egy élő Putyin kell?
- Élő? - Vladimir Vladimirovich™ teljesen megzavaródott, - Azt meg hogyan?
- Nagyon egyszerű, - felelt a lány, és egy névjegykártyát húzott elő. - Csak nagyon sokba kerül. Hívja fel ezt a számot.
Vladimir Vladimirovich™ megfogta a névjegykártyát és csodálkozva olvasni kezdte:
"Az elnök látogatása az Ön rendezvényére..., korporatív ünnepség..., családi ünnep... romantikus vacsora az elnökkel..."
És a telefonszám.
Vladimir Vladimirovich™ lassan kiment a boltból az utcára, jobbra fordult és egyre gyorsítva lépteit a Kreml felé indult. Kezét ökölbe szorította és valamit morgott az orra alá...

2003.08.01 21:07:31

Egyszer Vladimir Vladimirovichnak™ telefonált Ahmat-Hadzsi Abdulhamidovics Kadirov.
- Fígy, testvéró, - szólt Ahmat-Hadzsi Abdulhamidovics, - Itt nálunk leszaggatták a népszavazási kampány szinte teljes agitációs plakátbázisát.
- Ejnye-bejnye, - ingatta fejét elégedetlenül Vladimir Vladimirovich™. - Mit nem művelnek még ezek a gazemberek!
- És a legérdekesebb az, - folytatta a csecsen mufti, - hogy leszaggatták a plakátokat, a helyükre meg felírtak..
- Mit? Mit írtak a helyükre? - kérdezte türelmetlenül Vladimir Vladimirovich™.
- Négy betüt..., meg egy felkiáltójelet, - mondta félig halkan Ahmat-Hadzsi Abdulhamidovics. - De hogy mit jelent ez a négy betű, azt egyelőre senki sem tudja. A betük pedig a következők...
- Hallgass! - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™ - Én megszüntettem a kormányhíradókat..., a poloskák ugyebár.., de mit lehet azt tudni... Aztán még beírják az internetbe, hogy az elnök ismeri a négybetűs szavakat... Vagy, ahogy abban a dalban is van... - Ott három szóról szól az ének, - pontosította a Csecsen Köztársaság feje, - Jól van, nem ismétlem..., de a betűk, akkor is, rejtélyesek...
- Jól van már, - mosolygott Vladimir Vladimirovich™. - Az csak a csecsenek számára rejtélyesm de nincs azokban semmi rejtély...
- A betűk pontos jelentésének megfejtésével a közrendvédelmi szerveink fogalkoznak jelenleg, - mondta Kadirov.
- Na és mi jön ki? - kérdezte nagy érdeklődéssel Vladimir Vladimirovich™.
- Valami teljesen furcsa dolgok jönnek ki, - ismerte be az állami főhivatalnok. - Például, számítástechnikai önellenőrző rendszerek technológiája.
- Micsodaaaa? - lepődött meg Vladimir Vladimirovich™.
- Vagy egy másik változat, - folytatta a csecsen adminisztráció feje, - szerteágazó ökonómiai redukciós telep...
- Redukciós telep?!!! - döbbent meg teljesen Vladimir Vladimirovich™.
- Vagy itt van még egy: semleges összetételű retrospektív totalizátor, - folytatta a zagyvaságokat Kadirov.
- Semmit sem értek..., - motyogta Vladimir Vladimirovich™. - Mi van ott nálatok? Belőttétek magatokat mind?
- Szerkezettani összetevőket rendszerező tábla, - olvasta monoton hangon a verziókat a kétségekkel küszködő Kadirov, - vagy száraz öntödei rotációs tekercs..., vagy sárga öntvényeket rendező talicska..
- Taaalicskaaa?!!! - kiabált Vladimir Vladimirovich™. - Most szórakozol velemm vagy mi van?!! Milyen betük azok?
- Es-ö-er-té, - lassan egyesével olvasta be Kadirov, majd hozzátette, - és egy felkiáltójel...
Vladimir Vladimirovich™ lassan elvette fülétől a kagylót és meredten ránézett.
- Fígy, testvéró, - kérdezte, - nem járt ott nálatok egy olyan imbolygó, bizonytalan járású idegen, amelyik állítólag Nauru felé zarándokolt?

2003.08.12 16:31:59

... ezek ottan feljebb amolyan "minták" voltak, a teljes szöveg megjelent könyvben


Vladimir Vladimirovich könyvben

... a továbbiakban pedig olyanok következnek, amik nyomtatásban nem jelentek meg (ferdítések és klónozások, vagyis "magyarítások", vegyesen, amelyiknél "moszkvai idő" van, na, az a ferdítés, amúgy meg rá lehet jönni úgyis)

Sööööört!

2003.08.13 07:58:55

Egyszer Vladimir Vladimirovichnak™ éppen nem akadt sürgősen elintézendő fontos állami nagydolga, ezért tévét nézett a kremli dolgozószobájában. Az egyik csatornán "A Fekete Macska bandája" című régi filmet adták, amelyben Vladimir Szemjonovics Viszockij játszotta Zseglov rendőrnyomozót.
Vladimir Vladimirovich™ nosztalgiázva elmerengett a látottakon - "Nocsak, mennyire egyszerű is volt minden abban a háború utáni Moszkvában. Kis zsebtolvajok, egyszerű rablók, betörők, csempészek, spekulánsok, razziák, üldözések, lövöldözések... Ellenben sehol egy robbantás, sehol egy android..."
Vladimir Vladimirovich™ elővette a kormányzati mobilkészülékét a kétfejű aranysassal és megnyomta az egyik fej alá rejtett hívógombot.
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének. - Itt van ez a Zseglov, aki a feketemacskásokat üldözi. Nem kellene ezt előkeresni és előléptetni? Talán rendet csinálhatna a sok korrupt "vállapos farkasember" között, meg az androidunknak sem kellene annyit magyarázkodnia a sok merénylet meg korrupció miatt...
- Nehéz lesz, Vladimir Vladimirovich™ - felelte az Adminisztráció Vezetője. - Otthagyta a rendőrséget és jólmenő céget alapított, sintérkednek, külföldi megrendeléseket is vállalnak - időnként macskátlanítják az Indexet, ha túlszaporodás van...
- Mi az az Index? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjétől.
- Az egy külföldi fórum, olyan internetes valami - válaszolta az Adminisztráció Vezetője. - PoliDilinek is hívják. Mindig veszekednek és anyáznak egymással.
- Micsoda? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - A feketemacskák már külföldön vannak?
- Már nemcsak fekete macskák, hanem mindenfélék, barnák, vörösök, fehérek... - válaszolt az Adminisztráció Vezetője.
- Vörös és fehér macskák egy feketemacska bandában? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - Ráadásul külföldön?
- Így van, testvéró, - felelte az Adminisztráció Vezetője. - Ez egy nemzetközi összeesküvés, egy olyan multinacionális izé.
- És a Zseglov ezeket írtja? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Nem a Zseglov írtja, mert azt már agyonlőtték régebben - válaszolt az Adminisztráció Vezetője. - A cégének a jogutódja írtja a feketemacskásokat, ugyanis már azt is eladták külföldre. Tudod, kapitalizmus van újabban, nálunk is, tőkeáramlás, üzleti haszon, meg csupa ilyesmi...
- Aha, értem, - mormogta Vladimir Vladimirovich™. - Tényleg, ez a Viszockij, amikor elvette azt a Marina Vladyt, már akkor is állandóan Párizsba utazgatott, aztán felmászott az Eiffel-toronyba...
- Úgy van, úgy van, - helyeselt az Adminisztráció Vezetője, - énekelte is, hogy föntről nagyobbat lehet köpni... az alul bámészkodók fejére... Arról nem is beszélve, hogy a macskákat is deszantoltatni lehet föntről, például nálunk is az Osztankinói Nagy Cölöp tetejéről...
- Micsoda? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - A Viszockij külföldi macskákat dobál le a moszkvai központi tévé tornyáról?
- Nem a Viszockij, mert annak volt esze - addig itta el, mig meg nem halt, - felelt az Adminisztráció Vezetője, - most szobra van és mindig friss virágokkal van elborítva.
- Semmit sem értek, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Szobrot kapott, mint kiváló macskaröptető?
- Nem a macskákért kapott szobrot, hanem a dalaiért, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Habár ez nem egy rossz ötlet, összehozhatnánk talán egy kitüntetést, egy olyan szép nagy ragyogó érdemrendet.., eredményes és hatékony macskátlanításért, külföldieknek is adományozható...
- Jó, készítsetek erről egy tervezetet, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Akkor talán ezt a Zseglov-féle jogutódos társaságot is ide lehet majd csábítani, fizetnénk is nekik a feketemacska banda kiírtásáért. Valutában...
- Próbáltuk már, de nem vállalják, - felelte szomorúan az Adminisztráció Vezetője, - azt mondták, hogy az ő valutájuk sokkal jobb a miénknél, abszolút konvertibilis...
- Miért, milyen valutáért írtják ezek azon az Indexen az időnkénti macskaszaporulatot? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Egy Pofa Sörért, - felelte az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette - macskánként. Megélnek Lyól...

Vladimir Vladimirovich™ kikapcsolta az aranysasos mobilját és elmerengett. "Miért van az, hogy a legjobb ötleteket mindig külföldön valósítják meg? Mi mindig jobbat akarunk, aztán úgy sikerül, ahogy mindig szokott..."
A Kreml toronyórája megcsendült - már rég nem az Internacionálét, hanem az orosz himnusz dallamát játszotta, akárcsak a mobiltelefonok..., persze többnyire azok is csak külföldön...

2003.08.13 11:22:04

Egyszer Vladimir Vladimirovichnak™ telefonált az Adminisztrációjának a Vezetője.
- Fígy, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Most kaptunk drótot, hogy ezek a magyarok ottan Budapesten egy könyvet akarnak kiadni rólad.
- Rólam?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Könyvet?! Magyarok?! Budapesten?!
- Rólad, bizony! - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Nem is a Putyinról, mégcsak az kéne! Ki a fene venne Pesten könyvet Putyinról!
- Állj! - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™. - Ezt nem egészen értem, ne olyan egyszerre az egészet..., ne falkában..., próbáljuk inkább egyesével, egyenként, hogy úgy mondjam..., van ugyebár az az ősi orosz mondás, hogy divide et impera...
- Nem orosz, római, - helyesbítette az Adminisztráció Vezetője, - akarom mondani latin.
- Dehát OroszHon a harmadik Róma, nemdebár... - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™. - Tudod, Bizánc után..., meg ilyesmi, a Pátriárka is mindig ezt mondja...
- A Pátriárka mondhatja, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - egyrészt öreg már, másrészt őt senki sem válthatja le, ha marhaságokat beszél...
- Állj! - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™. - Mondtam, hogy ne falkában! Ott tartottunk, hogy valami magyarok, meg valami Budapest... Ezek kicsodák, illetve ez meg micsoda és merrefelé van?
- A magyarok az egy híres ősi nép, csupa szilaj harcos, olyan szittyák, lovuk van és nyilaik, amiktől az Isten óvjon meg... Itten laktak nálunk, a Volga meg a Káma vidékén, csak aztán emigráltak, azt mondták, hogy Nyugaton jobb lesz nekik, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Aha, szóval csupa diszidens egy társaság, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - És ki eresztette ki őket, vagyis mikor kaptak ezek kivándorlási engedélyt?
- Nem eresztette ki őket senki, ezek csak úgy mentek maguktól, kinépvándoroltak, ez még a KGB előtt volt, jó régen... - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Izráelbe? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Nem Izráelbe, az egy másik társaság..., - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Ezek csak ide Európába vándoroltak ki, egyenesen bele a Kárpát-medencébe, és most ott vannak abban, nyakig...
- Igen?! - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - Akkor meg miért gond, ha ezek ott a nagy hőgutában, abban a medencében két lubick között valami könyvet csinálnak a Putyinról?
- A Kárpátok nem egy lubickos medence, hanem hegylánc, amolyan gerinc, a túlsó vége meg az Alpok - próbálta magyarázni az Adminisztráció Vezetője. - Továbbá nem ebben a hőgutában, hanem majd ősszel, és nem a Putyinról, hanem rólad, Vladimir Vladimirovichról™. Mondtam már, hogy a Putyinra nem kíváncsi ott senki Pest-Budán..., az Indexen írta a kiadó...
- Állj! - vágott közbe ismét Vladimir Vladimirovich™. - Most akkor Budapesten, vagy Pest-Budán, vagy Pesten? Egyáltalán mik ezek? Meg aztán hogy jönnek ide az Alpok? Azokat ismerem, a Stirlitz ott síelt valamikor...
- Ezek városok, vagyis egy város, vagyis a magyarok fővárosa, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Van a Buda, amelyikben vannak hegyek és egy vár, ezért Buda-vára és amolyan arisztokrata meg ősidők óta újgazdagos, meg van a Pest, ami egy nagy lapos micsoda, ezért csak amolyan panelprolik vannak benne, de mindig sokat isznak és röhögnek, aztán ettől van a Pesti Humor... A kettő együtt meg főváros és Budapestnek hívják.
- Aha, - dörmögött az orra alá Vladimir Vladimirovich™. - Mondd csak, testvéró, honnan telik ezeknek az izéknek, na, szóval ezeknek a diszidens magyaroknak egy olyan fővárosra, amelyik egyszerre két város, ahol vagy arisztokratáznak, vagy isznak és röhögnek?
- Ez nem is két, hanem három város, mert van még nekik az Óbuda is, ami egy volt római fürdőhely..., - magyarázta tovább a történelmi összefüggéseket az Adminisztráció Vezetője. - Az igazi kérdés meg amúgy sem az, hogy miből telik két-három városú fővárosra, mert van nekik két Magyarországuk is...
- Micsodaaa? - lepődött meg Vladimir Vladimirovich™. - Két Magyarország is van?! Méghozzá egy római fürdővárosban?! Ezek ott Itáliában teljesen megbolondultak, pedig ez a Berlusconi a múltkor nagyban ölelgetett, a vállamat veregette és a legjobb barátjának nevezett, most meg valami könyvet akar kiadni, biztos csupa disznóság lesz benne, olyan médiabirodalmi maszlag... Nagy svihák ez a maffiozó, csak nem tudtam róla, hogy magyar.
- A Berlusconi nem magyar, hanem olasz, - helyesbítette az Adminisztráció Vezetője. - Ezen kívül most ő az európai elnök, most éppen ő a soros...
- Micsodaa?! - kérdezte meglepődve Vladimir Vladimirovich™ - A Berlusconi a Soros?!!! És olasz? A múltkor még amerikai volt...
- A Berlusconi nem a Soros, a Soros az egy világgazdag amerikai magyar... - próbálta magyarázni az Adminisztráció Vezetője.
- Már megint egy magyar! - vágott közbe mérgesen Vladimir Vladimirovich™. - Akkor mindent értek. Ezekkel a diszidensekkel mindig csak a baj van. Kivándorolnak Izráelbe meg Amerikába, aztán ahelyett, hogy lubickolnának abban a Kárpát-medencében, elkezdenek alapítványozni, meg mindenféle marhaságokat összefirkálni könyvekben, sőt, most jutott eszembe, csináltak valami filmet is valamikor, Médiamágnás Miska, vagy mi is volt a címe...
- Meleg van, testvéró, - sóhajtott fel lemondóan az Adminisztráció Vezetője. - El kéne menni szabadságra, pihenni, hűsölni egyet...
- Jó ötlet, - derült fel Vladimir Vladimirovich™. - Talán sielhetnénk egyet azokon az alpesi Kárpátokon, utána meg majd beleugrunk abba a Kárpát-medencébe, ami a Buda-vára és a Pestihumor Síkság mellett van... De mit is akartál az elején, amikor hívtál?
- Nem akartam én semmit, - legyintett az Adminisztráció Vezetője. - Felejtsd el! Úgy marhaság az egész, ahogy van..., amolyan internetes kacsa, legfeljebb azoknak a magyar népkivándorlóknak való, akik ottragadtak a medencéjükben és indexelnek, pedig elmehettek volna messzibbre is... Igyunk Sört!
- Végre egy igazán jó ötlet, - örvendett Vladimir Vladimirovich™. - Az egyetlen, ami világos, érthető és minden nehézség nélkül azonnal megvalósítható...

2003.08.13 22:41:28

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ asztalának sarkán vészesen villogni kezdett a sárga izzó, ami tudvalevőleg azt jelezte, hogy ismét aktivizálódott az android kompjuteres agya. Vladimir Vladimirovich™ némi aggódással vegyített érdeklődéssel tekintett rá, majd elővette a kormányzati aranysasos mobilját és megnyomta az Adminisztráció Vezetőjét hívó rejtett gombot.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a telefonba Vladimir Vladimirovich™, - a Terminátorunk úgy néz ki ismét beindult...
- És senki sem állíthatja meg, - fejezte be az ismert mondókát az Adminisztráció Vezetője.
- De ez a sárga most egyre inkább átmegy vöröses árnyalatba, már teljesen narancsszínűen és egyre gyorsabban villog, - mondta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének.
- Már narancs?! Ajjaj, - kiáltott fel az Adminisztráció Vezetője, - akkor jobb lesz, ha teljes bezárkozást rendelünk el, mert ez fokozott vészhelyzetet jelent.
- Milyen vészhelyzetet? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Ez egy amerikai szisztéma, a Grizlovék most vették át tőlük és úgy látszik már használják is, - tájékoztatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője. - Tudod, az együttműködés meg a kölcsönös tájékoztatás, meg a NATO-partnerség...
- És nekem meg mi közöm ehhez? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Mi közöd, mi közöd..., hát, a terrorveszély téged is érinthet, miért lennél te kivétel, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Lehet, hogy megint célpont lettél.
- Jó, ezt tudom, de van nekem saját biztonsági szolgálatom, egy egész külön szövetségi szolgálat - felelte Vladimir Vladimirovich™. - Mi köze ahhoz az androidunknak? Főleg, hogy úgyis állandóan nagyjavításon van.
- Azonnal utánanézek, - mondta gyorsan az Adminisztráció Vezetője és kikapcsolt.

Vladimir Vladimirovich™ egyre nagyobb aggodalommal nézte a most már folyamatosan égő jelzőlámpát, amely pirosra váltott. Ekkor hirtelen az előszobából nagy csattogás hallatszott, a dolgozószoba ajtaja kicsapódott és döngő léptekkel bedübörgött a BelügyMiniszter. Szemei forogtak, vészesen villogtak, teste járás közben erősen nyikorgott, a füle valamiért füstölgött.
- Hol a macska? - recsegte a BelügyMiniszter.
- Milyen macska, testvéró? - kérdezte meglepődve Vladimir Vladimirovich™.
- A terrormacska, - felelte a BelügyMiniszter, majd lassan hozzátette - a Fekete Fatima. Bombával.
- Terrormacska?! Bombával? - döbbent meg Vladimir Vladimirovich™. - Itt nálam?!
Az android végiggurult a hatalmas dolgozószobán, benézett a nagy tárgyalóasztal alá, átkutatta az összes sarkot, a függönyök mögé is belesett. Egyik karja közben átalakult egy olyan vízvetőcsővé, amit a tűzszerész robotoknál alkalmaznak bombának kinéző gyanús tárgyak szétlövésére.
- Mit művelsz itt, testvéró, - kérdezte Vladimir Vladimirovich™, miközben idegesen nyomkodta kormányzati mobilján az Adminisztráció Vezetőjét hívó gombot.
- Hol az a terrormacska? - recsegte újra a BelügyMiniszter.
- Nincs itt semmiféle terrormacska, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Hogyan kerülne ide? Őrség van. Az ajtón nem jön be, az ablak zárva.
- Ez bejön, ez olyan besurranós, - nyekeregte az android. - Kidobják az ajtón, bejön az ablakon. Aztán robban.
- Micsoda?! - kérdezte meglepetten Vladimir Vladimirovich™ - Robbanós terrormacska? Hát ez meg honnan kerül elő.
- Speciális gyártmány, - felelte az android. - Külföldi licenz. Nagyon veszélyes. Elpusztíthatatlan. Én tudom.
- Külföldi robbanós terrormacska?! Az én dolgozószobámban?! - kiáltott fel mérgesen Vladimir Vladimirovich™. - Honnan veszed ezt a marhaságot ? Megint kiégett valamelyik biztosítékod?
- Én tudom, - hajtogatta az android, - megállítani is csak én tudom, de engem senki sem állíthat meg.
"Ezen már megint kitört a Terminátor-mánia", - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Talán inkább valami gyermekfilmeket, olyan szép meséket kéne neki vetíteni".
Ekkor az ajtón berohant az Adminisztráció Vezetője és a titkár, majd elkapták és együttes erővel lefogták a szobában össze-vissza járkáló BelügyMinisztert. Az Adminisztráció Vezetője valamit matatott a hátán, ahol kattant valamilyen kapcsoló, utána pedig a titkár kigurította az androidot a szobából és becsukta a magas szárnyasajtót.
- Mi volt ez már megint? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztrció Vezetőjétől.
- Semmi különös, valószínüleg csak egy kis dezinformáció, - válaszolt szégyenlősen az Adminisztráció Vezetője, - de lehet, hogy vírus.
- Mégis, honnan vette ez azt a külföldi robbanós terrormacskát, amit agyonütni sem lehet? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Honnan, honnan, hát megint abból az internetből, honnan máshonnan, beetették, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette - azok az indexes PoliDilisek szórakoznak, akikről a múltkor beszéltem...
- Ja igen, dereng már, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - megint azok a magyarok, mi?
- Azok, - tárta szét kezét az Adminisztráció Vezetője. - Azoknál van ilyen kiírthatatlan macskafalka.
- És robban is? - kérdezte az Adminisztráció Vezetőjétől Vladimir Vladimirovich™.
- Robban bizony, - sóhajtott az Adminisztráció Vezetője. - Főleg, ha egy bizonyos szót hall. Akkor aztán robban és jön terrorkodni az egész falka.
- Milyen szót? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
Az Adminisztráció Vezetője gyanakodva szétnézett, majd egészen közelhajolt és Vladimir Vladimirovich™ fülébe súgta a terrormacskát aktiváló titokzatos szót.
Vladimir Vladimirovich™ ablakának a függönytartója mögül gyanús sziszegés hallatszott. Az orosz államférfiak ijedten kirohantak a szobából. Vladimir Vladimirovich™ futtában ösztönösen megragadta és kimenekítette a fekete táskát, mert mit lehet azt tudni... Ha egy terromacska beindul és csak egy rozsdás android állíthatná meg...

2003.08.14 09:14:11

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a dolgozószobájában üldögélt és olvasgatta a reggeli hírösszefoglalót, amit az Adminisztráció Vezetőjének referensei készítettek el naponta.
- Parker szabadságra ment volgai hajókirándulásra, ezért nem frissiti a vladimir.vladimirovich.ru honlapját..., - olvasta Vladimir Vladimirovich™. - Aha, tehát ezért annyira nagy a csönd, már azt hittem ezek a Patrusevék csináltak vele valamit... Arnold Schwarzenegger kormányzónak jelöltette magát, ezért filmjeinek forgalmazását a kampány idejére betiltották... Nem rossz, talán az androidunknál is lehetne alkalmazni, nem nyilatkozna annyit, máris kevesebb lenne a bűneset, amin annyit csámcsognak... Utasszállítógép, vagy akár az elnök különgépe lehetett a terroristák tervezett célpontja, amelyet orosz gyártmányú kézi légvédelmi rakétákkal akartak lelőni... Aha, utána meg majd rámfogták volna, hogy én csináltam az egészet bosszúból, mert annak idején a Dzsordzsi barátom texasi farmján csúnyán nézett rám a ló....A Varsói Szerződés volt tagállamaiban nagy gondot okoz az elavult és rendszerből kivont haditechnika tárolása, illetve értékesítése... Na, ez érdekes...
Vladimir Vladimirovich™ elővette az aranysasos kormányzati mobilját és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a telefonba Vladimir Vladimirovich™. - Mit tudsz te ezekről a fegyvertárolási és értékesítési gondokról, amikkel ezek a volt fegyverbarátaink küzdenek?
- Hát, tudod, ez egy hosszú történet, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője.
- Na azért csak röviden mondd el a lényeget, - felelte Vladimir Vladimirovich™, mert annyi ideje azért nem volt, hogy estig hallgassa a mesét.
- Szóval, annak idején, amikor még fegyverbarátok voltak, akkor a nyakukra sóztuk az összes nálunk már lefutott fegyvercuccot, - kezdte a történetet az Adminisztráció Vezetője. - Ők meg ezáltal korszerűsödtek, de nem nagyon, mert pénzük sosem volt... Közben pedig mindenféléket szállítottak nekünk hitelbe, amiből aztán elég nagy adósságunk keletkezett. Később, amikor már nem voltunk fegyverbarátok, elkezdték követelni a törlesztést, aztán alkudoztunk, alkudoztunk, és ezzel el is voltunk egy ideig...
- Jó, ezt mind tudom, - türelmetlenkedett Vladimir Vladimirovich™, - mondtam, hogy csak röviden és a lényeget.
- Szóval, amikor ezek már mind NATO-tagok lettek, akkor adósságtörlesztésként megint a nyakukba sóztuk a fegyvereket, bajlódjanak velük, mi meg kibabrálunk jól és hirtelen kibékülünk a jenkikkel, meg ezzel az egész NATO-val...
- Ezt is mind tudom, - lett egyre türelmetlenebb Vladimir Vladimirovich™. - Magam is benne voltam rendesen...
- Na, aztán mikor már ott volt a nyakukon a sok semmire sem alkalmas vas, ami minket aztán egy csöppet sem zavart, - folytatta az Adminisztráció Vezetője, - akkor kiderült, hogy ezek nem kompatibilisek ebben a NATO-izében, és már a tárolásra is rámegy a gatyájuk, másnak elsózni meg nem tudják, mert a piacot fogjuk és jobbat, újabbat tudunk ajánlani.
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - akkor összességében ez egy jó húzás volt.
- Jó bizony, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője. - Most ott ücsörögnek a sok vasdarabbal és sírnak, továbbá nagyon tanácstalanok... Habár van állítólag egy titkos projekt a magyaroknál...
- Már megint a magyarok! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™. - Majd még azt mondod, hogy megint az az internetes banda...
- Pontosan úgy van, - bólogatott az Adminisztráció Vezetője. - A múltkor emlegettem neked azt a Wágnert...
- Ja, igen, amelyik pénzt csinált a rólam ingyen írt marhaságokból, - morgott Vladimir Vladimirovich™.
- Nem pénzt, hanem Sört, - helyesbítette az Adminisztráció Vezetője. - Mást ugyanis nem ismer és nem is fogad el...
- Jól van, a lényeget mondd, - szólt bele sürgetőleg a telefonba Vladimir Vladimirovich™, - milyen új projektje van ennek a Sörösnek?
- Nem új a projektje, csupán egy réginek a felelevenítése, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Ez mindig is ilyeneket művelt, a semmiből is előteremtette a Sörét. Annak idején például összeszedte a be nem váltható szovjet pezsgős és vodkás üvegeket, ezeket átdobálta a határon, a mi oldalunkon a partnerei összeszedték és vitték beváltani darabját 30-40 kopekért. Utána pedig a pénz egy részét elitták, másik részéből pedig vettek gyufát, dobozát 1 kopekért, azokat meg visszahajigálták ennek a Wágnernek, az meg eladta dobozát forintjával, ivott sok Söröt, aztán kezdték az egészet előlről.
- Na és a határőrség? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát pont ez a poén, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője. - A határőrséget leitatták rendesen, a végén már dobálni sem kellett, mert adogatták egymásnak kézről kézre..
- Jól van, de most mi a projekt? - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™.
- A mostani projekt, amennyire sikerült kideríteni, - folytatta az Adminisztráció Vezetője, - az, hogy ez a Wágner azt mondja, hogy majd lejattolja sok Sörért, hogy azokat a vasakat, amiket adósságtörlesztésként a nyakukra sóztuk ezeknek a magyaroknak, és amik ott csak útban vannal, mert a kutyának sem kellenek, sőt, már ember sincs, aki őrizze, mert az is sok pénzbe kerül, szóval, ezeket idehajigálja nekünk, mi meg majd valahol elsózzuk újra, vagy hozzácsapjuk a többi meglévőhöz, vagy egyszerűen elássuk a tajgában. Nálunk ugyanis hely van bőven...
- Igen, ezt is tudom, nagy az ország, - mondta Vladimir Vladimirovich™, majd sóhajtva hozzáfűzte, - de a kupi még nagyobb... És mit kér ezért az egészért?
- Természetesen Sört, ez semmi mást nem ismer, ahogy mondtam már..., - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette - meg egy apró ajándékot..
- Milyen apró ajándékot? - kérdezte azonnal Vladimir Vladimirovich™.
- Egy kisebb atom-tengeralattjárót, - felelt az Adminisztráció Vezetője. - Van nálunk egy csomó, ott rosdásodnak Murmanszkban, csak a gond van velük... Ezt a Wágnert meg, ahogy már említettem, Sörhajóbicskásnak is nevezik. Nos, a múltkor bicskát már szerzett valahonnan, most meg Sörhajót akar, ráadásul víz alattit, mert a vizet ki nem állja...
- És mit akar ez az atom-tengeralattjáróval? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Mit akarna?! Természetesen Sört akar vele csempészni, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője.
- Sört csempészni?! - döbbent meg Vladimir Vladimirovich™. - Van ezeknek tengerük?
- Tengerük most éppenséggel nincs, habár álítólag valamikor régen három is volt nekik, csak közben elfogytak, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Akkor hol csempészne ez Sört? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Ez olyan, hogy akárhol és akárhonnan becsempészi a Sört, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője. - Azon az indexes PoliDilin is arról vált hírhedtté, hogy bármiről is lenne szó, ez akkor is odacsempészi a Sört, ha van köze hozzá, ha nincs...
- Fígy, testvéró, - szólt bele a mobilba Vladimir Vladimirovich™. - Ha ez a Wágner ennyire benne van a dolgokban, akkor miért nem az otthoni politikusokat kábítja az öteleteivel?
- Azt mondja, hogy azok neki kicsik, - felelte az Adminisztráció Vezetője. - Ő Sörtengerekben és Söróceánokban gondolkozik, azok meg legfeljebb egy tócsára képesek, az meg smafu. Azt mondja, hogy ő mer nagyot álmodni...

2003.08.14 12:25:05

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ asztalán megcsörrent a szigorúan titkosított különleges Elnöki Telefon, amit csak a "korlátolt személyek szűk köre" ismert, de azok sem használták soha. Vladimir Vladimirovich™ csodálkozva nézett a készülékre, majd lassan felemelte és füléhez szorította.
- PIVet..,...ikk, pardon..., Vladimir Vladimirovich™, - hallatszott a kagylóból egy teljesen ismeretlen dadogós rekedt hang. - PIVO pity..., ikk, pardon..., dolgo zsity!
Vladimir Vladimirovich™ teljesen ledöbbenve meredt a telefonra.
- Halló? Ki az? - kérdezte, de hosszú ideig semmi választ nem kapott.
- Ki az? Ki van ott? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
A telefonból ekkor már csak egyenletes horkolás hallatszott, majd valami kattant és a vonal lebontott.
Vladimir Vladimirovich™ sokáig bámulta a néma készüléket. "Talán mégsem kellett volna azokat a kormányhíradókat szétzavarni?" - gondolta.

2003.08.14 13:52:45

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és elmélyülten tanulmányozta a nagyon fontos állami nagydolgait. Egyszercsak hirtelen kivágódott a magas szárnyasajtó és a szobába berontott úgy két-háromszáz teljesen ismeretlen ember, hangos vivátozásba kezdtek, tapsoltak, fütyültek, vigyorogtak, éljeneztek, hurráztak, majd hirtelen abbahagyták és csendesen eltávoztak.
Vladimir Vladimirovich™ döbbenten meredt maga elé, mert semmit sem értett. Elővette a kormányzati aranysasos mobilját és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Itt az előbb berohant egy csomó ember, egy egész tömeg, hurráztak és éljeneztek, aztán hirtelen csak úgy se szó, se beszéd, eltűntek. Mi volt ez a marhaság?
- Ja, tudunk róla, ez egy olyan spontán újkeletű dolog, flash-mobnak hívják, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Ártalmatlan, de kivédeni sem lehet.
- Mi az, hogy nem lehet kivédeni? - kérdezte szigorúan Vladimir Vladimirovich™. - És az őrség, a biztonságiak, a titkárok, végeredményben az egész Adminisztráció mire való?
- Mit tudna tenni ebben az őrség? - kérdezett vissza az Adminisztráció Vezetője. - Nem lövethetünk csak úgy. Elvégre ezek tapsolnak és vivátoznak. Aztán meg majd telesírják az egész médiát, és akkor zuhan a népszerűségi index.
- Micsoda?! Már megint az index? - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™. - Csak nem ezek a disziden magyarok csinálták az egészet?
- De, azok, - sóhajtott nagyot az Adminisztráció Vezetője. - Nincs olyan marhaság, amelyet ez az internetes banda ki ne hagyna, ha nagyokat lehet röhögni...
- Most akkor ezt úgy értsem, hogy ezek szeretnek és kedvelnek engem? - kérdezte reménykedve Vladimir Vladimirovich™.
- Ne értsd úgy, testvéró, - sóhajtott még nagyobbat az Adminisztráció Vezetője. - Azt mondják, hogy mivel hál'istennek semmi közük hozzád, se nem ártasz, se nem használsz, ezért még vigyorogni, vivátozni és tapsolni is hajlandóak bármikor, márcsak a balhé kedvéért is...

"Hm, ideje lenne már behatóbban foglalkozni ezzel az internetes kórsággal, mielőtt még nagyobb baj lenne..." - gondolta Vladimir Vladimirovich™ és letette a kagylót.

2003.08.15 06:52:08

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a telefonba, - mi ez a marhaság azal a new-yorki áramszünettel?
- Hm..., - válaszolt feszengve az Adminisztráció Vezetője, - egy kis hiba történt...
- Miféle hiba? - kérdezte szigorúan Vladimir Vladimirovich™.
- Nos, tudod, a múltkor szó volt róla, az a külföldi internetes banda..., - folytatta az Adminisztráció Vezetője, - amelyik folyton rajtad röhög...
- Hrrr..., - morgott Vladimir Vladimirovich™, - tudom, sajnos..., valami magyarok, akik állandóan indexelnek, meg valami Wágner, amelyik Sört csempész két ciki között... Mi van ezekkel?
- Nos..., gondoltuk, hogy pihentetjük őket egy kicsit..., - feszengett tovább az Adminisztráció Vezetője, - csak kissé mellément... Tudod, a régi adatok...

"Idióták!" - gondolta Vladimir Vladimirovich™ és lecsapta a kagylót. - "Hányszor mondtam már, hogy át kéne már programozni azokat a célpontokat! Valakit megint ki fogok rúgni...."

2003.08.15 10:29:58

Egyszer Vladimir Vladimirovichot™ felhívta az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - utasításodnak megfelelően alaposabban utánanéztünk annak az internetes társulatnak...
- Tudom már, megtanultam..., - sóhajtott Vladimir Vladimirovich™. - Index. Magyarok. Ott ülnek Róma mellett és hülyeségeket firkálnak abban a Sörrel telitöltött Kárpát-medencében a nagy nyári strandidőben, amit az a Wágner csempészne oda a tőlünk kért Sörtenger-alattjáróval...
- Jól van, testvéró, - szakította félbe az Adminiszráció Vezetője Vladimir Vladimirovichot™, - nem egészen pontosan, mert nem Róma mellett, de ez most nem érdekes... A lényeg az, hogy van ott egy veszélyesnek kinéző társaság...
- Milyen veszélyes társaság? Terroristák? - csillant fel Vladimir Vladimirovich™ szeme, mert az antiterrorista műveletek beindítása volt a kedvenc témája.
- Nem terroristák éppenséggel, de azért veszélyesek lehetnek, - felelt az Adminisztráció Vezetője. - Kommunisták, mégpedig konkrétan Az index kommunistái, akik állandóan egyesülni akarnak...
- Hát közösüljenek, ki bánja, - mondta Vladimir Vladimirovich™, akit a sex különösebben nem érdekelt a fontos állami nagydolgai miatt.
- Hát, addig amig ezek ott egymással egyesülnek, addig tényleg nincs gond, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - de ha összejönnek ezekkel a mieinkkel, akkor ez a Zjuganov még nagyobb pofával fog dumálni a Dumában, a múltkor is valami bizalmatlanságot akartak ellened indítványozni, de aztán leitattuk vodkával és akkor csak a Puskin-szobornál kiabáltak és zászló-lobogókat lobogtattak...
- Értem, - vakarta meg orrát Vladimir Vladimirovich™, mert mindig ezzel vezette le hirtelen támadó idegességét. - Na és szerinted mi lenne a megoldás?
- Hát, vannak itten nálunk az elemzők meg a tanácsadók, azok nem tartják annyira aggasztónak a dolgot, - mondta az Adminisztráció Vezetője, aztán hozzátette, - habár mit lehet azt tudni...
- Miért, mit mondanak az elemzők? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Az egyik, aki ráadásul valamit tud magyarul is, mert nagyon szereti a tokaji borokat, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - azt mondja, hogy ha csak a nyelvi sajátosságokat vesszük alapul, már az önmagában is megnyugtató. Itt van ez az ősi orosz szó, a továris. Nálunk ez társat jelent, társat és semmi mást. Még akkor is, ha ugyebár egy időben mindenki, aki szabadlábon volt, az társ volt, akivel meg a nyomozók foglalkoztak, az rögtön grazsdanyin, vagyis csak egy sima állampolgár lett, habár az ilyen polgárokra, tudod jól, az államnak akkoriban nem is volt szüksége...
- Jó, ezt tudom, - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™, - én is vizsgáztam annak idején a tudományos kommunizmusból meg a dialektikus materializmusból, de még a párttörténetből is. Mit akarsz ezzel az egésszel?
- Hát, ezeknél a magyaroknál meg az van, hogy ezek nem képesek csak úgy lazán társulni, vagyis egyesülni, - vihogott az Adminisztráció Vezetője, majd hozzáfűzte, - legalábbis a szakértőnk elemzése szerint...
- Nem tudnak egyesülni meg közösülni? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Akkor hogyan léteznek még egyáltalán?
- Na, ne aggódj, közösülni azért még tudnak, de társulni aztán végképp nem, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - mégpedig nyelvi sajátosság miatt. Ezek csak valami kiegészítő akármi alapján képesek egyesülni, vagyis vannak elv-, meg szak-, meg kar-, meg polgár-, meg egyéb társak, akik mind-mind valamilyen tagtársak.., aztán aki ezeknek nem tag, azzal nem állnak szóba... Szóval ezek így állnak, illetve így nem állnak le egymással...
- Aha, értem, - derült fel Vladimir Vladimirovich™. - Akkor ezek szerint a Zjuganov majd megint pofáraesik, ha netán mégis valahogy ezekkel az Index-kommunistákkal összekerül...
- Hát, ha csak úgy simán megtalálják egymást, akkor tényleg nem lesz különösebb sikere a Zjuganovéknak, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - de ha találnak egy Tolmátschot, aki mindezt nekik elmagyarázza...
- Értem, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Azonnal küldjétek annak a Sörhajósnak azt a mini atom-tengeralattjárót..., csak előtte rendesen ellenőrízzétek, hogy semmiféle fegyverrendszer meg titkos eszköz benne ne maradjon valahogy. Aztán kössétek erősen az orrára, hogy az Isten óvja attól, hogy ezeknek a kommunistáknak tolmácsoljon, meg magyarázzon akármit is, mert ha nem, akkor...
- Meg fogja érteni, Vladimir Vladimirovich™, - mondta Vladimir Vladimirovich™ - majd segítünk neki... Ha egyáltalán akar még Sört inni ebben az életben...

Vladimir Vladimirovich™ letette a kagylót, de valami azért még mindig aggasztotta...

2003.08.15 12:39:01

Egyszer Vladimir Vladimirovichnak™ telefonált az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője Vladimir Vladimirovichnak™, - megint van egy kis gond...
- Milyen gond van már megint? - kérdezte mérgesen Vladimir Vladimirovich™. - Nektek mindig mindennel gondotok van. Nekem meg veletek van gondom. Pontosabban csak a gond van veletek. Mindegy, mondjad..
- Szóval, próbáltuk küldeni azt a Sörtengeri aluljárót, ahogy mondtad..., - kezdte az Adminisztráció Vezetője.
- Na és, mi van? - vágott közbe egyre mérgesebben Vladimir Vladimirovich™. - Nincs meg az a római fürdőváros a térképeteken? Netán nincs postai indexe annak az Indexnek?
- A város megvan, az index is..., - próbálta jelenteni az Adminisztráció Vezetője.
- Akkor meg mi nincs meg? Tengeralattjáró nincs? Azt mondtad, hogy Murmanszk tele van ezekkel a kiselejtezett víz alatti micsodákkal.. Mi van? Már azokat is ellopták mind? - kiabált Vladimir Vladimirovich™.
- Nem lopták el mind, mert találtunk is egy alkalmasat, sőt, ki is szedtünk belőle minden feleslegest, hogy Sörcsempészésre még jobban megfeleljen, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Nehogy már ezen megsértődjön az a Sörhajóbcskás, aztán megint valami aljasságot kitaláljon, mert ez Sör nélkül mindenre képes ám...
- A lényeget mondjad, a lényeget! - üvöltötte teljesen kikelve magából Vladimir Vladimirovich™. - Mi nincs meg?
- A Sörhajóbicskás nincs meg, - hebegte az Adminisztráció Vezetője.
- Hogy-hogy nincs meg?! Hisz ott írkálja a marhaságait most is... - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Hát ez az, ott írkál, de attól még nincs, - mondta izgatottan az Adminisztráció Vezetője, - vagyis aki van, az úgy néz ki, hogy nem is ő!!!
- Akkor meg kicsoda?! - kérdezte elhűlten Vladimir Vladimirovich™.
- A Lajos bácsi, - mondta halkan az Adminisztráció Vezetője.
- Lajos báááácsiii?! - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - Hát az meg kicsoda?
- Hát ez az, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Kiderült, hogy azon az indexen mindenki Lajos bácsi, vagyis Lajos bácsi mindenki!

"Magyarok!", - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Az rendben van, hogy az orosz lelket a világon senki sem érti, de ezeknél ott meg nemcsak a lelket, de őket magukat sem értheti meg senki, sőt, talán ők maguk sem..."

2003.08.15 15:31:08

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a Rubljovo-Uszpenszkij országúton tartott hazafelé a nagy Mercedes Benz páncélozott limuzinján, amikor az egyik kereszteződésnél egy furcsa kinézetű, szemmel láthatóan idegen katonai gépkocsioszlop keresztezte útját, ezért kénytelen volt megállni. Amikor figyelmesebben megnézte a gépkocskat, akkor döbbenettel azt látta, hogy valamilyen ukrán rendszámú KAMAZ-ok amerikai tehergépkocsikat vontatnak, de néhány után viszont IKARUS-buszok vannak kötve, amelyekből furcsa nótaszó hallatszik.
Vladimir Vladimirovich™ elővette a kormányzati állami aranysasos mobilját és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a telefonba Vladimir Vladimirovich™, - Mi a fene van itten? Idegen katonaság utazgat az országon keresztül?
- Ne aggódjál, testvéró, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője. - Tudunk róla, hukk... Nem lesz semmi baj... hukk, elnézést..
- Mi az. hogy nem lesz baj?! - morgott Vladimir Vladimirovich™. - És én miért nem tudok róla? Én vagyok a főparancsnok, vagy nem?
- Nem akartunk téged ilyen apróságokkal zavarni..., hukk, elnézést... - mondta az Adminisztráció Vezetője.
- Milyen apróság?! Aztán meg te miért csuklasz, csak nem ittál valamit?!!! - szólt bele a mobilba egyre mérgesebben Vladimir Vladimirovich™.
- Igazán semmiség, igazán szinte semmit... hukk, pardon... - felelte az Adminisztráció Vezetője.

"Nekem valahonnan nagyon ismerős és gyanús ez a hukkolás...", - gondolta Vladimir Vladimirovich™, aztán eszébe jutott a rejtélyes telefonáló, aki nemrég a szigorúan titkos telefonszámon böfögöt valamit, utána pedig horkolt.

- Mi történik itt? Azonnal magyarázd meg! - követelte Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztrációjának a Vezetőjétől.
- Együttműködünk, antiterrorpartnerileg békésen..., hukk, elnézést..., - válaszolta kelletlen az Adminisztráció Vezetője.
- Kikkel együtműködtök? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™. - Mi ez az egész?
- Hát a koalicióval, meg a besegítőkkel..., - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Szóval, az úgy volt, hogy végül megtaláltuk azt a Sörhajóbicskást, már épp jelenteni akartam..., hukk, elnézést...,
- Na, ezt hallom is a hangodon, - mondta Vladimir Vladimirovich™.
- Szóval, megtaláltuk és át is adtuk neki azt a kis ajándékot..., szóval, azt a Sörcsempész tengeralattjárót, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Ez meg rögtön üzembe állította...
- Gondoltam, hogy nem fog egy percet sem késlekedni, ha Sörszagot érez..., - mondta Vladimir Vladimirovich™. - És mit csináltatok?
- Hát, ez rögtön megszervezte, hogy menjen egy sürgős szállítmány a jenkiknek, a lengyeleknek, az ukránoknak... hukk, elnézést... - sorolta az Adminisztráció Vezetője, - meg nekünk is egy kicsit...
- Mondom, hogy hallom a hangodon, rögtön tudtam, hogy nem maradtatok ki, - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™.
- Aztán meg lejattolta, hogy ha már olyan szépen ezek elindulnak Irakba, akkor minek röpködjenek meg hányódjanak a tengeren össze-vissza..., - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette - ez a Sörhajós a vizet ki nem állja, ahogy mondtam már... szóval sok piáért lejattolta, hogy az ukránok húzzák át rajtunk keresztül a jenki teherautókat, meg a magyar buszokat a magyar-lengyel kontingenssel, aztán egyúttal besorolt néhány tartálykocsit is, hűtőagregáttal..., most meg az ukránok húzzák őket, elvégre az itteni utakat még a szovjet időkből jól ismerik, ezek a külföldiek meg utaznak a buszokon és elvannak, Sör van, idő van, nem unatkoznak, különben is minek kell annyira rohanni, ott Irakban még nálunk is nagyobb a kupleráj meg a hőség is...

"Disznók!" - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Mindenről csak utólag szerzek tudomást. Mindenből kihagynak. Aztán meg beírják a hírekbe, hogy "az eseményről azonnal tájékoztatták az elnököt", én meg az egészből semmit sem kapok. Ezen változtatni kell, mert már nagyon elszemtelenedtek..."

"Vengriii, pooolszki, dvá bratánki, i do sáski, i do szklááánki... Szááz forintnak ötven a fele, egye meg a fészkes..." - hallatszott a tovagördülő menetoszlopból a soknyelvű nótázás....

2003.08.16 07:28:49

Egyszer Vladimir Vladimirovichnak™ telefonált az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - bőviteni kell a szervezetet, mert új helyzet alakult ki.
- Milyen szervezetet és milyen helyzet? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, mi mást, mint az Adminisztrációt, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője.
- Minek és hová tovább bővíteni titeket, amikor már úgyis belenyúltok mindenhová és lassan az összes főhatóság szerepét átveszitek mint valami főkancelláriai kabinetiroda, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - És a bürokrácia elleni törvény? És a hatalom vertikalizációja és horizontalizációja..., vagy mi is az a tyugyományosch terminus, amivel az egészet teljesen érthetetlenné lehet tenni? Ezekkel mit csináljunk? Megint veszekedjünk egy sort a Dumával? Egyáltalán mi az az új helyzet?
- A helyzet, szokás szerint, bonyolódik és fokozódik, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - a meglévő struktúra már nem képes kellőképp folyamatosan informálódni, kontrollálni és lereagálni...
- Mondd már, hogy miről van szó, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - a rablódumát én is ismerem, ezt majd a Dumával kell megetetni.
- Szóval arról van szó, hogy mutációk jelentek meg, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - ezek szaporodnak és saját életre kelnek, amiknek már egyre kevesebb köze lesz az eredeti individumhoz...
- Milyen mutációk? Hol szaporodnak? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- A Vladimir Vladimirovich™ mutációk, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője, - és természetesen az Index PoliDiliben, méghozzá előre nem látott méretekben és gyorsasággal...
- Már megint az az internetes banda! A magyarok, mi?! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™.
- Sajnos, - tárta szét kezét az Adminisztráció Vezetője, - de épp arról van szó, hogy már nem is biztos, hogy csak a magyarok, mert új mutáns törzs jelentkezett...
- Milyen új mutáns törzs? - hökkent meg az Adminisztráció Vezetője.
- Ingyán..., - sóhajtott fel az Adminisztráció Vezetője, - márpedig ezekből ugyebár annak idején is volt vagy háromszáz verzió, amikor még a jenkiknek okoztak csak gondot, a mohawkok, a delawarok, a sziúk, a dakoták...
- Micsoda?! - lepődött meg Vladimir Vladimirovich™. - Azt akarod mondani, hogy indián Vladimir Vladimirovichok™ jelentek meg?!
- Pontosan így van, - bólogatott az Adminisztráció Vezetője. - És félő, hogy nem lehet majd ezeket nyomon követni... Ezért kellene sürgősen bővíteni az Adminisztrációt és felállítani egy Vladimir Vladimirovichokat™ Figyelő és Tanulmányozó Főosztályt, azon belül egy Vladimir Vladimirovich™ Indián Hivatalt, megjelenő mutáns törzsenként egy-egy megfelelő Vladimir Vladimirovich™ Rezervátummal, továbbá megtámoghatni egy Vladimir Vladimirovich™ Tudományos Kutatóintézettel, valamint kellő anyagi-technikai logisztikai bázissal...

"Parkinson!" - gondolta teljesen elhűlve Vladimir Vladimirovich™. - "Aztán meg jön a Peter-elv és a Murphy-törvény..."

- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének. - Nem túlozzátok ti el ennek az egésznek a jelentőségét?
- Elemzőink szerint nem, - sóhajtotta az Adminisztráció Vezetője. - A szellem kiszabadult a palackból, de akár a Pandora szelencéjét is említhetném...
- Ki volt az a marha, aki kibontotta azt a palackot?! - kiáltott fel elkeseredetten Vladimir Vladimirovich™.
- Ki más lett volna, mint az a Sörhajóbicskás..., - sóhajtott fel az Adminisztráció Vezetője, - azt hitte Sör van benne...

Kintről behallatszott a Kreml toronyórájának harangjátéka, Vladimir Vladimirovichnak™ úgy tűnt, mintha valami diszonancia hallatszana, talán az egyik harang repedt meg...

2003.08.16 10:45:18

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ bement a kremli dogozószobájába és meglepetten vette észre, hogy íróasztala sarkában a megszokott titkos, még titkosabb, nagyon titkos, még annál is sokkal titkosabb, továbbá szigorúan titkos és titkosan szigortitkosított telefonjai mellett egy teljesen új, különös formájú készüléket lát. Vladimir Vladimirovich™ elővette zsebéből speciális kormányhíradó mobilját az aranysassal és megnyomta az egyik fej alá rejtett egyetlen hívógombot, amirel az Adminisztráció Vezetője jelentkezett azonnal.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a mobilba Vladimir Vladimirovich™. - Mi ez az új akármi a kommunikációs rendszeremben?
- Muszáj volt egy speciális új direktvonalat kiépítenünk, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - mert holnap akármi megeshet és nekünk minden aljasságra fel kell készülnünk.
- Miért, mi lesz holnap? - kérdezte érdeklődéssek Vladimir Vladimirovich™.
- Gulyás lesz holnap, aztán rengeteg mindenféle pia, és természetesen sok Sör, - felelte készségesen az Adminisztráció Vezetője.
- Gulyáááás?!!! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™, aki csak az ilyen fura ételeken csodálkozott. Szomorú tapasztalat alapján tudta, hogy ital nélkül ezen a világon sehol és semmi érdemleges nem történhet... - Hol és merre?
- Hol, hol? Hát természetesen ezeknél a PoliDiliseknél, tudod..., - mondta az Adminisztráció Vezetője, - Index, magyarok, ingyánok, macskák...
- Maaacskák?! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, mert eszébe jutott a múltkori riadó a besurranós terrormacskával, aki bármikor robbanhatott volna.
- Pontosan erről van szó, - helyeselt az Adminisztráció Vezetője. - Ezek összegyűlnek, mink meg fölkészülünk minden eshetőségre, mert mit lehet azt előre tudni...
- Rendesen fölkészültök? - kérdezte szigorúan Vladimir Vladimirovich™.
- Rendesen, ahogy kell, előírásosan, - húzta ki magát az Adminisztráció Vezetője és csattintott bokájával, hiszen OroszHonban mindenki volt katona, továbbá mert eszébe jutott, hogy azért mégiscsak a főparancsnoknak jelent.
- Milyen biztonsági intézkedésekről van szó? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™. - Remélem azért nem hajtjátok túl.
- Nem hajtjuk túl, Vladimir Vladimirovich™, a hadászati rakétásokat, a flottát és a légierőt nem helyezzük fokozott harckészültségbe, de a kozmikus felderítési rendszert azért kénytelenek leszünk valamelyest átkoordinátázni, továbbá bevethetjük a nemrég felállított különleges mélységi macskafelderítő kommandónkat, - jelentette katonásan az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette - tolmácsmacska is van, berendeltük...

- Tolmácsmacska?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Igen, Vladimir Vladimirovich™, speciálisan képzett és felkészített mélységi terrormacska-felderítő tolmácsmacska, - jelentette az Adminisztráció Vezetője, majd hozzáfűzte - Külön ki is oktattuk a feladat sajátosságaira és várható nehézségeire...
- Mi az a várható sajátos nehézség? - kérdezte egyre növekvő aggodalommal Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, egyrészt, annak az internetes bandának az összetétele és eddigi akcióik, - magyarázta a részleteket az Adminisztráció Vezetője, - ezek már lambériát is törtek, vagy loptak...
- Most akkor loptak, vagy törtek? - kérdezte szigorúan Vladimir Vladimirovich™. - Én pontos információt kérek, semmi mást!
- Igenis, pontosítani fogjuk, Vladimir Vladimirovich™, - húzta ki még jobban magát az Adminisztráció Vezetője, majd folytatta - Aztán ott van még sajátos nehézségként, hogy ezek úgy temetnek lövészárkot, hogy közben állítólag ásnak, de azt sem gyalogsági ásóval, hanem béjszbólagyonütővel...
- Árkot temetve ásnak ütővel?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Igen, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője, majd magyarázatképpen hozzátette - magyarok...
- Na igen, ezt mindig kihagyom, - bólíntott Vladimir Vladimirovich™, - folytasd, mi van még?
- Továbbá még sajátos nehézség az, hogy amint a múltkor említetten már, ezek mindig csak elkülönülve tudnak egyesülni, ezért ha netán egyben vannak, akkor azt illegálisan konspirálva teszik és úgy tesznek, mintha nem is lennének együtt, mert ha ez kiderül, akkor a sajátok nagyobbat köpnek az ilyenekre, mint a nem sajátok, ezért titkolózás van mindig... - fejtegette egyre zavarosabban az Adminisztráció Vezetője.
- Állj! Ezt nem egészen értem, - vágta el a fonalat Vladimir Vladimirovich™, de miután eszébe jutott, hogy internetes emigráns diszidensekről, továbbá magyarokról van szó, már nem is akarta megérteni. - Mindegy, folytasd, mi van még?
- A legnagyobb nehézség pedig az, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - hogy ott lesz ez a Sörhajóbicskás, aki az összes Sört megissza, de ha valaki nem iszik vele Sört, akkor az neki egyből gyanús lesz, viszont nagyon nehéz úgy Sört inni, ha ez elissza előlük, de ha nem iszik Sört, akkor egyből lebukik...
- Áááállj! - hördült fel Vladimir Vladimirovich™, mert már szédült, pedig nem is ivott Sört. - Állj! Elég volt! Készülljetek fel, legyetek résen, nehogy valami disznóság történjen megint, ahogy az mindig szokott. Engem viszont hagyjatok békén, ne hívjatok, nem vagyok, pihenni akarok, elfáradtam már, teljesen kikészítettek! nem elég a sok állami nagydolog, most még áűllandóan ez az internet, meg még ráadásul ezek a magyar ingyánok a terrormacskáikkal és Sörhajósaikkal...

Vladimir Vladimirovich™ kikapcsolta a mobilját és nagyon sóhajtott. Ekkor pillantása megint az asztal sarkán levő új speciális telefonra tévedt. Szerencsére valaki előrelátóan egy üveg keménypiát is odakészített melléje....

2003.08.17 06:56:59

Egyszer reggel Vladimir Vladimirovich™ bement a munkahelyére és valahogy olyan érzése támadt, hogy dolgozószobájában, ahol a fontos állami nagydolgait intézi, tanácskozik, nyilatkozik a médiának, valami megváltozott. Miután figyelmesebben körülnézett meghökkenten vette észre, hogy egy nagy Sörcsapot meg egy "Kremlin" vodkásüveget helyeztek el az íróasztala mögé. Vladimir Vladimirovich™ felemelte a telefont és hívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - mi ez a disznóság itt nálam?
- Az nem disznóság, Vladimir Vladimirovich™, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - hanem imázsjavító dekorációs készlet.
- Miféle imázsjavító? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - A vodka meg a Sör?!! Nem is szoktam inni, csak nagyritkán. Nem vagyok én olyan, mint az Öreg!
- Nem is rólad van szó, - nyugtatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője. - Rólad tudják. Nem is tévesztenek össze sem a Borisz Nyikolájeviccsel, sem a Leonyid Iljiccsel. Itt az országimázsról van szó.
- Miféle országimázsról? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, a mi országimázsunkról, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője. - Tudod, ha állandóan ezeket a ragadozó sasokat, ráadásul két fejjel, meg a vöröscsillagokat, meg a sarlókalapácsokat, meg a pajzsos kardokat látják körülötted...
- A pajzsos karddal meg mi bajod van?! - vágott közbe élesen Vladimir Vladimirovich™. - Azt innen már rég eltüntettétek, habár én sosem tagadtam a múltamat, sőt. Különben is nincs olyan állam, amelyiknek ne lenne ilyen Cége. Ez a második legősibb mesterség!
- Jó, jó, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - tudja ezt mindenki, de minek állandóan mutogatni. Magad is tudod, hogy ezeket nem szokás reklámozni. A CCCP-s pólókban is csak a bolondok járkálnak, meg néhány nyugati gyerek a balhé kedvéért, habár mindig akad pár totálhülye, aki még ezt sem érti, a beszűkült agyú konzervatívok... Tiszta anakronizmus...
- Nincs is CCCP-s pólóm, - vetette közbe Vladimir Vladimirovich™. - Föl sem vennék olyat, még Nyugaton sem. Az nem egy protokolos kellék, mint az a hülye frakk, amelyikbe a múltkor beleerőltettetek...
- Hagyd már azt a frakkot, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - az a királynő miatt kellett.
- Pedig mennyivel kényelmesebb a kimonó, - szólt ábrándozva Vladimir Vladimirovich™, - vagy a judos cucc...
- Jól van, de itt tényleg nem rólad van szó, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - hanem az országimázsról...
- Az országimázs a vodka meg a Sör?! - kérdezte mérgesen Vladimir Vladimirovich™. - Ezt meg honnan szedtétek?
- Egy imázsfeljavításban jártas, tapasztalt szakember tanácsolta, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzáfűzte - nemzetközi tekintély... Azt mondja, hogy a vodka az nálunk ősi nemzeti jelkép, ezt az egész világ ismeri és elismeri, a Sör pedig az egyetlen olyan dolog, amelyikbe az egész világon sehol sem köt bele senki, egyszerű, közérthető, világos...
- Ki volt az?! - kiáltott fel mérgesen Vladimir Vladimirovich™.
- Magad is tudod, - szólt halkan az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette - csak azt mondtad a múltkor, hogy hallani sem akarsz róla, ne is emlegessük...

Vladimir Vladimirovich™ mérgesen lecsapta a kagylót, mert eszébe jutott, hogy kiről van szó, de aztán mélyen elgondolkozott... Mivel egészen jó elemzőképességgel rendelkezett, egy idő után lassan felállt, odament a csaphoz és töltött magának egy kis Sört. Hozzá lehetett kezdeni a fontos állami nagy- és főleg kisdolgok intézéséhez. Úgy tűnt, mintha nem is lenne olyan bonyolult és főleg annyira vészterhes ez a világ...

2003.08.18 10:38:56

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ haditengerészeti flottagyakorlaton vett részt. Ott álldogált egy nagy rakétacirkáló harcálláspontján és nézte hogyan sürög a sok tengernagy és kapitány, hallgatta a rádión leadott jelentéseket és parancsokat.
- Kettes, kettes, itt a tizes, - recsegte a rádió. - Ismeretlen víz alatti cél, irány dél-délkelet, sebesség száz csomó..
- Micsoda?!!! Száz csomó?!! Víz alatt! - kiabált bele a mikrofonba a gyakorlatvezető tengernagy - Megbolondultatok? Részeg az egész banda? Ellenőrizzétek le!
- Jelentem, száz csomóval halad, leellenőriztük többször is, - recsegte a rádió.
- Milyen tengeralattjáró ez, amelyik száz csomóval repeszt? - döbbent meg az örek tengeri farkas.
- Úgy néz ki, mintha a miénk lenne, de nekünk ilyenünk sosem volt, - jelentette a tizes. - Érthetetlen.
Vladimir Vladimirovich™ ránézett a mellette álló Adminisztráció Vezetőre.
- Fígy, testvéró, - szólt halkan Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének, mert nem akart beleavatkozni a tengerészek dolgába, - Te tudsz valamit erről a dologról?
- Tudok róla, Vladimir Vladimirovich™, - válaszolt egészen halkan az Adminisztráció Vezetője. - az a Sörhajóbicskás egy kissé feltuningolta a tőlünk kapott apró ajándékot... Most meg úgy látszik valahol buliznak és sürgős szállítmányt kértek, szomjasok lehetnek - biztos ezért akkora a sietség...
A flotta parancsnoksága semmit sem értett, de nem is tartozott rájuk a dolog - nem szerepelt a gyakorlat tematikájában az indexes bulik ismerete...

2003.08.18 11:39:45

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a Kremlben számára külön berendezett sportteremben edzett, amikor hirtelen kinyílt az ajtó és bejött az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Egész Grúziában nincs villanyáram.
- Nocsak, - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - Csak nem ti vágtatok alá a Sevarnadzenak?
- Nem mi voltunk, - bizonygatta az Adminisztráció Vezetője, - habár a grúzok azt mondtják, hogy egy pontos lövéssel vágták tönkre az egész országos áramszolgáltató rendszert, és attól állt le minden. Utánanéztünk...
- Akkor mi történt valójában? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Az történt, hogy ez a Sörös azt mondta az egyik ottani kiskocsmában a hegylakóknak, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - hogy a Sör sokkal jobb, mint akármelyik grúz bor. Ők meg természetesen azt állították, hogy a grúz borok a legjobbak a világon. Aztán ezen valahogy nagyon összevesztek, és akkor valamelyik vad hegylakó adott egy pofont ennek a Sörisszának, az meg kirepült a kocsmából és feldöntötte a távvezetéket...
- És a Sevarnadze tudja ezt? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Még nem tudja, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - de úgyis letagadja majd, hogy külföldieket vernek náluk, azokról a pankiszi-szorosi csecsenekről sem szokott tudni soha...

Vladimir Vladimirovich™ folytatta az edzést, mit lehet azt előre tudni, hogy mikor kivel találkozik... Egyszer már azokhoz a magyarokhoz is kapott meghívást, ott meg állítólag nyüzsögnek a verekedős ingyánok...

2003.08.19 19:19:33

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ kapott a számítógépéhez egy web-camerát. Vladimir Vladimirovich™ mindig szerette az ilyen kütyüket, mert ezekkel tudta állandóan bizonyítani az új iránti fogékonyságát, természetesen a hagyományok iránti mély tiszteletének megőrzése mellett. A kamerát épp ezért úgy állították be, hogy a háttérben a dolgozószoba ablakán keresztül jól kivehető legyen az aranyozott hagymakupolás székesegyház, a Moszkva-folyó partja és a messzeségben kéklő, de sosem leszakadó magas orosz égbolt. Vladimir Vladimirovich™ időnként odaállt az ablakhoz egyik világhíres elődje pózában és próbált bölcs és megértő tekintettel belebámulni a kamerába - a Putyin On-Line időszakos közvetítésekre gyakorolt, félszemmel mindig ellenőrízhette magát számítógépe hatalmas monitorján. Nem szerette, ha ilyenkor más is van a szobában, s ezt a környezete nagyon jól tudta, ezért nem is merték megzavarni.
Egyszer Vladimir Vladimirovich™ épp odaállt az ablakhoz és gyakorolta a majdan a Dumához, a felső- és alsóházhoz, a néphez és az egész világhoz intézendő aktuális nagyfontosságú Elnöki Üzenetét, amikor hirtelen kinyílt a nagy szárnyasajtó és bejött az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - szólt az Adminisztráció Vezetője, - igazán nem zavarnálak, de sajnos muszáj. A Vörös-téren...
- Mi van a Vörös-téren?! - vágott közbe mérgesen Vladimir Vladimirovich™. - Kínaiak pálcikával rizst esznek a Vörös-téren? Vagy netán feltámadt Vlagymir Iljics, hogy csak úgy berontasz?!
- Nem támadt fel, - mondta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzáfűzte - szerencsére..., de attól még akármilyen balhé is lehet a dologból...
- Mi történt már megint? Mondjad, ne sumákolj itt nekem, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - megint egy sportrepülővel érkezett valami bolond külföldi?
- Nem sportrepülővel, hanem gyalog, viszont az biztos, hogy külföldi, - kezdte magyarázni az eseményt az Adminisztráció Vezetője. - Ott áll a rendőrkordonnál és be akar jönni a Vörös-térre, mérges és kiabál, már egy egész tömeg verődött össze körülötte..., lehet, hogy kínaiak is vannak köztük...
- Hát, miért nem jön be az a jóember? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Tudod, a Vörös-teret lezártuk, - mondta az Adminisztráció Vezetője.
- Minek zártátok le a Vörös-teret? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, a terrorveszély miatt, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - de azt mondtuk, hogy renoválás van, kicserélik a kockaköveket...
- Ne marháskodj, azokat már rég kicserélték, - vetette közbe Vladimir Vladimirovich™, - ki hiszi el nektek ezt a marhaságot? A Kremlbe meg szabadon bejönnek a turisták, illetve a látogatók... Most is ott tolonganak a Cár-harang meg a Cár-ágyú körül...
- Az nem baj, hogy nem hiszik el, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - csakhogy nekünk valamit mondani kellett és mi mondtunk is... Minek kell mindig állandóan valami újat kitalálni, amikor ez már a múltkor is megfelelt...
- Az agyatokat kéne már renoválni egyszer, - morgott Vladimir Vladimirovich™, - semmi érzéketek a reformok iránt, hogy a fenébe leszünk így informatív társadalom?!
- Majd igyekszünk, Vladimir Vladimirovich™, - mentegetőzött az Adminisztráció Vezetője, - egyszerre nem megy minden, magad is tudod... Azért hadd folytassam...
- Folytasd, folytasd, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - csak lehetőleg röviden és a lényeget. Nem érek én rá mindig a hosszú meséidet hallgatni.
- Szóval, ott van az a külföldi a Sándor-kert sarkánál..., - kezdte újra az Adminisztráció Vezetője.
- Tudom, hol van az Alekszandrovszkij, - morgott Vladimir Vladimirovich™, - ott szoktam koszorúzni az Ismeretlen Katona öröklángját... Titeket kéne oda elásni egyszer..., mindegy, mondjad, mit csinál az a jóember...
- Mondom, hogy nagyon mérges és kiabál, mert a rendőrök nem engedik be a térre, - folytatta az Adminisztráció Vezetője, - azt mondja, hogy ez egy nemzetközi rendőr-összeesküvés ellene és tele fogja kürtölni az összes médiákokat, de még nemzetközi amnéziánál is följelent bennünket, mert a rendőreink összejátszanak...
- Kivel játszanak össze a rendőreink? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát az ő rendőreivel, - felelte az Adminisztráció Vezetője, - legalábbis ő biztos ebben...
- Kicsoda ez a külföldi jóember, hogy ilyeneket mond? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™. - Egyáltalán milyen nyelven beszél?
- Nem egészen értik, hogy milyen nyelven beszél, mert fura nyelv, az biztos, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - de van vele egy tolmács...
- Tooolmáááács?! - döbbent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Igen, tolmács van a külföldivel, - mondta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzáfűzte, - amúgy rendesen tökrészeg..., profinak látszik...
- Milyen profinak látszik az a kiabálós külföldi? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Nem a külföldi a profi, hanem a tolmács, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - mondom, hogy tökrészeg, de azért folyamatosan dumál és hazudik is, ahogy ill...., és mégcsak nem is pirul hozzá..., na ezért mondom, hogy profi...
- Na és ez a jóember meg hogyan néz ki, miféle? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Olyan közép-keleti... izé, kelet-közép-európai atyafinak néz ki, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - csizmában van, kalapban, nagy kokárda van rajta és egy "I Love D-209!" feliratú jelvény...
- Micsodaaa?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - "I Love D-209!" jelvény?!!! Ez olyan ismerősen hangzik, mintha hallottam már valamit erről...
- Igen, persze, hogy hallottál, tudod, ez az a magyar Rambó, aki egyedül bekerítette és átverte az egész KGB-t, csakhogy sok pénzt szerezzen bankalapításhoz, - bólogatott az Adminisztráció Vezetője. - A múltkor még találkoztál is vele, itt járt valami államadósságos jattal...
- Aha, tudom már kiről van szó, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - És ez a jóember szereti?
- Nem hiszem, hogy szereti, habár ugyebár az a jelvény...., - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Mindenesetre nagyon mérges a rendőrök összeesküvésére...
- Mit esküsznek össze ezek a rendőrök? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, hogy a mieink nem engedik be a Vörös-térre, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - az övéi meg az ő Parlamentjük előtti térre nem eresztik be. Pedig, azt mondja, oda kombájnnal ment...
- Kombájnnal? - döbbent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Igen, kombájnnal, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - mert, azt mondja, hogy a Lukasenko nem szállít alkatrészt, ezért a belorusz traktorát nem tudja már használni, és a Lukojl miatt meg a benzin is egyre drágább..
- Na, még csak az hiányzik, hogy a Bátyó meg a Hodorkovszkijék miatt is én legyek a hibás, - jegyezte meg epésen Vladimir Vladimirovich™. - És mégis mi a legnagyobb gondja ennek a jóembernek?
- Mondom, hogy az, hogy nem eresztik be a Vörös-térre, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Azt mondja, hogy direkt ezért utazott ide.
- Hogy-hogy direkt ezért utazott ide? Annyira kíváncsi a Mauzóleumra, hogy már meglenni sem tud nélküle, vagy mit akar? Lenint látni és meghalni? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Nem a Mauzóleumra kíváncsi, hanem ezt a címet olvasta valamelyik hírdetésben, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Miféle hírdetésben? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Egy orosz utazási iroda hírdetésében, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Gyorsan, szinte azonnal és mindenféle sor nélkül szereznek beutazó vízumot az amerikaiakhoz, meg az angolokhoz, meg akárhová... Papírok nem is kellenek, mert olyat csinálnak, amilyet csak akarnak, sok pecséttel, és még olyannak is, akit a világ összes rendőrsége köröz... Két fénykép kell csak és némi pénzmag...
- Van ilyen orosz utazási iroda?! - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Volt, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - most zártuk be, az irodát is, meg az egész bandát is...
- És ez a jóember amiatt utazott Moszkvába, hogy vízuma legyen Amerikába? - döbbent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Úgy látszik emiatt, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Úgy látszik a friss híreket nem olvasta...
- De hiszen ez fenn volt az interneten is, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - még abban a magyar indexmicsodában is, ahol az a Lajos bácsi mindenki és mindenki Lajos bácsi...
- Úgy látszik, hogy ez nem internetezik, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - vagy nem indexezik...
- Hát tanácsoljátok neki, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - lám, én is internetezek, látod, hogy már web-camerám is van... Egyáltalán, hogy hívják ezt a jóembert?
- Lajos bácsinak, - válaszolta halkan az Adminisztráció Vezetője, majd gyorsan hozzátette - de ez talán egy másik Lajos bácsi...

Vladimir Vladimirovich™ nagyon csúnyán nézett az Adminisztráció Vezetőjére, aki össze is húzta magát egészen kicsire - Vladimir Vladimirovich™ szigorú atyai tekintete semmi jót nem igért...

2003.08.19 19:26:23

Egyszer Vladimir Vladimirovichot™ felhívta az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a telefonba az Adminisztráció Vezetője, - lenne itt egy kis olyan izé...
- Mizé izé lenne már megint? - válaszolt ingerülten Vladimir Vladimirovich™, - Már félek előre, ha ilyen körülményesen kezded...
- Szóval, - kezdte kissé feszengve az Adminisztráció Vezetője, - kellene egy kis imázsfeljavítás, na meg a hazai könnyűipart is ki kéne valahogy húzni a mély gödörből...
- Miféle imázsfeljavítás már megint?! - kérdezte egy morcosabban Vladimir Vladimirovich™, - Megint valami piát akartok becsempészni? Attól a Barna Medve koktéltól is a múltkor, két teljes napig fájt a fejem..., nem szabad keverni a Sört a vodkával, mindig mondtam, hogy csak módjával..., országimázs ide, vagy oda, nem lehet ezzel játszadozni....
- Most nem a Barna Medvéről van szó, - nyugtatgatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője, - egyébként is nagyont jót tett a hazai Sör és vodkaiparnak, mondták is azon a gyáriparosi vállalkozós kongresszuson, hogy felkaroltad őket... Nagyon jól jött ez, mert nem mondhatták, hogy mindenkit bezárunk és odalesz az egész magántőkés szféra és frászt kapnak a befektetők...
- Mit találtatok ki már megint? - kérdezte aggodalommal Vladimir Vladimirovich™.
- Igazán semmiség az egész, - szólt nyugtatóan az Adminisztráció Vezetője. - Csak egy kicsit be kell öltöznöd, egy-két fotó, aztán mehet a pólógyártás, sorozatban, tömegben, beindulnak a textilgyárak, meg a butikok is tele lesznek az új holmival, nem lehet ám mindig Putyin-matrjoskákat árulni, azt már unja a piac... Az meg igazán semmi, hogy pár napig nem borotválkozol, tiszta haszon..., majd legfeljebb nem fogadunk semmiféle küldöttséget, a Dumások meg pukkadjanak meg, majd várnak egy kicsit... A Pátriárkának viszont biztosan tetszeni fog a szakállad, majd meg is áld érte...
- Micsoda?!!! Szakállam lesz?!!! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Tán pópát akartok belőlem csinálni?
- Nem, nem, nyugi, - szólt az Adminisztráció Vezetője, - annyira azért nem kell visszamenni a történelembe, hogy valami pravoszláv szentnek nézzél ki, nem, annál sokkal modernebbre gondoltunk, de azért mégis olyan lelkesítős és forradalmi is..., világforradalmi..., meg aztán úgyis eléggé haragszom rád van mostanában a kubaiakkal, mióta lebontottuk náluk a radarbázist, azok meg ugyebár mégis ott vannak egy köpésre Miamitól...
- Mi a fenét akartok csinálni? - mondta Vladimir Vladimirovich™, - Mondjad, ne gyötörj, ne kímélj!
- Mit, mit? Hát olyan divatos Putyin-pólókat..., - mondta az Adminisztráció Vezetője, - olyan nosztalgiást, amit nyugaton is szeretnek...
- Milyen Putyin-pólókat?! - kérdezte elhűlve Vladimir Vladimirovich™.
- Che Putyin - pólókat, - bökte ki hosszabb vívódás után az Adminisztráció Vezetője. - Nagyon jól fognak kinézni, viszik majd, mint a cukrot..., izé, a cukornádat... Mi a gond? Pár napig nem vakarod simára a képedet, oszt' annyi. Igazán megteheted, márcsak a hazai könnyűipar miatt is... De külkereskedelmileg sem árt, nem lehet ám mindig csak az olaj- és fegyverüzlettel jönni...

Vladimir Vladimirovich™ odament a tükörhöz és belenézett... Na igen, a hazai textilipar... az is a béka feneke alatt, mint minden más... Vladimir Vladimirovich™ elképzelte, amint az "Együtt menetelők" Che Putyin-pólókban masiroznak a moszkvai és szentpétervári utcákon és hangosan éltetik az Elnököt..., netán még valamelyik külföldi rockfesztiválon is ilyenben füveznek a népek.... Berezovszkijt meg fogja ütni a guta....

2003.08.19 19:31:51

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ sajtótájékoztatóra készült és az előre megküldött kérdésekre adandó válaszokat pontosította. A New York Times Magazine arról érdeklődött, hogy mi igaz abból, hogy a magyaroknál "Ukrajnából származó orosz légvédelmi rakétákat találtak", amiket Amerikába akartak kicsempészni, de szerencsére az egyik bürokrata, valószínüleg finánc, felfedezte és jelentette a gyanús ügyletet. Vladimir Vladimirovich™ felvette a nagyon titkos kormányzati telefont és hívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a kagylóba Vladimir Vladimirovich™, - itt van ez a rakétacsempészési ügy, 30..., vagy 300... ezerliter, nem, darab, és nem is ezer..., mindegy, tudunk mi erről valamit?
- Természetesen nem tudunk semmit, Vladimir Vladimirovich™, - nyugtatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője. - A cirillkalmas betüket ezek a külföldi firkászok mindig összekeverik, az ukránokat összetévesztik a fehéroroszokkal, minket a kínaiakkal, pedig azok sokkal sárgábbak, ha piaci irigységről van szó, a számokat meg a magyarok keverik mindig, pláne, ha ilyen ojektumos, vagy oxigénes dolgokkal találkoznak... Ezt kell majd mondani, Vladimir Vladimirovich™, nem tudunk semmit, de nem is tartozik ránk, különben is megkértek erre...
- Mi az, hogy megkértek erre? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Elő a farbával, mi van itt valójában?
- Hát, az van, hogy ezeknél a magyaroknál valami ünnepség lesz mostanság, mindenféle parádékkal meg tüzijátékokkal..., - kezdte a magyarázatot az Adminisztráció Vezetője. - Mondtam már, hogy ez egy ősi nép, a sumérokkal egyidősek, akik a Sört feltalálták, az államuk is már vagy 3000 literes, izé, éves..., vagy 300 lenne, ja nem, az a Szentpétervár...., mindegy..., na és ezt mindig megünneplik, de nem ám síppal, dobbal, nádi hegedűvel, hanem ilyen durrogásokkal meg fényességességekkel, a lényeg, hogy jól mutasson a bor-Sör-pálinka mellé, mert idegenforgalmilag is fontos látványosság...
- Röviden, - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™, - hányszor kértelek, hogy csak a lényeget.
- Röviden meg az van, hogy van náluk erre közbeszerzés, de ha a nagy füstben-ködben hozzá akarnak férni a kasszához, akkor az éppen aktuális kormányzatuk mindig ügyeskedik, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Mit és hogyan ügyeskedik? - érdeklődöt Vladimir Vladimirovich™, akit az antiterrorista hadműveleteken kívül a gazdasági kérdések is roppant érdekelték mindig.
- Szóval, egy ilyen tüzijátékos eldurrogtatáshoz kellenek ilyen levegőben durranó rakéták, amiket majd szépen fellődöznek és akkor azok nagyokat pukkannak és a nép örül, az idegen meg forog és körbejár, mint aki fejlövést kapott, - magyarázta tovább a nüanszokat az Adminisztráció Vezetője. - Nekünk meg ugyebár van ilyen cucc még a szovjet időkből bőven, úgysem tudunk velük mit kezdeni. Időnként ugyan felrobbantunk egy-egy flotta lőszerraktárat, de még mindig jut is, marad is...
- De ezek légvédelmi rakéták! - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™.
- Na bumm, - felelt az Adminisztráció Vezetője. - Ezek is csak fölrepülnek a csillagos égbe, aztán ott szétdurrannak és nagyot pukkannak. Ha nem hülyék és nem küldenek épp oda egy repülőgépet, akkor ugyan mi baj lehet belőle? 30 vagy 300 ezer liter, izé, darab rakettával egész szép tüzijáték jön ki, aztán mi is megszabadulunk a sok selejttől, meg ezek is jól járnak, mert olcsón jutnak hozzá... Kapitalizmus van, kérem szépen, az üzlet az üzlet...
- Na és hogy kerülnek a képbe az ukránok, meg az amerikaiak? - érdeklődött Vladimir Vladimirovich™.
- Az ukránok úgy kerülnek a képbe, hogy sajnos minden rajtuk keresztül megy... Tudod, a gázt meg az olajat is mindig megcsapolják, aztán sokáig veszekedhetsz emiatt a Kucsmával... - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Hát most is beleártották magukat. Biztos maradt nekik is elfekvő készletük, elvégre nem lehet mindig egy-egy Tu-134-est lelődözni csak úgy, bele a tengerbe, így aztán a mennyiség feltehetőleg nőtt, így lett 30 helyett 300 ezer liter..., darab, elnézést, darab, természetesen...
- És az amerikaiak? Mégiscsak a New York Times, - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- A jenkik be vannak dilizve tisztára, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Ezek most mindenütt terrorrakétákat látnak, hacsak jön valami drót, máris ugranak, félreértenek és félremagyaráznak...
- És a magyar bürokrata? Az meg hogyan bukkanhatott rá véletlenül? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Magyar bürokrata, ugyan már! - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Biztos itt tanult nálunk, talán Rosztovban, másképp hogyan is lett volna bürokrata belőle. Az ilyen meg mindig beledugja az orrát olyasmibe, ami esetleg nem is tartozik rá..., utána meg marhaságokat beszél újságíróknak..., a mieink is ezt csinálják mindig, a vérükben van, így tanulták azokban a bürokrataképzőkben...
- Jól van, akkor mit válaszoljak majd erre a kérdésre? - zárta le a hosszúra nyúlt beszélgetést Vladimir Vladimirovich™.
- Amit mondtam már, nem a miénk, nem tudunk róla, kérdezzék az ukránokat meg a magyarokat, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Azok meg úgyis letagadják... A jenki firkász meg megnyugodhat, mert legfeljebb elviszik valami Örömkoncertre, ott jól telenyomják ünnepi zenével, utána kap bor-Sört-pálinkát, mire a tüzijátékra kerül sor, addigra még a sok ragyogó csillagot sem fogja tudni összeszámolni...

Vladimir Vladimirovich™ letette a kagylót és folytatta a kérdések tanulmányozását. Nagyon remélte, hogy több magyar vonatkozásúval még véletlenül sem találkozik...

2003.08.20 09:04:17

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és a protokolalbumában lévő képeket nézegette. Egyszercsak valami gyanúsat vett észre ezért felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a telefonba Vladimir Vladimirovich™, - hogy van az, hogy amikor én jártam a Dzsordzsi barátomnál a Fehér Házban, akkor ott annyira szép és olyan régimódi volt a bútor, amikor meg ő járt nálam a Kremlben, akkor a menyezet meg a falak szép aranyozottak voltak, a székek meg olyan, hogy is mondjam, szóval, olyan egyszerűek. Úgy emlékszem, mintha lettek volna nekünk székeink, azok hová tűntek?
- Úgy van, úgy van, testvéró, - bólogatott az Adminisztráció Vezetője, - volt nekünk 12 székünk, de ugyebár volt nekünk Nagy Kombinátorunk is..., aztán most se szék, se kombinátor, csak a kupi maradt meg...
- Igen, dereng valami, - vakarta meg orrát Vladimir Vladimirovich™, mert mindig ez volt az ösztönös mozdulata, amikor valamin elgondolkozott, - a székeket ugyebár feldarabolták, mert valami gyémántokat kerestek...
- Pontosan úgy van, szétvagdosták, eltüzelték..., - helyeselt az Adminisztráció Vezetője.
- Na és a gyémántok hová lettek? - érdeklődött Vladimir Vladimirovich™.
- Azokból csináltak valami kultúrházat, vagy aggok otthonát, veteránoknak, de az is lehet, hogy valami pionirpalotát úttörőknek, - mondta az Adminisztráció Vezetője.
- Na és hová lett az a pionírpalota? - kérdezősködött tovább Vladimir Vladimirovich™.
- Természetesen elprihvatizálták. A pionírok menjenek táborozni a tajgába, vagy esetleg diszkózni, úgyis csak a gond van velük. A palotából meg csináltak egy hasznot hajtó lokált, - mondta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette - jó dögös macák vannak benne, olyan toplesszek, fiatalok, csinosak..., meg eredeti skót viszkit adnak..., jéggel....
- Mert te mindig mindent tudsz, még a részleteket is, mi? - tette hozzá epésen Vladimir Vladimirovich™ - A Nagy Kombinátor meg hol van? Briós, de zsanérba' is, mi?
- Nem, ottan nem tudott megélni, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - közelebb van, ott nyüzsög a magyaroknál, azon az indexmicsodán nagykombinál...
- Mit csinál?! - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Talált új üzleti lehetőséget a Nagy Kombinátorunk, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - üvegzsebeket gyárt, kormányzati megrendelés, jól fizet, állítólag....
- Üvegzsebeket?!!! - lepődött meg Vladimir Vladimirovich™. - Ez meg miféle marhaság?
- Magyarok, - tette hozzá röviden a magyarázatot az Adminisztráció Vezetője. - Tudod milyenek...
- Igen, tudom, - sóhajtott Vladimir Vladimirovich™ és legyintett, de azért megkérdezte, - na és miből csinálják ezeket az üvegzsebeket?
- Természetesen üres üvegekből, - válaszolta készségesen az Adminisztráció Vezetője, de hozzáfűzte - többnyire töröttekből....
- Miért pont töröttből? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Mert azokat nem váltják be, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - a beváltást az a Sörös tartja a kezében és nagyon figyel arra, hogy az ő üzletébe senki se ártsa bele magát...
- És hogyan működik egy ilyen üvegzseb? - érdeklődött tovább Vladimir Vladimirovich™.
- Roppant egyszerű a technológia, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - ha hozzájutnak valami pénzhez, amivel netán el kéne számolni, akkor azt rögtön elisszák, ha ezt nagyban csinálják, akkor ugyebár van üveg rendesen, de ugyebár van töréskár is, mert ezek azért olyan mulatósak ám... Aztán a beválthatókat a Sörhajóbicskás elviszi beváltani, a nem beválthatóknak pedig a Nagy Kombinátor lecsapja a nyakát és hozzávarrja a kormányzati zakókhoz..., természetesen összenagykombinál egy kis hasznot is magának... A kormányzat meg büszkén feszít ezekkel a hozzávarrt butéliákkal, mert azokban aztán már egy csöppet sem talál senki, ha belefeszül az egész ellenzék, akkor sem...
- Ügyes, - mosolygott Vladimir Vladimirovich™, - talán átvehetnénk mi is, mint haladó tapasztalatot... Elvégre mi is európaiak vagyunk, vagy mi? Az ötletért meg küldjétek el a Nagy Kombinátornak ezt az Elnöki Vodkát, aztán intézzétek el a kópérájtot is, nehogy belénk kössenek, hogy csak úgy lazán ellopjuk és lemásoljuk a technológiát.
- Meglesz, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője és letette a kagylót.

Vladimir Vladimirovich™ bekapcsolta a hatalmas tévét. Az egyik csatornán a Tizenkét széket ismételték. Vladimir Vladimirovich™ érdeklődéssel nézte a régi filmet, hátha neki is támad valami használható kormányzati ötlete, elvégre jó sok vodkagyár van OroszHonban, meg a kormányzat is iszik rendesen...

2003.08.20 10:14:40

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ ballábbal kelt, rossz volt a kedve, ezért megelégelte a róla szóló hülye meséket és az első adandó alkalommal szólt az Adminisztráció Vezetőjének.
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - nem elég, hogy itt van ez a mi saját firkászunk, aki időnként mindenféle marhaságokat írkál, most meg ez a ragálykórság teljesen átterjedt arra a külföldi indexmicsodára, ott meg akkorákat hazudnak, hogy csak na! Hogy le nem szakad a pofájuk! Nem kellene már lépni valamit ezügyben? Mondjuk, behívná az Ivanov a nagykövetet és diplomáciai tiltakozójegyzéket adna át, hogy csupa hazugsággal van tele az a micsodájuk, de még rémhírtejsztést is rájuk lehetne húzni...
- Nem érdemes ezzel bajlódni, Vladimir Vladimirovich™, - mondta szomorúan az Adminisztráció Vezetője. - Ott még azzal sem csinálnak semmit, aki fölrobbantja az egyetlen atomerőművüket és az egész környéket bezáratja a lakásába, hermetikusan, elszigetelve, hogy majd megfulladnak... A fővárosiak és a távolabbiak pedig lerohanják az üzleteket és felvásárolják az összes enni-innivalót, többen pedig azonnal vonatra-repülőre ülnek és elutaznak minél messzebbre - Csernobil óta ez már ösztönösen müx, reflexből...
- Mit csináltak?! Fölrobbantották az atomerőművüket?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Nem robbantották fel, csak valami kisebb balhé volt, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - de mindenki annyit hazudott, hogy a végén majdnem bepánikolt mindenki. Ezért, amikor egy óvodás elkezdett mesélni a gombáról...
- Óvodáááás?! - döbbent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Igen, ovis, - bólogatott az Adminisztráció Vezetője, - az ovinéni pedig rögtön küldte az SMS-eket...
- Azok ugyebár azok a fránya mobilos üzenetecskék? - akarta pontosítani Vladimir Vladimirovich™, mert ő ugyan ilyet soha sem küldözgetett, mivel a kormányzati aranysasos mobilján csak egyetlen egy gomb volt a kétfejű állami sas egyik feje alá eldugva.
- Igen, - helyeselte az Adminisztráció Vezetője, - ezekkel akárkire rá lehet hozni a frászt, de ha mindig hazudnak nekik, akkor már megzavarodnak, hogy a sok hazugság között melyik a hazugságosabban leghazugabb... És ez kétségbejtő néha...
- Na és mi lett? - érdeklődött Vladimir Vladimirovich™.
- Semmi sem lett, - legyintett az Adminisztráció Vezetője, - a rendőrség egy darabig látványosan nyüzsgött, gyorsan eredményt jelentettek, hogy kinyomozták forró nyomon, megvan az ovis, meg az ovinéni, de aztán az egészet dobták a francba, azt mondták, hogy bűncselekmény hiányában... Na ezért mondom, hogy inkább hagyjuk azt a nagyköveti jegyzéket. Azon az indexmicsodán meg úgyis mindenki hazudik, megszokták, akkor meg miért pont ezekkel a hazugságokkal foglakozzunk, csak rátereljük a figyelmet, úgy is mondhatnám, csak reklámot csapunk neki...
- Aha, - vakarta meg ismét az orrát Vladimir Vladimirovich™, mert azért valamit tenni akart, - na és ha mondjuk kérnénk a kiadatását valamilyen címen?
- A Sörhajósnak?!!! - hökkent meg az Adminisztráció Vezetője és ijedten nézett Vladimir Vladimirovichra™.
- Miért, hát ő terjeszti rólam ezeket a disznóságokat? - lepődött meg Vladimir Vladimirovich™.
- Hát ki lenne más? - mondta szomorúan az Adminisztráció Vezetője. - Ha ez hozzájut a Sörhöz, akkor hazudik egyfolytában, mint a víz..., akarom mondani Sörfolyás... Most meg ugyebár hozzájutott, kihajtott tőlünk egy egész Sörtenger-csempészalattjárót... Ha ezt ide nekünk kiadják, akkor kapásból két katasztrófával találjuk szembe magunkat egyszerre - mindent elönt a Sör, amibe belefulladunk, egyúttal meg mindenki szomjanhal, mert ez az egészet elissza előlünk... Akarod te bővíteni a Sojgu-féle katasztrófaminisztériumot meg a polgárvédelmet?
- Akarja a franc, - mondta halkan Vladimir Vladimirovich™ és felsóhajtott.
"Egye meg a fene az egészet!" - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Hát tényleg nem mindegy, hogy az a részeges mit böfög, úgysem hisz neki senki, szerencsére...."

2003.08.20 11:50:22

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a képeslapokat nézegette és az egyikben megakadt a szeme egy olyan képen, amelyen az ő arcképével feldíszített léggömböket árultak. Vladimir Vladimirovich™ máris hívta az Adminisztráció Veztőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt mérgesen a telefonba Vladimir Vladimirovich™, - mi ez a disznóság?! Mi az, hogy itt már mindenféle lufikat is csinálnak belőlem?! Hát mi vagyok én, egy meterorológiai szonda?! Feleresztenek magosra, aztán lesik, hogy mikor pukkadok szét?! Közben meg mérik a nyomást?!
- Nyugi, testvéró, - mondta nyugtatóan az Adminisztráció Vezetője, - ez benne van az imázsfeljavító projektünkben, azt jelképezi, hogy nálunk akárki akármilyen magasra felemelkedhet, igazán nem muszáj ehhez űrhajósnak lennie sok pénzért. Mi is a Nagy Lehetőségek Országa akarunk lenni, miért mindig csak a jenkik villogjanak ezzel, nem?!
- Na de azért mégiscsak, egy lufi! - mérgelődött Vladimir Vladimirovich™.
- Minden lehetőséget meg kell ragadni, Vladimir Vladimirovich™, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- De hát mondom, hogy a lufi az a nagy magasban szétdurran, - bizonygatta igazát Vladimir Vladimirovich™.
- Szétdurran, szétdurran, - magyarázta higgadtan az Adminisztráció Vezetője, - lentről azt úgy sem látni... Lentről csak az látszik, hogy a parányi akármi felszáll fenségesen a messzi egekbe és tovatűnik a távoli kékségbe... Utána meg ki a fene törődik azzal, hogy végül mi lesz belőle... Különben is úgy vettük át az ötletet, külföldről..., csak adaptáltuk egy kicsit a nálunk jobban érthető helyi viszonyokra...
- Honnan a fenéből vettétek az ötletet már megint? - érdeklődött Vladimir Vladimirovich™.
- Honnan, honnan..., - húzta a választ az Adminisztráció Vezetője, - abból az internetes bandából tanácsolta valaki... Azt mondta, hogy náluk egy egész párt van erre rászervezve..., csak ott valami madarak röpülnek a nagy távoli messzeségbe...

"Magyarok!", - gondolta szomorúan Vladimir Vladimirovich™. - "Hogy miért pont ezeknél gyűl össze a világ összes létező marhasága!"

2003.08.20 12:50:14

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ meglátogatta a moszkva-környéki légideszant hadosztályt, és egy váratlan rendkívüli esemény kapcsán kénytelen volt kormányzati mobilján azonnal felhívni az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele mérgesen Vladimir Vladimirovich™ az aranysasos mobiljába. - Mi a fene folyik itt?! Ki volt az a marha, aki bevezette ezekhez a deszantosokhoz az internetet?! Hol a fenében van a jól bevált katonai cenzúra?! Ezek csak úgy fogják magukat és mindenről rögtön tudnak?!
- Mi történt, Vladimir Vladimirovich™, - szeppent meg az Adminisztzráció Vezetője.
- Mi történt, mi történt?! - kiabált mérgesen Vladimir Vladimirovich™. - Az történt, hogy mindjárt kitör egy zendülés! Ráadásul pont akkor, amikor itt vagyok náluk! És mindez a kiszivárgás miatt..., vagyis pontosabban miattatok, a hülye ötleteitek miatt!
- Milyen kiszivárgás történt, Vladimir Vladimirovich™, - kérdezte halkan az Adminisztráció Vezetője.
- Ezek valahonnan kiszasszerolták, hogy azon a mai budapesti viziparádén, ahol ejtőernyősök ugrálnak a Dunába, résztvesz a Sörtenger-csempészalattjáró! Méghozzá rendesen megpakolva sok Sörökkel! - mondta mérgesen Vladimir Vladimirovich™. - Ti intéztétek ezt el a múltkor, mindenféle előzetes hatástanulmány nélkül, most meg én iszom meg a levét miattatok! Most az egész hadosztály beriadózott és ugrani akar! Bele abba a Dunába, ahol az a Sörszállítmány úszkál... Egy külföldi főváros kellős közepébe! Ebből diplomáciai világbotrány lesz!
- Azonnal intézkedünk, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - indítjuk a Sörrakétákat a deszantosoknak..., hacsak a rakétások nem itták meg a vésztartalék-készletet...
- El is várom, hogy azonnal intézkedjetek, - szólt bele a mobilba mérgesen Vladimir Vladimirovich™, - már csak az hiányzik nekem, hogy megint összevesszünk a NATO-val! Később azért még számolunk ezért...

Vladimir Vladimirovich™ kikapcsolta aranysasos mobilját és reménykedve bámulta az eget. A deszantnyugtató Sörrakétákat várta....

2003.08.21 09:06:11

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és tanulmányozta a költségvetési törvény tervezetét.
"Rengeteg a kiadás, pénz meg sehol", - gondolta Vladimir Vladimirovich™ - "Mindenki sír meg kiabál, használható megoldás meg sehol". Vladimir Vladimirovich™ felemelte a kagylót és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a kagylóba Vladimir Vladimirovich™, - nézem ezt a költségvetést, de sehogysem stimmelnek a dolgok. Le kéne faragni valamit, csak nem tudom, hogy mit. Mihez nyúljunk, szerinted? Az űrprogramhoz?
- Ahhoz nem lehet, Vladimir Vladimirovich™, - mondta szomorúan az Adminisztráció Vezetője, - azt már annyira lefaragtuk, hogy nincs is tovább. Különben is most már szinte csak bérbeadtunk mindent, idegen műholdakat, meg űrturistákat lődözünk ki állandóan, hamarosan lesz egy Anettka is...
- Milyen Anettka? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Ez egy magyar tévésztár, tudod, amolyan tóksós, ücsörög a studióban és mindenféle marhaságokat beszél, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette, - szex is van a sok hülyeség között, sokaknak tetszik...
- Már megint egy magyar! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™. - Ezek mindenütt ott vannak?! Mint valamikor a bulgár partizánok, "Minden kilométerkőnél"?!
- Nem számít, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - nem biztos, hogy ki köll lőni, most éppen a hadügyminiszterükkel veszekszik.
- Miért veszekszik ez a magyar Tyereskova a hadügyminiszterrel? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Nem hagyja vadászrepülőzni, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - pedig anélkül nem lehet űrhajóztatni, előírás van rá, nemzetközi szabály...
- És miért nem hagyja? Tán köhög, vagy szédül? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Ez nem köhög, habár szédült egy nőszemély, - felelt az Adminisztráció Vezetője, - csak éppen nincs vadászrepülőgépük, sőt, már repülőterük sincs, de hamarosan tankjaik meg egyéb hadivasaik sem lesznek...
- Hogy-hogy nincs már repülőjük, meg repülőterük? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Elfogytak, meg aztán különben is ezek a miltarizmus elleni harc leghatékonyabb technológiáját használják már rég, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője.
- Milyen az a militarizmus elleni leghatékonyabb technológia? - érdeklődött Vladimir Vladimirovich™.
- Beépülni és belülről rohasztani, - felelt az Adminisztráció Vezetője. - Hosszú évek óta eredményesen alkalmazzák, mostan már igazi kotonájuk nincs is, csak csupa válságmenedzser... Azt mondják így lesz a végén igazán olcsó és gazdaságilag kezelhető hadseregük.
- Milyen ez a gazdaságilag olcsó és kezelhető sereg? - figyelt fel Vladimir Vladimirovich™.
- Olyan, ami már szinte nincs is, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - vagyis hagynak mutatóba egy-két huszárt, mint nemzeti hagyományt, továbbá két díszzászlóaljat és egy tüzérüteget, persze az is csak fogatolt lesz, mert lovasnemzet a magyar...
- Miért kell két díszzászlóalj? - érdeklődött tovább Vladimir Vladimirovich™.
- Azért, mert hátha egyszerre kell valami hazai nagyfőnököt temetni, meg külföldi államfőt fogadni a reptéren, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Protokol szerint ehhez legalább egy zászlóalj kell, ternészetesen zenekarral..., elnézést, azt az előbb kifelejtettem. Ez így nagyjából egy hatékony és olcsó hadsereg. Zene van, díszlépés van, nemzeti hagyományok vannak, abból a pár ágyúból meg nyugodtan durrognak díszsortüzet, akár huszonegy lövést is - ez is a protokol szerint előírás, és a költségvetés is elbírja...
- Költségvetés! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, mert eszébe jutott, hogy miért is telefonált az Adminisztráció Vezetőjének. - Ez az! Talán kiküldhetnénk ezekhez az Ivanov Szergejt egy kis konzultációra.
- Kiküldhetjük éppenséggel, Vladimir Vladimirovich™, - felelt készségesen az Adminisztráció Vezetője. - Régebben úgyis mindent tőlünk vettek át, most meg talán mi vehetnénk át tőlük az élenjáró tapasztalatokat, elvégre ők már európaiak, meg nátósak is. Nagyon szép tísztavatásuk volt tegnap, még a kétszázat sem érte el a fiatal tisztek száma, a határőrökkel meg a nőkkel együtt...
- Nőkkel együtt?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Igen, volt vagy 30 nő, egész csinosak - bólogatott az Adminisztráció Vezetője. - Mondom, hogy ez nem egy harcias hadsereg, továbbá modernül korszerű, semmiféle diszkrimináció, meg amolyan politkorrekt is...
- És ez náluk hagyományos? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Nem, de az nem baj. Hagyománynak volt egy Szent Koronájuk (köztársasági másolatban), meg az újabb keletű esküszöveg, mellesleg az is korszerű és tökéletesen megfelel a valós igényeknek és lehetőségeknek - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - akár mi is átvehetnénk...
- Miért, mi volt abban az esküben? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™
- "Isten engem úgy segéljen!" - válaszolta az adminisztráció Vezetője.
- Na igen, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - az éppenséggel ránk is ránkférne...
Vladimir Vladimirovich™ elővette a térképet és elkezdte keresni a híres Kárpát-medencét, amelyikben azok a magyarok vígan lubickolnak és olyan hadseregük van, amit a költségvetés különösebb gond nélkül elbír...

2003.08.21 11:33:36

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a renoválás miatt lezárt Vörös-téren sétált magányosan, ahol azelőtt mindig nagy tömeg volt, időnként mindenféle ünnepi demonstrációkat, népi seregszemléket, de még katonai parádékat is tartottak néha, újabban viszont csak egy-két álmos és vodkától kellőképp tántorgó építőmunkás szedegette és rakosgatta le újra és újra a kockaköveket. Vladimir Vladimirovich™ az idők változásaira, a helyzet örökös bonyolódására és fokozódására gondolt, amit mindenáron el akart kerülni, bár sok sikerre már nem is számított. Mindenesetre gondosan ügyelt arra, hogy újabb bonyodalmakat, legalábbis nemzetközi szinten ne okozzon. Ekkor hirtelen eszébe jutott valami, elővette kormányzati aranysasos mobilját és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - említetted, hogy valami nagy állami ünnep volt ezeknél az ősmagyaroknál, akik sumérkorukban feltalálták a Sört, vagy hogy is volt az... Küldött valaki ezeknek valami részvét..., akarom mondani üdvözlőtávíratot?
- Háááát..., - húzta a választ az Adminisztráció Vezetője, - egy kis gond akadt...
- Miféle gond már megint?! - szólt bele haragosan Vladimir Vladimirovich™ a mobilba, - Már elegem van a gondjaitókból! Még ilyen egyszerű dolgot sem vagytok képesek elintézni! Csináljátok itt nekem a diplomáciai bonyodalmakat!
- Ne haragudj, Vladimir Vladimirovich™, - magyarázkodott az Adminisztráció Vezetője, - de ezekkel a magyarokkal sosem egyszerűek a dolgok.
- Mi nem egyszerű? Megfogalmazni egy távíratot nem egyszerű?! - mérgelődött Vladimir Vladimirovich™. - Azt még én is bármikor megírom, papír sem kell hozzá! Kérem, fogadják őszinte részvétemet..., izé, akarom mondani, jókívánságaimat... nagy állami ünnepük... ide majd be kell írni, hogy éppen mi baj érte őket...
- Nem a szöveggel van a gond, Vladimir Vladimirovich™, - vágott közbe az Adminisztráció Vezetője, - hanem a címmel...
- Mi az, hogy a címmel?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™, - Hát van nekik államuk, vagy nincs? Állam nélkül hogyan lehet állami ünnepet ünnepelni?!
- Államuk éppenséggel van, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - sőt, azt már ezervalahány éve megcsinálták nekik, nem is győznek hencegni ezzel minden alkalommal...
- Akkor mijük nincs? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Nyugalmuk nincs, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Minden másból akár feleslegük, de legalábbis túltermelésük van... Tudod, a múltkor említettem, hogy van háromvárosú fővárosuk, meg két Magyarországuk is hozzá, habár egyes nézetek szerint a főváros ebbe nem tartozik bele, mert csupa betonproli lakik benne, ráadásul valami eléggé zavaros idegenszívű főkormányzója van, amelyik vagy feltúrja az egész fővárost, hogy megbénítsa az egész közlekedést és leálljanak a gépkocsik, amiktől aztán lehet sok parkolási díjat beszedni, vagy rászabadítja erre a városra a mindenféle alternatív kisebbségeket, akik ott parádéznak mint mások, akiket mások emiatt nagyon utálnak...
- Ááááljjj! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, mert szokás szerint egy mukkot sem értett, ha magyarokról volt szó. - Végülis csak akad egy amolyan főmufti, akit diplomáciailag botránymentesen üdvözölhetek, vagy nem?!
- Hát ez még tovább bonyolítja a dolgokat, Vladimir Vladimirovich™, - próbálta magyarázni a megmagyarázhatatlan magyarokat az Adminisztráció Vezetője. - Van nekik mindig időnként egy-egy államfőjük, de azt az aktuális kormányzat mindig háttérbe szorítja, mintha nem is lenne. Meg aztán náluk ez nem is annyira érdekes, mert nem olyan elnöki rendszer van, mint minálunk, hanem annál sokkal szerényebb, továbbá közméltóságosabb is némelyek szerint... Ezért általában a miniszteri elnöknek szokás távíratozni, de azokból mindig több van a kelleténél, mert raktári felesleg van belőlük, továbbá a címük is mindig változik...
- Mi az, hogy változik a címük? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, mert az egyik állandóan külföldön üdül és csak ritkán tér haza, de úgy látszik ez a haza is rörkké vándorol, mert most is mondta ünnepileg, hogy hál'istennek a magyarország végre visszatért Európába...
- Mi az, hogy visszatért? - kérdezte csodálkozva Vladimir Vladimirovich™, - Hát hol a fenében mászkált ez a Magyarország eddig?
- Kalandozott, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Ezek a magyarok ősidők óta kalandoznak, néhányszor volt emiatt bajuk a múltban is, de nem tudnak erről leszokni. Így aztán a népkivándorlás óta az országuk is állandóan elmászkál valahová, valaki írta is róluk, hogy ez egy kompország...
- Jó, egye fene, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - ha ez az egyik elnöki miniszter az ő saját Magyarországával állandóan elmászkál, akkor küldtetek volna annak a másiknak, amelyik raktáron van...
- Hát ez az, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - arról meg kiderült, hogy illegális magyar...
- Micsodaaaa?! Illegális magyar?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Miért, tán titkolja?!
- Nem titkolja, de csak ritkán meri elmondani, azt is többnyire csak a híveinek, mert a többiekkel szóba sem áll, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Csak most szólt nekik, hogy merjenek végre magyarok lenni! Ezért gondoltuk, hogy egy kicsit még várunk, hátha addigra kiderül, hogy merre is van ez az ország, meg melyik a magyar, amelyiket majd üdvözölhetünk diplomáciai botrány nélkül... Jobb az ilyenbe nem beleavatkozni, döntsék már el saját maguk...
- Hm, - vakarta meg állát Vladimir Vladimirovich™, - na és szerinted mikorra döntik el?
- Még nem tudom, Vladimir Vladimirovich™, - tért ki a válasz elől az Adminisztráció Vezetője, - de már van egy elemző részlegünk, akik próbálják prognosztizálni...
- És képesek lesznek erre? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Van köztük időjós és postás is... - szólt nyugtatóan az Adminisztráció Vezetője.

Vladimir Vladimirovich™ ránézett a Kreml toronyórájára. Ideje volt visszatérni a munkahelyére és hozzálátni a magyarok gondjainál sokkal egyszerűbb nemzetközi és belföldi problémák intézéséhez...

2003.08.21 13:30:47

Egyszer Vladimir Vladimirovichnak™ telefonált az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - van itt egy lehetőség... Akarsz kettős állampolgár lenni?
- Micsodaaaa?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Mi a francnak nekem kettős állampolgárság?!
- Hát, mert az olyan izé, euróösszkomfortos, vagy milyen is, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Meg aztán ez a legújabb módi, és nem is árt, ha lépést tartunk...
- Honnan vettétek megint ezt a marhaságot?! - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát tudod, felállítottuk azt a spéci magyarfigyelő, indexelő és elemző részleget, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - szereztünk nekik olcsón olyan Sulinet-Express masinákat, amelyekre mindenféle támogatás van...
- Milyen vonat ez a Sulinet-Express? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™. - És ki a masiniszta? Továbbá hová visz?
- Hová, hová? Hát Kanizsára, hová máshová? Az meg ott van abban az Európában benne! - mondta az Adminisztráció Vezetője. - A masiniszta meg a te régi ismerősöd, csak nem szabad emlegetni előtted, mert akkor riadót rendelsz el mint főparancsnok és attól meg ideges lesz az egész Nátó, de még a jenkik is....
- Jesszusmárja! - kapott a fejéhez Vladimir Vladimirovich™. - Már megint az a Sörhajóbicskás!
- Nyugi, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - lehet, hogy nem is annyira rossz ötlet, mindenesetre van benne némi ráció... Elvégre nem leszel te örökös elnök, erre is kell gondolni...
- Miért akarsz te engemet nyugdíjaztatni? - kérdezte gyanakodva Vladimir Vladimirovich™. - Még egy dobásom lehet, mert még egy időszakot kitölthetek, nem?
- Na, épp erre gondoltunk, amikor az ajánlatot kaptuk..., - mondta az Adminisztráció Vezetője.
- Miféle ajánlatot kaptatok már megint? - kérdezte bizonyos aggodalommal hangjában Vladimir Vladimirovich™. - Ezekkel az ajánlatokkal már tele van a...
- Nyugi, - szólt közbe az Adminisztráció Vezetője. - Igazán nem kötelező mindent megfogadni, de azért...
- Mit azért?! - vetette közbe Vladimir Vladimirovich™. - Miféle hülyeséget sütöttetek ki megint?
- Nem hülyeség, - mondta sértődötten az Adminisztráció Vezetője, - sőt, ez amolyan perspektivikus projectnek is elmegy, ennek akár történelmi távlatokat tekintve is jelentősége lehet... Nagy Péter-stílusú méretekben kell gondolkozni, nem elfeledve, hogy annak csak egy baltája volt, amikor azt az ablakot vágta, amin keresztül idelátszik az az Európa...
- Jó, tudom, hogy mit csinált a Nagy Péter, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - első lépésként fölkötötte az egész Adminisztrációját, utána levágatta az akkori bojárgórék szakállát, másoknak meg a fejét...
- Nem egészen erre gondoltunk, - vágta el a gondolat fonalát az Adminisztráció Vezetője, mert időnként képes volt gyorsan kapcsolni, ha a nem egészen kedvező következmények is előkerültek. - Először is, azt ugyebár tudod, hogy Nagy Péter nem vetette meg a jó borokat...
- Igen, ezt tudom, - mondta Vladimir Vladimirovich™, mert azért mindig bizonygatni akarta, hogy ő is tanult történelmet.
- Aztán, mert szerette a jó borokat, meg azzal az osztrák császárral is barátkozott egy időben, ezért szerzett tőle egy nem túl nagy telket Tokaj-hegyalján..., - folytatta az Adminisztráció Vezetője.
- Ezt is tudom, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - aztán volt valami lázadó Rákóczi, aki meg a Pétert utáló franciákkal haverkodott, ők meg ráadásul a Péterrel éppen hadakozó törököket támogatták, ezért aztán alávágtak az egész üzletnek...
- Jól van, jól van, - vetette közbe az Adminisztráció Vezetője. - nem sikerül mindig a bolt, főleg ha mások is állandóan belepofáznak... Mindenesetre néhány cári szőlőőrző kozákot azért oda tudtak csempészni...
- Ez meg most hogy jön ide? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát úgy jön ide, hogy mondhatjuk azt, hogy te, mint a hajdani orosz imperátor jogutódja, valamiféle régi magyar földbirtokos is vagy évszázadok óta, - fejtegette az Adminisztráció Vezetője, - így aztán miért ne lehetnél kettőspolgár, ami ráadásul euróösszkonform is... Gondolj csak bele! Mennyivel könnyebb lesz akkor majd belépni a NATO-ba, az EuróUnijóba, meg egyáltalán... Nem erre hajtunk már jóideje?
- Ezzel a marhasággal meg az a Sörhajós szédített meg titeket, aki nem is iszik Tokajit?! - kérdezte Vladimir Vladimirovich™. - Mit kért ezért az egész épületes konstrukcióért?
- Mit kért, mit kért?! - válaszolta az Adminisztráció Vezetője. - Természetesen Egy Pofa Sört..., áfamentesen...

"Idióták", - gondolta Vladimir Vladimirovich™ és mérgesen lecsapta a kagylót. Egy kis idő múlva viszont lehiggadt és gondolkozni kezdett. Eddig sosem látott távlatok nyiltak meg lelki szemei előtt...

2003.08.21 15:48:53

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és fontos állami nagydolgait intézte, élvezte, hogy végre csend van és nyugalom, semmi és senki nem zavarja. Egyszercsak váratlanul megszólalt a nagyon titkos kormányzati belső telefonja, amin csak az egészen rendkívüli eseményeket jelentették neki. - Fígy, testvéró, - szólalt meg a telefonban az Adminisztráció Vezetőjének izgatott hangja, - van egy jó hírem!
- Mi az jó hír? - kérdezte gyanakodva Vladimir Vladimirovich™.
- Előrehaladott tárgyalások alapján örömmel jelenthetem, hogy az imázsfeljavító projectedben új, eddig méltatlanul háttérbe szorult friss erők is talán résztvesznek, - mondta még büszkébben az Adminisztráció Vezetője.
- Miféle új háttérbe vagy hová is szorult erők?! - kérdezte óvatosan Vladimir Vladimirovich™, aki már félt az Adminisztráció Vezető ötleteitől.
- Az Index kommunistái, - húzta ki magát büszkén az Adminisztráció Vezetője. - Többszörösen díjkazott kiváló imadzsináriusok vannak köztük...
- Te jóisten! - remegett meg Vladimir Vladimirovich™. - A Lajos bácsik....

2003.08.21 20:23:33

Egyszer estefelé Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és unatkozott, az összes fontos állami nagydolgával, de kisdolgával is végzett már, akár haza is mehetett volna, de a páncélozott Mercedes limuzinjában megint kiment valamilyen elektronikus kütyürű, ami a kozmikus hírrendszerrel való állandó kapcsolatot biztosította. Várnia kellett, mert nem veszélyeztethette az állam biztonságát, hogy csak úgy történik valami valahol váratlanul, ő meg nem tud azonnal intézkedni. Vladimir Vladimirovich™ bekapcsolta a tévét és ásítozva nézte a híreket. Megint valamit valahol felrobbantottak, valami valahol leégett, valakit ismét agyonlőtt valami bérgyilkos... "Dögunalom", - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Mókuskerék".

"A Szentpétervártól 80 km-re levő Vuoksz folyón augusztus 24-én rendezik meg a "Bubble Baby Challenge 2003" nevű vizí lesíklóversenyt, amelyen nem kenukkal, kajokokkal, hanem a szentpétervári sex shopokban árusított felfújható guminőkkel vesznek részt a rafting hazai kedvelői" - olvasta a hírt a bemondó. Vladimir Vladimirovich™ felkapta a fejét és azonnal hívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a kagylóba Vladimir Vladimirovich™, - mi ez a guminőusztató bajnokság?!
- Tudunk róla, Vladimir Vladimirovich™, - szólt büszkén az Adminisztráció Vezetője, - egyetlen egy komolyabb helyen, a Loszevszkij zuhatagon kell átjutniuk , ha abba nem fulladnak bele, akkor nem kell riasztani a mentőalakulatokat...
- Na de mégis! - fortyant fel Vladimir Vladimirovich™, - Szentpéterváron! Ahol én, úgy is mondhatnám, az első lépéseimet tettem valamikor. Nagy Péter fővárosa, a Téli Palota, a Szmolnij, a Nyevszkij proszpekt, meg a Lityejnij, ahol a Nagy Szürke Ház áll... Mi ez a kupi ott?! Sex shopok guminőkkel az Admiralítás szomszédságában! A sok vöröszászlós Balti flotta csapata a felfújható babák lesíkló versenyén!
- Nem kell ennyire komolyan venni mindent, Vladimir Vladimirovich™, - nyugtatgatta főnökét az Adminisztráció Vezetője, - újabb divatőrület, haladunk a korral... A Balti flotta nem is vesz részt benne..., legalábbis remélem...
- Kupi van mindenütt! - mérgelődött Vladimir Vladimirovich™. - Semmi felemelő nem maradt már, minden síklik lefelé, bele a zuhatagba...
- A zuhataghoz kirendeljük a készültséget, - próbálkozott az Adminisztráció Vezetője, - ott lesznek a katasztrófaelhárítós mentősök, kötelekkel és kutyákkal...
- Nem értesz te semmit! - mérgelődött tovább Vladimir Vladimirovich™. - Én Puskinról, a Liceumról, az Ermitázsról, a Péter-Pál erőd Arany Tűjéről beszélek, te meg itten jösz ezekkel a kötelekkel meg a kutyákkal...
- Pihenni kéne, Vladimir Vladimirovich™, - mondta halkan az Adminisztráció Vezetője. - Hamarosan vége a nyárnak....
- Na igen, ebben igazad van, - higgadt le egy kicsit Vladimir Vladimirovich™. - Elmehetnénk a hegyekbe, síelhetnénk egyet...
- Most a hóval éppenséggel gondjaink lennének, de esetleg vizisí, - gondolkozott fennhangon az Adminisztráció Vezetője. - Erről jut eszembe, szereztünk is külföldről valami spéci újfajta változatot, állítólag nagyon szuper... Kinn van a titkárnál valahol...
- Akkor hozza be, - mondta Vladimir Vladimirovich™.
Az Adminisztráció Vezetője kinézettt az előszobába. Hamarosan hozta is a feltűnően kisméretű csomagot "Mindent az Astoria mellől!" felirattal. Mögötte nesztelenül surrant a titkár. Egy pumpát tartott a kezében...

2003.08.22 07:33:38

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a dolgozószobájában a számítógépénél üldögélt és böngészte a különféle internetes oldalakat. A Kedvencei között újabban ott szerepelt azoknak a megmagyarázhatatatlan magyaroknak a PoliDilije, ahol egyre újabb és újabb mesék jelentek meg róla. A szöveget ugyan nem értette, de az Adminisztrációnál - a helyzet bonyolódása és fokozódása miatt - létrehozott Vladimir Vladimirovich™ Tudományos Kutatóintézet Magyarfigyelő, Indexelő és Elemző Részlege sok vodkáért szerződtetett egy nyugdíjas kotonatolmatschot (aki állítólag hosszú éveken át szinkronban itta a Sört azzal a rettenetes Wágnerrel, amig ünnepélyesen haza nem zavarták) és Vladimir Vladimirovich™ esetleges kívánságára egy gomnyomásra azonnal leferdítette Vladimir Vladimirovichnak™ az összes róla írt idegennyelvű marhaságot.
"Hogy mennyi hülyeség szorul bele ezekbe!" - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Nem elég nekem az eredeti Vladimir Vladimirovichot™ olvasgatnom, most még ez a mutáns is itten... Lassan ez egy világméretű kórság lesz, egyszerűen hihetetlen, hogy milyen sebességgel terjed..."
"Tadam-tadadam, ta da dam, ta da-dam dam..." - szólalt meg a kompjuterhez csatlakoztatott super-hiper-qadro-stereo multimedia audiorendszer - jelezve egy elektronikus levél érkezését. A himnusz dallamát játszotta, mert Vladimir Vladimirovich™ mindennek ellenére azért mégiscsak Elnök volt...
- Na nézzük csak, ki mit küldött megint, - mormogta Vladimir Vladimirovich™ és belenézett a postaládájába.
"Vi lav ju Vladimir Vladimirovich™", - olvasta Vladimir Vladimirovich™ és mindenféle tolmács segítsége nélkül önállóan le is fordította magának, - "Mink szeretünk tégedet, Vladimir Vladimirovich™".
"Hm, ez igazán kedves tőlük", - gondolta Vladimir Vladimirovich™ és megnézte a feladót, - "Vladimir Vladimirovich™.hu, nahát, ez úgy néz ki, mintha ezek a magyarok küldték volna. Érdekes..., ezt azért nem gondoltam volna róluk... Hosszú éveken át felém sem bagóztak, mostanában meg járt itt párszor az az új főmuftijuk, igért mindenféléket, de főleg pénzt akart tőlünk kicsikarni..., legalábbis, amit értettem a dadogós halandzsájából, mert állítólag oroszul beszélt..., mindegy..., ez legalább vigyorgott egyfolytában és nem kellett állandóan komoly morcos pofákat bámulnom... Ez persze akkor is vigyorgott, amikor az egész KGB-t átverte azzal a világbankkal, vagy mi is volt... Mindegy, nem érdekes... Mostan meg "szeretünk Vladimir Vladimirovich™", jópofák!"
- Van itt még valami mellékelve, na akkor nézzük azt is, - mormogta Vladimir Vladimirovich™ és kinyította a levélhez csatolt mellékletet... A képernyőn megjelent az orosz állami sas, koronával, továbbá valami heringhez hasonló hallal és egy korsó Sörrel... Vladimir Vladimirovich™ döbbenten nézte a monitoron látható képet és próbálta megérteni, hogy ezt most minek szánták, jókívánságnak, vagy csak gúnyolódnak?
"Talán mégiscsak jókívánság lesz, mert mindenki tudja, hogy mi, oroszok, szintén szeretjük a Sört, pláne, ha sózott hering is van hozzá, mert úgy több fogy..." - gondolta Vladimir Vladimirovich™, de ekkor hirtelen a nagy íróasztala sarkában elhelyezett kommunikációs központ összes lámpája elkezdett villogni, megszólalt az összes csengő, egy pillanattal később pedig kipattant a nagy szárnyasajtó és berohant az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - lihegte az Adminisztráció Vezetője, - valami teljesen érthetetlen dolog történt... Az összes országos és szövetségi vezetési és kommunikációs rendszer megbolondult! A katonák is jelentik, hogy adatok helyett csak villognak a monitorok és egyetlen egy szót tudnak csak kiolvasni... A flottánál, a légierőnél, a rakétásoknál ugyanez a helyzet.. A belügynél és a biztonságiaknál szintén... A polgáriakról nem is beszélve...Mindenütt csak egyetlen szó villog!
- Milyen szó? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™
- PIVO! PIVO! PIVO! - hörögte az Adminisztráció Vezetője, - Söröt villog az összes kompjuter!!!

Vladimir Vladimirovich™ gyanakodva ránézett az őt annyira szerető magyarok küldeményére... Monitorján lassan elhalványult a Sört szrongató állami sas képe és csak egyetlen egy szó villogott egyre erősebb fénnyel...

2003.08.22 10:32:58

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a reggeli hírösszefoglalót olvasgatta. A szokásos robbantások, merényletek, gylikosságok, korrupciós botrányok, illetve az antiterrorista művelet - Vladimir Vladimirovich™ kedvenc témája - eredményes veszteségeinek listája mellett felfigyelt egy apró hírecskére, ami valahol a huszonötödik sűrűn gépelt oldal legalján szerepelt, de újabban Vladimir Vladimirovich™, aki rendkívül kifinomult érzékkel rendelkezett, már messziről megérezte, ha valami magyar akármit emlegetnek bárhol, mert már úgy volt ezekkel, mint az ördög a tömjénfüsstel...
"Bársony András, a magyar külügyminisztérium politikai államtitkára, tegnap Kontra Ferenc moszkvai magyar nagykövet kíséretében Csebokszariba, a Csuvas Köztársaság fővárosába utazik, s meglátogatja a gumiipari segédanyagok gyártására és értékesítésére szakosodott Pronova magyar–csuvas vegyipari vegyesvállalatot, amelynek működése példaértékű a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban." - olvasta Vladimir Vladimirovich™ és rögtön eszébe jutott a múltkori felfújható guminős vizisí... Vladimir Vladimirovich™ azonnal felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a kagylóba Vladimir Vladimirovich™, - mondd meg őszíntén, hogy milyen újabb disznóság készül?
- Nem készül semmiféle disznóság, Vladimir Vladimirovich™, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - a vírust kiírtottuk, a távközlési rendszer helyreállt... Volt megint valami korrupt és bérgyilkos rendőrbanda, de azt az androidunk felszámolta... A Dzsordzsi barátod küldött egy DVD-t, a kaliforniai kormányzójelölt Arnold legújabb filmjével, amit most őnáluk nem szabad vetíteni..., valami választási kampánytörvény miatt... Mellesleg az androidunknak már rég megvan..., tudod, az a legújabb Terminátor-mániája... Nem tudok különösebb disznóságokról, hacsak a megszokottakat nem akarod hallani..
- Ne hantálj itt nekem, - szólt keményen Vladimir Vladimirovich™, - a magyarokkal mi van?! Ezek mire készülnek? Mit mondanak azok az elemzőid, akik indexelnek állandóan megfigyelésileg, méghozzá közpénzen?
- Jaaa, - húzta el száját az Adminisztráció Vezetője, - ott csak annyi van, hogy azt a Vladimir Vladimirovich™ könyvet már teljesen előkészítették, aztán a szülinapodra akarják majd kiadni...
- Mondhatom, mekkora egy ajándék ez nekem! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, és fogcsikorgatva hozzátette - tartok tőle, hogy nagyon, de nagyon meg fogok majd hatódni...
- És még annyi van, hogy a kiadó meghívta a mi firkászunkat oda hozzájuk, hogy majd jól berúgjanak és együtt röhögjenek..., - folytatta az Adminisztráció Vezetője.
- Micsoda?!! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - A mi firkászunk meg az ő Sörhajósuk együtt akarnak inni és rajtam röhögni?!!! Mit léphetünk ez ügyben?
- Hát, annyit léphetünk esetleg..., - gondolkodott az Adminisztráció Vezetője, - hogy esetleg kiutazik hozzájuk a Misa, ha már úgyis annyira hívják..., aztán majd szól ennek az ő vigyorgós volt kollégádnak, tudod, aki úgy böki bele a kést az egész KGB-ba, hogy utána jópontjai legyenek Nuygaton, és még valami becsületes francia rendet is kapjon, meg sok pénzt, amiből majd bankot lehet csinálni, aztán meg nagyokos pragmatikusnak lenni, meg csupa ilyen furfangot csináljon, amiknek hála most majd megint barátkozhassunk...
- Aha, értem, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Na, ami azt illeti tőlünk egy kanyit se várjon..., de ez mind nem érdekes, hanem mit léphet ebben a Nemzetközi Vladimir Vladimirovich™ Találkozó ügyében?
- Há', megkérhetjük, hogy ne adjon vízumot a Parkernak, - mondta Vladimir Vladimirovichnak™ az Adminisztráció Vezetője, - ennyit igazán megtehet, vagy esetleg majd toloncolja vissza a határról... AZ ilyenben úgyis gyakorlatuk van, emlékszel, amikor a boszinai vagy milyen is páncélozott segélyszállítmányunkat visszafordították, pedig azon még vöröskereszt is volt, de még vörös félhold is, ami feltehetőleg ezen a Parkeron nem is lesz....
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - aztán mikor majd visszatoloncolják, akkor a Patrusevék megfoghatják, hogy ugyan mi olyat csinálhatott ez, hogy már a NATO-tagnak sem felel meg... Nem rossz az ötlet, de majd még munkáljátok ki részletesen... Na és a párjával meg mi legyen?
- Hm, - gondolkodott el az Adminisztráció Vezetője, - az már valamivel bonyolultabb, mert nem a mi emberünk, hanem az ő gondjuk... De esetleg megkérhetnénk, hogy zárják be valami kijózanítóba és szoktassák le a Sörről...
- Naaaa, - vetette közbe Vladimir Vladimirovich™, - nem vagyunk mi azért gyilkosok, minek ezek a sztálini módszerek... Gondolkodjatok még, ki kell munkálni a témát..., az agyalgás sosem árt...
- Kiagyaljuk, Vladimir Vladimirovich™, - mondta készségesen az Adminisztráció Vezetője, - meg lesz velünk elégedve..
- Helyes, - egyezett bele Vladimir Vladimirovich™, - a Kaszjánov azért csak utazzon ki, de naaaagyon vigyázzon ezekkel, mert ha nem, akkor mire visszajön egy egész másik kormányfőnk lesz, de még az egész kormányt is átkinevezem..., vagy hogy is szoktam csinálni ilyenkor...
A Kreml toronyórája elütötte a delet. "Ej, Pétervárott ilyenkor eldördül az ágyú a Péter-Pál erődben" - gondolta Vladimir Vladimirovich™ - "Erről jut eszembe, meg sem néztem múltkor, hogy a régi cári cellákat újrameszelték-e odabenn..."

2003.08.22 11:26:24

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ asztalán megcsörrent a telefon, amelyiken az Adminisztráció Vezetője jelentkezett.
- Fígy, testvéró, - hadarta az Adminisztráció Vezetője, - utánanéztünk, pontosítottuk - kimeszelték. Fogadóképes. Küldöm a faxot...

Vladimir Vladimirovich™ csodálkozva bámult a kezében tartott telefonra. "Hogy ez hogyan tudja még a titkos gondolataimat is kiolvasni?!" - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Hm, nagyon igyekszik valamiért... Jó lesz vigyázni, biztos azért van neki valami újabb ötlete, csak egyelőre még vár vele, azért gyűjti előre a jópontokat..."

2003.08.22 12:09:45

2003. augusztus 22., péntek, 12:30:58 (moszkvai idő szerint)

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és a kedvenc Putin Chess nevű szabadkőműves játékával töltötte idejét, közben pedig különböző állami ügyekről gondolkozott - nem is olyan sok idő maradt hátra a parlamenti választásokig. Egyszercsak az ajtó mögül felhangzottak a Vladimir Vladimirovich™ számára már annyira ismerős döngő és nyikorgó léptek. Vladimir Vladimirovich™ nagyot sóhajtott. A következő pillanatban kivágódott a magas szárnyasajtó és a szobába súlyos léptekkel bedübörgött Borsiz Grizlov BelügyMiniszter, aki valamivel összemaszatolt katonai terepszínű ruhát, fején pedig poros védősisakot viselt. Hóna alatt valami hosszúkás tárgyat cipelt, amit egy átlőtt csecsen zászlóba csavart.
- Brother! - szólt fémes hangján a BelügyMiniszter, - I have a present for you!

Vladimir Vladimirovich™ fáradtan felkelt az asztal mellől, lassan odament a BelügyMiniszterhez, megkerülve a háta mögé lépett, majd erőteljesen rácsapott a széles mozdulatlan hátára.

- Fígy, testvéró, - szólalt meg azonnal a BelügyMiniszter, - hoztam neked egy kis ajándékot.

Ezután a BelügyMiniszter kitekerte a szomorúan kinéző zászlót, amelyből Vladimir Vladimirovich™ nagy íróasztalára valami vastag sárral borított tárgy esett ki. A tárgyí súlyosat koppant az asztalon és Vladimir Vladimirovich™ ijedten egy viseltes falábat ismert fel benne.

- Mi ez, Borja? - kérdezte a látottaktól elhűlten Vladimir Vladimirovich™.
- Láb, - felelt röviden az android.
- Magam is látom, hogy láb, - mondta kissé ingerülten Vladimir Vladimirovich™, - Kinek a lába és minek ez ide?
- Ez Samil lába, - jelentette a BelügyMiniszter, - Avturi településből.
- Micsoda? Milyen Samil lába? - Vladimir Vladimirovich™ hangja az izgalomtól megbicsaklott.
- Magától értetődik, - csattogott a BelügyMiniszter, - a Baszájevé.
- És hol van..., - Vladimir Vladimirovich™ kereste a szavakat, hogy helyesen megfogalmazhassa a kérdést, - szóval hol van ez a Samil maga?
- Nem tudhatom, - jelentette katonás tömörséggel az android.
- Mi az, hogy nem tudhatod? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - És a láb honnan való?
- Avturi településből, - ismételte a BelügyMiniszter. - Súlyos harcban foglaltuk le.
- Lefoglaltátok? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Kitől foglaltátok le? Samiltől?
- Jelentem, nem, - jelentette tömören az android. - Az Abu Al-Valid osztagtól foglaltuk le, Tizenkettőt lelőttünk, egy lábat lefoglaltunk.
- Semmit sem értek, - Vladimir Vladimirovich™ visszaült az asztal mellé, - Ezek meg mit csináltak, a lábat őrízték?
- Jelentem, nem tudom, - válaszolta az Android és pislogás nélkül meredten nézte a Vladimir Vladimirovich™ asztala mögött kitűzött Elnöki Lobogót.

Vladimir Vladimirovich™ kezébe hajtotta a fejét, könyökét letzámasztotta az asztalra és súlyos tekintetét az androidra vetette. Hozzáértő lélelkbúvárok sok mindent kiolvashattak volna Vladimir Vladimirovich™ szeméből.. .

2003.08.23 08:53:05

Egyszer reggel Vladimir Vladimirovich™ felébredt, nagyot nyújtózott, még ásított egyet, aztán hirtelen úgy érezte, hogy nincs egyetlen gondolata sem. Vladimir Vladimirovich™ lassan felkelt és odabotorkált a fehérneműs szekrényhez, kinyította és meglepődve vette észre, hogy az teljesen üres, nincs egyetlen alsógatyája, trikója, pólója, de még zoknija sem. Vladimir Vladimirovich™ döbbenten körülnézett, szerencsére a kisasztalon ott hevert a kormányzati aranysasos mobil. Vladimir Vladimirovich™ valamelyest megnyugodott és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele még mindig kábultan Vladimir Vladimirovich™, - mi a fene van itt nálam, hogy semmim sincs?
- Kis türelmet, Vladimir Vladimirovich™, - szólt nyugtatólag az Adminisztráció Vezetője, - egy kicsit korán ébredtél fel, meg aztán egy kis zavar van itt a közlekedésben...
- Miféle zavar? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, valaki fölrobbantotta a kormányzati közlekedési főutat, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - tudod, a Rubljovo-Uszpenszkij országúton...
- Nagyon jól tudom, hogy merre szoktam közlekedni, - szólt mérgesen Vladimir Vladimirovich™, - inkább arra válaszolj, hogy miért nincs semmim?
- Hát, most tömik a lyukat, és hamarosan mindened meglesz, - mentegetőzött az Adminisztráció Vezetője, - máris érkezik a mosodás kocsi és hoz mindent...
- Milyen mosodás kocsi? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, beszereztünk egy univerzális tisztitó-, takarító-, fertőtlenítő gépmosodát, nagyon korszerű, sőt, a prospektus szerint a legeslegkorszerűbb, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - ez mindent tisztít, kitakírt és mos is. Kedvezményt is adnak...
- Miféle kedvezményt? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Sokféle kedvezményt, - válaszolta készségesen az Adminisztráció Vezetője. - Ott a prospektus az íróasztalodon...
Vladimir Vladimirovich™ ránézett az íróasztalára és valóban talált rajta egy papírt, képekkel, ábrákkal, meg valami múszaki ismertetővel.
"Univerzális Tisztító, Takarító és Mosógép", - olvasta Vladimir Vladimirovich™. - "Super-hiper-ultra kivitel, opcionális kiegészítőkkel."
"Na, ez a szokásos reklámhalandzsa", - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "A műszaki leírás és paraméterek nem érdekesek, azokat úgysem értem. Nézzük a kedvezményeket, elvégre mégiscsak közbeszerzés, el kell majd számolni vele a választóimnak..."
"Kedvezményt biztosítunk a következő opcionális szolgáltatásokra:
- teljes nyomtalanítás (kriminológiai és titkosszolgálati felhasználóknak),
- diszkrét pénzmosás (kifejezzeten banki megrendelőknek),
- mélyreható agymosás (tömegkommunikációs, hírszolgálati, media, agitációs-propaganda, politikai és egyéb PR felhasználóknak, kormányzati szerveknek kiemelt kedvezmény)..."

Vladimir Vladimirovichnak™ váratlanul valami gondolata támadt és úgy érezte mégiscsak alaposabban kellene foglalkoznia az Adminisztráció új beszerzéseivel, amit technikai fejlesztés és korszerűsítés címén szinte naponta igényelnek...

2003.08.23 09:59:40

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ úgy érezte, hogy sürgősen elintézendő fontos állami nagydolga van, ezért kiment a dolgozószobája közvetlen szomszédságában számára külön berendezett meditációs helyiségbe. Mióta volt az a találkozása a csörömpölő vödrös, morgós öregasszonnyal, Vladimir Vladimirovich™ nem szívesen járkált a hosszú kremli folyosón, különben is a mély filozófiai gondolatokhoz csendes, abszolút nyugalmat és a világmindenség hiúságaitól mentes, tökéletes magány érzését biztosító hely szükségeltetik, ahogy azt még az ókori bölcsek is hangsúlyozták. Vladimir Vladimirovich™ belépett a meditációs helyiségébe és döbbenten vette észre, hogy azt valamiért teljesen átformálták. El is ment a kedve a hosszú meditációtól, gyorsan elintézte aktuális folyóügyeit, majd visszament a dolgozójába és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele mérgesen Vladimir Vladimirovich™ a kagylóba, - mi ez a disznóság?! Ki alakította át teljesen használhatatlanra az én legkisebb dolgozómat?!
- A Vladimir Vladimirovich™ Tudományos Kutatóintézet pszichoterápiás analitikusai, továbbá a választási kampányrészleg specialistái tanácsolták, - mondta az Adminisztráció Vezetője.
- Mit tanácsoltak ezek a specialisták?! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™. - Azt, hogy ne legyen egy nyugodt hely, ahová elmenekülhetek, ahol meditálhatok?!
- Azt tanácsolták, hogy mindig érezd azt, hogy mögötted van az egész "Egységes Oroszország - Medve Párt", - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Tudod, az amelyiknek az androidunk az elnöke...
- Ne is emlegesd az androidunkat! - kiabált Vladimir Vladimirovich™. - Mondtam már, hogy szedjétek el tőle az összes Terminátor kópiát, mert az agyamra megy már! Gyermekfilmeket, meséket neki, legfeljebb azt a "Na megállj, te nyúl!" sorozatot vetítsétek!
- Kicseréljük majd a programot, Vladimir Vladimirovich™, - nyugtatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője.
- De ezt a dekorációt is cseréljétek ki! Azonnal! - szólt keményen Vladimir Vladimirovich™. - Nem lehet úgy meditálni, hogy állandóan morgást érzek a hátam mögött, meg azt várom, hogy mikor ugranak a nyakamba ezek a fickándozó mackók, sőt, nem is medvék ezek, hanem valami sajtkukacok...
- Intézkedni fogunk, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - csakhogy a kampány, meg a pszichológia...
- Találjanak ki valami mást azok a lélekbúvárok, - szólt mérgesen Vladimir Vladimirovich™, - ez nem erőt ad nekem, hanem bedühödök, kettéharapnám a torkotokat...
- Igenis, Vladimir Vladimirovich™, - húzta ki magát az Adminisztráció Vezetője és csattintott bokájával, katonásan (úgyis állandóan a csekistákkal meg a katonákkal kellett hadakoznia, mert abszolút nem odavaló civilnek tartották, holott ő is volt katona, ahogy OroszHonban mindenki), - jelentem végrehajtjuk!
- Jó, végeztem! - szólt bele Vladimir Vladimirovich™, majd eszébe jutott, hogy ő főparancsnok is egyben, meg különben is tényleg végzett...
"Harapni kéne valamit", - gondolta Vladimir Vladimirovich™, mert megéhezett. - "Nézzük csak mit találok itt hirtelen, hogyan gondoskodik rólam az Adminisztrációm.." Vladimir Vladimirovich™ benyított az Elnöki Hűtőszekrénybe - egy nagy doboz Mackósajt hevert a felső polcon... Vladimir Vladimirovichnak™ hirtelen úgy tűnt, mintha valahonnan morgást, vagy kaparást és nyivákolást hallana. Ez a nap sem igért semmi jót...

2003.08.23 13:05:20

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ unatkozott és a tévén kapcsolgatta a különböző csatornákat. Az egyiken meserajzfilmet, a másikon valami tóksót, a harmadikon régi szovjet háborús filmet, a negyediken valami dögunalmas stúdióbeszélgetést csupa szemüveges múltidéző professzorral és jövőkutató akadémikussal, az ötödiken valamilyen kukucskasót szexisen ledér ifjú hölgyekkel és izomagyú tetovált kopaszokkal, a hatodikon pedig helyszíni közvetítést adtak a Kreml mellett lévő Manézsból, ahol most rendezték meg a "Válaszások 2003" kiállítást.
"Na, mit sütnek ki ebből ezek a nagyokosak", - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "A választások tisztasága - Lehet-e becsületes a választás OroszHonban? Hm, na nézzük csak, nézzük csak..."
Vladimir Vladimirovich™ egy darabig figyelte a heves vitát, amelyben az ismert pártpolitikusi pofák mellett időnként egyszerű választópolgárok is keményen odamondogattak egymásnak, aztán elővette a kormányzati mobilját és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - nézem itt a Lovardát, futják a köröket rendesen, időnként beszólnak, na ahogy az lenni szokott... Mindenesetre azt mondd meg nekem, hogy miként készültök fel arra, hogy tisztának és becsületesnek lássák majd a választásokat?
- Felkészülünk, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője. - Elemzünk, analizálunk, konzultálunk, külföldi tapasztalatokat is...
- Aha, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - gondolom megint kiutazik sok szakértő Miamiba, meg a francia Riviérára, meg a Bahamákra, vagy a tunéziai tengerpartra...
- Nem úgy van, Vladimir Vladimirovich™, - szabadkozott az Adminisztráció Vezetője, - most európai tapasztalatokat gyűjtünk...
- Aha, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - akkor biztos Sört isztok a bajoroknál, vagy pezsgőztök Párizsban, esetleg valamilyen borokat az olaszoknál...
- Nem úgy van, Vladimir Vladimirovich™, - mentegetőzött az Adminisztráció Vezetője, - most posztszocialista tapasztaltokat gyűjtünk, olyan rendszerváltásosakat, mégiscsak jobban hasonlítanak...
- Aha, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - és azok milyenek?
- Hát, például a magyaroknál..., - kezdte az Adminisztráció Vezetője.
- Már megint a magyarok! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, - Tudtam, tudtam előre, hogy valami medence lesz, amiben lubickolni akartok két Egy Pofa Sör között! Tisztára az agyamra mentek ezekkel!
- Hát figyelnünk kell, Vladimir Vladimirovich™, - mentegetőzött az Adminisztráció Vezetője. - Fel kell készülnünk a különböző eshetőségekre, amik ezeknél kicsiben vannak, azok nálunk nagyban előfordulhatnak..., mert a méretek, meg a sajátosságok...
- Jól van, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - na és mit mondanak ezek a tapasztalt magyarok?
- Azt mondják, - kezdte az Adminisztráció Vezetője, - hogy akármit csinálunk, úgyis lesznek olyanok, akik majd kiabálnak, hogy nem tiszta a választás, meg valaki csalt, meg majd az egészet újra kell számolni, másképp elállják a hidakat.... - Újraszámolni?! - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™, - Az egészet?! Nálunk?! Elállják a hidakat?! A mi méreteinkben?!
- Igen, Vladimir Vladimirovich™, - bólogatott az Adminisztráció Vezetője, - pont ezt akartam jelezni, a méretek, a sajátosságok, a rengeteg pénz, amit rá kell költeni... Ezért az általuk javasolt biztonságos és ugyanakkor mindenki által elérhető számítógépes szavazatszámláló és ellenőrző rendszert mi kénytelenek leszünk adaptálni a helyi viszonyoknak megfelelően...
- Na és hogyan adaptáljátok? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Minden szavazócédula mellé adunk egy számolókészüléket, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője. - Hagyományost, abszolút stabil működésűt, áramkiesés idején is kiválóan használható... Aztán mindenki tologassa a golyóit egyik oldalról a másikra, amig csak kedve tartja...
- A golyóit, mondod? - nevette el magát Vladimir Vladimirovich™. - Na igen, az oldalak ebben az esetben úgysem számítanak, mert csak az a fontos, ami középen van... A centrum...
Az államférfiak mosolyogtak. A tévében a választások tisztaságáról vitatkoztak a pártok képviselői és a lelkesebb szavazópolgárok. A moszkvaiak többsége pedig weekendezett valahol és mégcsak eszükbe sem jutott a Lovardába benézni... Régről tudták, hogy mi a különbség a körök és a Sörök között...

2003.08.23 13:42:32

Egyszer Vladimir Vladimirovich™, miután jól elbeszélgetett az Adminisztrációja Vezetőjével a választásokról, meg a golyós számolós abacusról, amivel mindenki ellenőrízheti a szavazatokat, kiment a kertbe, hogy kicsit kiszellőztesse fejét. Egyszercsak eszébe jutott valami, ezért ismét fölhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele az aranysasos mobiljába Vladimir Vladimirovich™, - az előbb beszéltünk az ide-odal eltolódó golyókról...
- Igen, Vladimir Vladimirovich™, - helyeselt az Adminisztráció Vezetője, - meg is állapítottuk, hogy akármelyik oldalra tolódnak is el, úgyis a centrum a lényeg...
- Hát, épp ez az, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - akkor tulajdonképpen ezek a pártocskák mindenáron arra törekszenek, hogy ők kerüljenek a centrumba, ezért veszekednek állandóan és leugatják a többit azzal, hogy azok szélsőségesek...
- Pontosan így van, Vladimir Vladimirovich™, - helyeselt az Adminisztráció Vezetője, - aki a szélen van, azt nem szeretik, az olyan snassz... Ezért mindenki centrum akar lenne, sőt, a centrum is minél nagyobb akar lenni, egyre nő és nő... Minél erősebb a centrum, annál jobb...
- De hát emlékszel arra, hogy mi van középen?! - mondta Vladimir Vladimirovich™, - Hiszen még nevettünk is rajta!
- Hm..., - torpant meg az Adminisztráció Vezetője, - tényleg....
- Hát ez az! - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™. - Talán nem kéne ezt annyira kiemelni mindig, nem gondolod?
- Igaza van, Vladimir Vladimirovich™, - mondta halkan az Adminisztráció Vezetője, - majd ráállítom az analitikusokat, hogy találjanak ki valamilyen más vetületet...
- Hát csak állítsd rá őket, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - mit hangsúlyozzák örökké, hogy én vagyok a legnagyobb centrum ebben az országban...
Vladimir Vladimirovich™ elrakta a mobilját és folytatta sétáját a parkban. Úgy döntött, hogy nem is egyenesen megy az úton, hanem cikk-cakkban - inkább nézzék részegnek, mint merev centrumpártinak...

2003.08.23 17:19:09

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ kiment a MAKS-2003 Moszkvai Aero-Kozmikus Szalonba, szokás szerint bekéredzkedett egy vadászrepülőbe, hogy majd megy egy kört - imádott röpködni, ha nem síelhetett, vagy tengeralattjárózott, akkor mindig vadászrepülőzni akart -, már éppen fel akart szállni, amikor sisakjában megszólalt az Adminisztráció Vezetőjének hangja.
- Fígy, testvéró, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - állítsd le magad, mindenféle röpködést letiltottak, a kormányzatiakt különösen.
- Miért, mi van már megint? - szólt bele a mikorofonba Vladimir Vladimirovich™.
- Átok van rajtunk, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - ahányszor csak valami kormányzati ember beül valami röpülőalkalmatosságba, abból semmi jó nem származik. A múltkor a Lebegy, most meg ez a szahalini kormányzó, nem győzzük a dísztemetéseket költségvetésileg... Márcsak az hiányzik, hogy veled is el kelljen majd számolni...
- De én nem helikopterezni akarok, - próbálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Az mindegy, - sóhajtott az Adminisztráció Vezetője, - hiába igyekszünk, hogy a felszállások száma legyen azonos a leszállásokéval, sajnos, ez nem mindig sikerül... Jobb, ha autózol, esetleg legrosszabb esetben vonatozol... Sztálin is mindig vonatozott, sőt, a magyar Jánosú Kádárú is...
- Hát, ez meg hogy jön ide? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Mi közük a magyaroknak az én röpködéseimhez?
- A te röpködéseidhez semmi közük nincs, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - csak néztem itt az utazási terveket és eszembe jutott...
- Milyen utazási terveket nézegettél? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- A Kaszjánov Misáét, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - tudod, a múltkor beszéltünk róla, hogy ideküldtek valami politikai állami titkárt, hogy jattolja le...
- Ja, emlékszem, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - az amelyik épphogy idejött máris ment abba gumigyárba, ahol azokat a hülye fölfújható babákat csinálják példaértékűen... Na, az mivel ment? Repülővel, vagy vonattal?
- Most nem tudom hirtelen, hogy mivel ment, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - de azt hiszem nem Mi-8-assal, mert arról már tudnánk... A lényeg, hogy talán a Misának sem lenne muszáj röpülőznie, sőt, az sem lenne különösebb gond, ha egyáltalán itthon maradna.
- Miért ne utazzon a Misa? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Lásson csak világot, szerezzen tapasztalatokat. Ők elmondják neki ezeket az euróuniós meg nátós belépési dolgokat, ő meg azt, hogyan számoljuk fel a mindenféle gyanús banki ügyleteket...
- Hát ez az, - vágott közbe az Adminisztráció Vezetője, - valahogy nincs szerencsénk ezekkel a magyarokkal. A múltkori miniszterelnökük ideküldte a külügyminiszterét, hogy valahogy barátkozzunk újra, aztán amikor már megittuk a sok tósztot és nekiheveltünk volna, akkor meg jött a drót, hogy közbe' valahol a jenkiknél arról kezdett el beszélni, hogy mi milyen rondák és szemetek vagyunk, és mennyire kell a NATO-t tőlünk megóvni... Azon a fogadáson egy egész pincérkülönítmény hordta a vizet a külügyérüknek, úgy csuklott, de még a tűzoltókat is ki akarta hívni valaki, mert úgy lángolt a képe a főnöke dumája miatt....
- Jó, erre emlékszem, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - azóta minden diplomáciai tankönyvben benne van, mint alappélda. De ez, nem az, hanem egy másik, ha nem tévedek, ezzel most mi a gond?
- Ezzel meg az a gond, hogy kimegy a Misa, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - aztán elkezdi mondogatni a tapasztalatainkat a sok gyanús bankügylet miatt, meg hogy éppen most hány bankárt csuktunk le... és akkor netán ennek az új mostaninak kell majd hordani a sok vizet , márpedig a Duna tök száraz...
- Micsoda? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™ - Kiszáradt a Duna?
- Ki, - mondta szomorúan az Adminisztráció Vezetője. - Le is égett az a megfeneklett uszály, amelyikről azokat az ukrán-orosz rakettákat kilődözték azon az ünnepen, amikor tüzijátékoztak ebben a nagy hőségben... Azóta alig van vizük, majd szomjanhalnak...
- Szomjanhalnak?! - kérdezte aggódva Vladimir Vladimirovich™, - Segíthetünk mi ebben?
- A mi segítségünk nem kell, - nyugtatta meg Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője, - a Sörhajós beindította a Sörvezetékét, azzal elvannak..., de a Misa kiutazását igazán nem kéne erőltetni, legalábbis amig ott elintézik a dolgaikat...
- Na igen, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - várjuk meg az őszi esőket, vagy a télvizet...

2003.08.23 19:36:05

Egyszer estefelé Vladimir Vladimirovich™ odahaza, a Moszkva környékén lévő házában, ahonnan naponta bekocsikázott a Kremlben lévő munkahelyére, miután az összes országútat kellőképp lezártak, már ágyba akart bújni, amikor kintről hangos énekszó és valami gitáros, tangóharmonikás zenekiséret hallatszott be, amitől teljesen elszállt az álmossága.
"Úúúúszott a folyóóón egy baalta, acééélgyári kohóóóóból, hadd ússzon a hülye vas, ki nem máááászok az ágybóóól... Fölébredtem kora reggel, majd lecsúúúúszik a bugyiiiim, holafrancba' van a gumi, kedvesimnek a hegyin...." - recsegett valahonnan messziről a harsány nóta.
Vladimir Vladimirovich™ előszedte a kormányzati aranysasos mobilját és felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - szólt bele a telefonba Vladimir Vladimirovich™, - miafranc ez a dorbézolás itt a környéken? Miért nem tudok én pihenni a sok fontos állami nagydolgozás után?
- Nem tehetünk semmit, Vladimir Vladimirovich™, - sóhajtott az Adminisztráció Vezetője, - ünnepnap van, ráadásul a demokrácia győzelme.
- Miféle demokráciagyőzelem? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Ejnye, hát a Zászló Napja van, tudhatnád, - mondta enyhe korholással az Adminisztráció Vezetője, - amikor a puccsistákat leverték és a Moszkva-folyóparti Fehér Házra kitűzték a trikolórt...
- Jaaaa, - jutott eszébe Vladimir Vladimirovichnak™, - amikor az Öreg felmászott a tankra és onnan szónokolt, mint a Vladimir Iljics azon a páncélautón, úgy kellett fogni, hogy le ne szédüljön... mármint az Öreget.... Az ma van? Egészen kiment a fejemből... Mert mindig ezekkel a magyarokkal kábítasz, amikor állami ünnep van...
- Márpedig az ma van, Vladimir Vladimirovich™, - szólt az Adminisztráció Vezetője, - így aztán mulat a nép, ünnepli a demokráciát meg a Zászlót...
"Lehullott a fényes csillag, ég a drágám gatyájaaa, tépjen le az akármit is, csak a bökőt ne báncsaaa..." - zengett messziről a vidám kórus...
- Na igen, a demokrácia meg a Zászló, - morgott Vladimir Vladimirovich™, - de miért ilyen hangosan, hogy zeng az egész környék?
- Ja, az meg a Karaoke miatt van, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Mikakaké? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Ej, hát ez egy újabbkeletű módi, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - japánból van, tudhatnád, mint feketeöves szamuráj, direkt klubok is vannak erre szervezve, benyomják a számítógépet, aztán kornyikálnak a mikrofonba...
- De errefelé nincs klub, de számítógép se nagyon, csupa faház meg nyaraló sokkilométeres körzetben, - akadékoskodott Vladimir Vladimirovich™, - direkt ilyen csendes vidéki környezetben lakunk, nem?
- Aha, - gondolkodott el az Adminisztráció Vezetője, - akkor meg nincs más, vagy a közlekedésrendészet, vagy a tűzoltók maszekolnak...
- Mi az, hogy maszekolnak a tűzoltók? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Hát azoknak a piros autón van olyan nagy hangszórójuk, aztán odaállnak a mulatozók kertjébe... - kezdte magyarázni az Adminisztráció Vezetője.
- Holnap reggel a Sojgu meg az android Borisz nálam, szőnyegszélre, - szólt halkan, de nagyon határozottan Vladimir Vladimirovich™, - érthető? Világos?
- Értettem, Vladimir Vladimirovich™, - szeppent meg az Adminisztráció Vezetője.
- Most meg jelentsél azonnal valami sürgős tűzesetet, a Kreml gyulladt ki, vagy amit akarsz... - mondta nagyon halkan Vladimir Vladimirovich™ és kikapcsolta a mobilt.
"Egészen elfeledkeztem az orosz demokrácia nagy ünnepéről", - gondolta Vladimir Vladimirovich™. - "Na majd felhívom és felköszöntöm az Öreget, mégiscsak nagy érdemei voltak, és tulajdonképpen arról a harckocsiról mégsem szédült le annak idején..."

2003.08.24 08:48:12

Egyszer reggel Vladimir Vladimirovich™ borotválkozott a fürdőszobában, amikor hirtelen éktelenül csörömpölni kezdett a telefonja. Vladimir Vladimirovich™ ijedtében majdnem megvágta magát, de aztán mély lélegzetet vett és felemelte a kagylót.
- Fígy, testvéró, - hallotta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztrácó Vezetőjének izgalomtól remegő hangját, - kijött!
- Ki jött ki és honnan? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™ letörölve a borotvahabot a füléről.
- Vlagyimir Iljics jött ki, - lihegte az Adminisztráció Vezetője, - a Mauzóleumából...
- Micsodaaaa?! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™ és gyorsan letette a borotvát, mert megremegett a keze. - Hová jött ki?
- A Vörös-térre jött ki, - hadarta nagy izgalommal az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette, - szerencsére az le van zárva, tudod, a renoválás, a kockaköveket macskakövekre cserélik...
- És mit csinál? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™, - Mármint a Vlagyimir Iljics...
- Hadonászik, kiabál, hívja a proletariátust, meg a forradalmi matrózokat..., - felelt az Adminisztráció Vezetője, - észrevette a Kremlen a cári zászlót...
- Hm, - gondolkodott el Vladimir Vladimirovich™, mert eszébe jutott, hogy épp tegnap ünnepelték a Zászló Napját, még valami éneklés is volt, amitől nem tudott elaludni. - Na igen, az ott van..., de miért kiabál?
- Be akart jönni a Kremlbe, de az őrség nem engedte be, - mesélte tovább a rendkívüli eseményt az Adminisztráció Vezetője, - azt mondták, hogy nem érvényes a Népbiztosok Tanácsa Elnökének igazolványa, lejárt a határideje, meg a pecsét is olyan, ami nem felel meg az érvényes mintának...
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - és erre mit lépett?
- Elkezdett kiabálni, hogy hívja a Vas Félixet, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - az meg majd agyonlöveti az egész ellenforradalmi bandát, vagyis a Kreml fellázadt őrségét, ahogy a kronstadtiakkal sem lacafacázott, úgy ezekkel sem fog...
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - és erre mit lépett az őrség?
- Bezárta a kaput, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - tudod, hogy újabban nem szokás lövetni csak úgy...
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - és erre mit lépett? Mármint Vlagyimir Iljics...
- Visszament a Mauzóleumhoz és most ott kiabál, - mesélte tovább a szituációt az Adminisztráció Vezetője. - Azt mondja, hogy jöjjenek a Putyilov-gyáriak, meg a Népküldöttek Kongresszusáról az egész bolsevik frakció...
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - na és hallja valaki?
- Szerencsére nem hallja senki, mert a teret lezártuk, - válaszolt Vladimir Vladimirovich™, - aztán meg a tegnapi Zászló Napja után még nem is tértek magukhoz a népek, most keresnek valami másnapos itókát a macskajajra, sorbanállnak a boltokban az italos pultoknál, na tudod, hogy van ez nálunk... Ettől függetlenül valamit tennünk kell...
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™ és megvakarta az állát, mert a borotvahab már teljesen bekeményedett és viszketett, - na és mit tegyünk szerinted?
- Háááát, - húzta a választ az Adminisztráció Vezetője, - a Mauzóleumba nem gyömöszölhetjük vissza...
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™ és közben erősen gondolkodott ő is, - egyáltalán hogy jött ki onnan?
- Hát egyszerűen, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - megszüntettük a díszőrséget, felszámoltuk az ország Egyes Számú Őrhelyét..., pedig ketten is vigyáztak rá állandóan, feltűzött szuronnyal...
- Na igen, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - a takarékosság, meg a haderőreform... Mégis mit csináljunk, ha már így történt?
- Diliházba szintén nem zárhatjuk, - sorolta a megvalósíthatatlan megoldásokat az Adminisztráció Vezetője, - mert az egész ellenzék, meg az emberjogiak, meg a polgárjogiak, meg a zöldek, meg az az Internacionális Amnéziai társulat is állandóan figyeli, nehogy politikaiakat oda pateroljunk...
- Aha, - mondta Vladimir Vladimirovich™ és epésen megjegyezte, - mi van még, amit nem csinálhatunk?
- Szibériába szintén nem száműzhetjük, - sorolta tovább a lehetetlenségeket, - egyrészt mert felszámoltuk azokat a lágereket, másrészt mert még képes megint a Szikrából lángot csiholni és amilyen szárazság van mostanában leég az egész tajga, márpedig a faexport...
- Mondjad végre azt, hogy mit léphetünk, - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™, - olyat amit nem csinálhatunk én magamtól is tudok százat-ezeret...
- Talán rásózhatnánk a svájciakra, vagy még jobb, a franciákra, - gondolkodott hangosan az Adminisztráció Vezetője, - azoknál úgyis most vették elő a cári tartozásokat, amit Vlagyimir Iljics annak idején megtagadott... Így legalább elszórakozhatnak vele egy darabig, hosszú ám egy ilyen bírósági hercehurca...
- Ez nem rossz, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - különben is a legfőbb a törvényesség és a jogállamiság... Intézkedjetek.
- Elintézzük, Vladimir Vladimirovich™, - válaszolt készségesen az Adminisztráció Vezetője, - kiröptetjük...
- Csak mindenféle hírverés nélkül és ne az elnöki gépemmel, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - esetleg ültessétek egy Mi-8-asra...

Vladimir Vladimirovich™ letette a kagylót és visszament borotválkozni. A borotvahab csontszárazra keményedett, ezért vésővel lehetett csak leszedni. Vladimir Vladimirovich™ felsóhajtott és indult a szerszámos kamrába... Ez a nap sem igért semmi jót.

2003.08.24 10:46:42

Egyszer Vladimir Vladimirovich™, miután végképp tele lett a hócipője az egész Kremllel, a Dumával, de főleg az internettel, úgy döntött, hogy elutazik szabadságra, mégpedig az Altájra, ami jó messze van mindentől. Meg is érkezett az egyik ottani üdülőbe, ahol valamikor régebben még az Öreggel együtt járt, csak akkor még nem ő volt az Elnök, hanem az Öreg. Vladimir Vladimirovich™ máris indult volna síelni az országszerte híres síparadicsomba, de sajnálattal értesült arról, hogy nincs hó, várni kell... Síelés helyett az altájiak egy kisebb kirándulást ajánlottak, szép hegyvidéki tájakkal, jurtákkal és még sámánnal is. Mégpedig olyannal, aki tudja a múltat, s a jövendőt.
- Fígy, testvéró, - szólt Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjéhez, - elmegyünk?
- Elmehetünk, Vladimir Vladimirovich™, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője, - ugyan miért nem mehetnénk, ráérünk, a Berlusconi úgyis csak pár nap múlva vár téged, hó meg nincs...
- Igen, tudom, sajnos várni kell, - bólíntott Vladimir Vladimirovich™, - na, akkor ne várjunk, hanem vágjunk neki.
Vladimir Vladimirovich™ meg felesége, meg a lányai, meg a házigazdák, meg az elmaradhatatlan Adminisztráció Vezetője, meg az örökké mellette lévő titkár, meg a testőrök, meg még páran "a korlátolt személyek szűk köréből", úgy nagyjából alig pár százan, elindultak az altáji hegyekbe, hogy megnézzék azt a sámánt, aki ismeri a múltat, s a jövendőt. Pár óra kocsikázás után átültek kis mongol lovakra, mert azokkal jobban lehetett felmenni a hegyekbe a jurtákhoz, ahol található volt az a sámán, aki tudta a múltat, s a jövendőt. A mongol hegyi ménes apró termetű lovacskái lassacskán fel is cammogtak a meredek ösvényeken az egész szűk körrel egyetemben és hamarosan Vladimir Vladimirovich™ és kisérete meg is találta a hegyi legelőn a jurtákat, meg a múltat, s a jövendőt ismerő sámánt, akit az egész törzs nagyon tisztelt. Le is ültek szépen körbe, a sámán meg középre, elővette a dobját és elkezdte ütemesen verni.
A sámán verte a dobot, a törzs vénei és a vendégek ültek körbe-körbe és figyeltek.
- Fígy, testvéró, - suttogta halkan Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének, - most mire várunk?
- A transzra, Vladimir Vladimirovich™, - súgta vissza az Adminisztráció Vezetője, - ez transz nélkül nem megy, várni kell...
- Aha, - súgta Vladimir Vladimirovich™ - és ha megjön az a transz, akkor ez megmondja a múltat, s főleg a jövendőt?
- Ez megmondja, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője, - ez olyan, ez már megmondta annak idején az Álmosnak, az Árpádnak, meg az egész Árpád-vérének is, de még annak a Koppánynak is megmondta...
- Állj! - szólalt meg hangosabban Vladimir Vladimirovich™, de azonnal visszafogta magát, hogy ne zavarja a sámánt, - Ezek kiafrancok?
- Ezek a magyarok ősei, Vladimir Vladimirovich™, - válaszolt halkan az Adminisztráció Vezetője.
- Már megint a magyarok?! Hát ezek mindenütt ott vannak, még itt az Altájban is?! -szisszent fel Vladimir Vladimirovich™, - Hisz épp miattuk menekültem el a Kremlből, ide, ahol nincs internet!
- Mit lehet csinálni, Vladimir Vladimirovich™, - mentegetőzött az Adminisztráció Vezetője, - ezeknek valahol errefelé volt az őshazájuk, aztán ez a sámán transzba esett és megmondta nekik, hogy hová menjenek... Aztán ezek el is indultak és mentek is sokáig, jó messzire innen... Elmentek Kijev mellett, de az nekik nem tetszett, aztán le az Al-Dunára, de az sem tetszett, aztán beértek a Kárpát-medencébe...
- Állj! - sziszegett Vladimir Vladimirovich™, - Ezt már ismerem, elmentek egészen addig a római fürdőig, sőt, még tovább is, aztán most mindenütt ott vannak és már azt sem tudom, hogy hová meneküljek előlük...
- Mit csináljunk, Vladimir Vladimirovich™, - súgta az Adminisztráció Vezetője, - ezek olyanok... Ez a sámán transzba esett és megmondta nekik, ők meg már mentek is...
A sámán ütötte a dobot, a törzs vénei és a vendégek ültek körbe és vártak. A transzra. A transz valamiért nem jött.
- Fígy, testvéró, - súgta Vladimir Vladimirovich™, - sokáig kell még várni?
- Azt nem lehet tudni, Vladimir Vladimirovich™, - súgta vissza az Adminisztráció Vezetője, - az az ősök és az istenek szándékán múlik, ezek meg főleg nők...
- Mi az, hogy nők?! És sokan vannak? - kérdezte elhűlve Vladimir Vladimirovich™.
- Hogyne, vannak egy páran, van először is a Föld-anya, - sorolta az Adminisztráció Vezetője, - aztán a Nap-anya, meg a Hold-anya, meg a Tűz-anya, meg a Víz-anya, meg a Sör-anya..., ja, az nem, elnézést, az Sör-apa..., aztán vannak még kegyes szellemek is..., de a transz a legfontosabb, mert anélkül a többi elő sem bújik...
- És ezeket mind meg kell várni? - kérdezte aggódva Vladimir Vladimirovich™
- Muszáj, Vladimir Vladimirovich™, - sóhajtott az Adminisztráció Vezetője, - itt konszenzus kell, nem elég a kétharmad...
A sámán ütemesen ütögette a dobját, a törzs vénei és a vendégek ültek körbe és vártak. A transzra. A transz késlekedett. A törzs vénei és a vendégek közül sokan álomba szenderültek. A hátul ácsorgó harcosok időnként egyiket-másikat megbökték lándzsáikkal, hogy ne horkoljanak, mert az megzavarja a transzvárást.
- Fígy, testvéró, - súgta Vladimir Vladimirovich™, - meddig várunk még erre a transzra?
- Csendesebben, Vladimir Vladimirovich™, - súgta egész halkan az Adminisztráció Vezetője, - nem szabad türelmetlenkedni, ha megzavarjuk a sámánt, akkor ez nem múltat, s jövendőt fog nekünk mondani, hanem egészen mást... Ez olyan. Ez annak idején az összes Árpád-vérének is megmondta, haj...., aztán magad is tudod, hogy mi lett belőle...
A sámán ütemesen ütögette a dobját, a törzs vénei és a vendégek ültek körbe és vártak. A transzra. A transz nem jött. Várni kellett...

2003.08.25 06:55:38

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ az Altájon üdült, az altáján üldögélt, iszogatta teáját, bámulta a felhőket és a hegyeket és az élet értelmén elmélkedetett, meg ha már ott volt mellette a levakarhatatlan Adminisztráció Vezetője, időnként elbeszélgetett vele csipp-csupp dolgokról, amik különösebben nem zavarják pihenését és nyugalmát.
- Fígy, testvéró, - szólt Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjéhez, - na mi újság, mi újság? De tudod, pihenünk és nem dolgozunk...
- Hát, az efeszbés Patrusev, meg az Alfa-kommandósai gyakorlatoztak..., - kezdte az Adminisztráció Vezetője, de miután látta, hogy Vladimir Vladimirovich™ összehúzza szemöldökét, gyorsan hozzátette, - nem, nem, semmi különös, csak sima gyakorlat, olyan antiterrorista kiképzés...
Vladimir Vladimirovich™ elmosolyodott, mert az antiterrorista műveletek az egyik legkedveltebb témája volt.
- Aztán megmászta velük együtt az Elbruszt, - folytatta az Adminisztráció Vezetője.
- Az szép, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - ott tiszta a levegő, ha nem is túl sok... Altatógázt nem használtak, ugye?
- Nem használtak, nem is vittek magukkal, - nyugtatta meg Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője.
- Helyes, - jegyezte meg elégedetten Vladimir Vladimirovich™ és kortyolt a teájából.
- A külügyminisztérium gazdasági főnöke nyilatkozott a "Diplomata" újságnak, - folytatta az Adminisztráció Vezetője, de miután látta, hogy Vladimir Vladimirovich™ felhúzza szemöldökét, gyorsan hozzátette, - panaszkodott, hogy az amerikai nagykövet nem fizet lakbért a rezidenciájáért, pedig az egy szép nagy palota és nagyon elit helyen van, meg aztán piszokul olcsón adjuk...
- Hm, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - mennyire olcsón adjuk?
- 25 rubelért négyzetméterét, az még egy dollár sincs, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - ez még múlt századi szovjet tarifa, tudod, amikor 1 rubel csak 92 centet jelentett...
- És nem fizeti ezt sem? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Nem bizony, jókora elmaradása van neki, mint a bantu négereknek, de azokat támogattunk annak idején, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője, majd hozzáfűzte, - pedig mennyit pofázik, állandóan beleszól az iraki olajüzletünkbe...
- És Dzsordzsi barátom nem fog amiatt haragudni, hogy szóvátettük? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Ugyan miért haragudna, - felelt az Adminisztráció Vezetője, - ennyiért még egy texasi motelben sem kapna kéglit...
- Akkor jó, - mondta Vladimir Vladimirovich™, mert nem szerette a bonyodalmakat, a nyugalmat szerette, - ez a nagykövet meg ha már annyit pofázik, akkor legalább fizessen... Mi van még?
- Azon a MAKS-2003 repülőkiállításon egy maxos társaság üres Sörösdobozokkal meghajigálta a B-52-est, - folytatta az Adminisztráció Vezetője, - kiabálták, hogy jenkik gó hóm...
- Na és mi történt? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Semmi sem történt, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - felszállt és hazarepült, úgyis bezárt már az a repülőszalon...
- És Dzsordzsi barátom nem fog emiatt haragudni? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Ugyan miért haragudna, - felelt az Adminisztráció Vezetője, - mi kárt tehet néhány üres Sörösdoboz egy akkora böhömnagy masinában?
- Akkor jó, - mondta Vladimir Vladimirovich™ és kortyolt a teájából, de hirtelen eszébe jutott valami és aggódva megkérdezte, - üres Sörösüveget nem dobáltak?
- Nem, csak üres Sörösdobozokat, - felelte az Adminisztráció Vezetője.
- Akkor jó, - sóhajtott fel megnyugodva Vladimir Vladimirovich™, - mert az az üvegvisszaváltós Sörhajóbicskás az ilyenért nagyon haragszik...
Vladimir Vladimirovich™ nem szerette a bonyodalmakat, a nyugalmat és a csendet szerette...

2003.08.25 09:49:07

Egyszer Vladimir Vladimirovich™, amikor az Altájon pihente ki fontos állami nagydolgait, bezárkozott a szobájába és meghagyta, hogy senki se zavarja. Az Adminisztráció Vezetője nagyon jól tudta, hogy mennyire veszélyes csak úgy rátörni az állam legfőbb vezetőjére, ezért idegesen toporgott a bezért ajtó előtt és morfondirozott. "Benyissak, vagy ne nyissak be - ez itt a kérdés! Talán mégiscsak szólni kéne neki, hogy megint robbantottak Krasznodárban, aztán halottak meg sebesültek vannak... Másrészt viszont meghagyta, hogy ne zavarja senki... Meg tulajdonképpen úgyis állandóan vannak halottak meg sebesültek, lám, ez a szahalini kormányzó is, meg mind, akik vele voltak... Ha meg nem jelentem időben, akkor meg az lesz a baj... Most akkor benyissak, vagy ne nyissak be? Ej, mennyire bonyolult ez az élet..."

Az Adminisztráció Vezetője megpróbált belesni a kulcslyukon. Szerencsére épp rálátott egy tükörre, amelyikben látható volt Vladimir Vladimirovich™ arca...
"Sajtóértekezletre gyakorol...", - gondolta az Adminisztráció Vezetője, - "Vagy talán a Berlusconi-találkozóra... Hamarosan itthagyjuk ezt az Altájt és megyünk olaszba... Na, inkább megvárom, amig magától kijön... Mégiscsak Itália, tengerpart, szép lányok, kellemes borok... Robbanások, halottak meg sebesültek úgyis mindennap vannak..."

2003.08.25 10:54:17

2003. augusztus 25., hétfő, 11:56:37 (moszkvai idő szerint)

Egyszer, egy szürke esős augusztusi reggelen, Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és annak a helikopternek a feketedobozán rögzített felvételt hallgatta, amelyen a szahalini kormányzó halálrazúzta magát. Egyszercsak megszólalt a telefon, Vladimir Vladimirovich™ lenyomta a magnón a pilanat-állj gombot és felvette a kagylót.
- Fígy, testvéró, - szólalt meg a kagylóban az Adminisztráció Vezetőjének igatott hangja, - van itt egy izé.., a Guszinszkijt elkapták a reptéren.
- Az ki? - kissé csodálkozva kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Mi az, hogy ki..., - lepődött meg az Adminisztráció Vezetője, - hát a Guszinszkij! Az oligarcha!
- Én az összes oligarchát ismerem, - mondta szigoúran Vladimir Vladimirovich™, - Abramovics, Deripászka, meg az a... Hodorkovszkij, vagy hogy is hívják...
- És Guszinszkij? - értetlenkedett az Adminisztráció Vezetője, - És a Berezovszkij, a Borisz?
- Borisz Berezovszkij? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™, - Az ki?
Az Adminisztráció Vezetője csendben lerakta a kagylót. Vladimir Vladimirovich™ szintén, majd elégedetten mosolygott és ismét bekapcsolta a feketedoboz magnóján a lejátszást...

2003.08.26 09:23:44

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ az altáji teraszán az altáján üldögélt és a teáját iszogatta, amikor hirtelen kivágódott mögötte az ajtó és nagy nyikorgásokkal bedübörgött az android BelügyMiniszter.
- Áj vana gó tú Hángöri, - dörögte az android, - áj vana lörn, áj vana lörn, áj vana lörn, áj vana lörn...
Vladimir Vladimirovich™ félrenyelt, köhögni kezdett, de aztán letette a teáscsészét, odalépett az androidhoz és elfordította a hátán a kapcsolót. Az android megmerevedett és füstölgött. Vladimir Vladimirovich™ behívta a titkárt, aki szomorúan sóhajtva egyet kitolta az androidot a teraszról. Mielőtt becsukta volna maga után az ajtót azon még épp átslisszelt az Adminisztráció Vezetője.
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének, - ezzel meg mi történt megint? Biztosítékok? Vagy megint összecseréltétek a programot?
- Á, csak valahogy megint rákapcsolódott az internetre és most mindenáron külföldi tanulmányútra akar menni, - sóhajtott lemondóan az Adminisztráció Vezetője. - Abban reménykedik, hogy új programot nyomatnak beléje...
- Milyen külföldi tanulmányútra? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Megtudta, hogy a magyaroknál..., - kezdte az Adminisztráció Vezetője.
Vladimir Vladimirovich™ már csikorgatta is a fogait és csúnyán nézett, de egyelőre türtőztette magát.
- Szóval, a magyaroknál, - folytatta megszeppenten az Adminisztráció Vezetője, - most nagy rendőrképzés indul, tömegesen és állítólag totál korszerűen...
- Mi az, hogy tömegesen? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- 28 ezer irakit képeznek ki rendőrnek. - válaszolt az Adminisztráció Vezetője.
- Hol fér ott el az a 28 ezer iraki rendőr? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™. - Állítólag az nem egy nagy ország...
- Azt mondják, hogy bedugdossák őket a volt szovjet laktanyákba, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - hagytunk ott ezekből eleget, azóta sem tudnak mit csinálni velük. Van ott ugyebár valami Hajmáshér, meg Hujmajor, meg az a kimondhatatlan Fészkesfehérnáhér...
Vladimir Vladimirovich™ csúnyán nézett az Adminisztráció Vezetőjére, mert nem szerette ha káromkodnak előtte.
- Mit csináljak, - mentegetőzött az Adminisztráció Vezetője, - ezeket így hívják, legalábbis ez az orosz kiejtésük, meg aztán a katonai térképvázlatokra is ilyesmiket írtak annak idején, megvan az archivumban...
- Mindegy, - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™, - de hogy jön az irakiakhoz a mi androidunk?
- Fejébe vette, hogy így vagy úgy, de neki is köze van a rendőrséghez, - felelt az Adminisztráció Vezetője, - úgyis át akarja szervezni az egészet, aztán most tanulmányolhatnékja támadt, meg aztán ekkora tömegbe ő is belefér... Miért, ha az irakiakat megtaníthatják a legújabb fogásokra, akkor ő miért rosszabb azoknál?
- Hm, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, majd egy kis idő múlva megkérdezte, - na és mire fogják majd megtanítani ezeket?
- Hát, gondolom, nem az antiterrorista, de az antiturista..., izé, elnézést, az idegenforgalom-szabályozó kiképzést megkaphatják, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - ebben nagyok, ebben nagy tapasztalataik vannak, ez akár az irakiakra, de a mi Boriszunkra is ráfér bármikor...
- Milyen az a spéci idegenforgalom-szabályozás, amit ezek tudnak, a mi androidunk meg nem? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Ez náluk egy komplex feladat és nemcsak a rendőri munka része, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője. - Először is ugyebár ahhoz, hogy kellőképp forogjon és elszédüljön az az idegen, megfelelő neveket kell mindig adni a közlekedési csomópontoknak, továbbá ezeket időnként átnevezni majd visszaátnevezni...., persze ezeket mi is csináljuk, de azért nem annyira furfangosan...
- Jól van, most már semmit sem értek, - szólt közbe Vladimir Vladimirovich™, de talán inkább mondj egy egyszerűbb példát...
- Egyszerűbb példának mindjárt ott van a fővárosuk, - kezdte az Adminisztráció Vezetője.
- Tudom, tudom, - vetette közbe Vladimir Vladimirovich™, - ezt már én is megtanultam... Van az a római fürdő, meg legalább három városból álló főváros, meg a medence, amiben két Magyarország lubickol egyszerre, de külön-külön, mert nem állnak szóba egymással, még ünnepnap sem...
- Na igen, de most én csak a főbb tájékozódási pontok névadását említeném..., - magyarázta tovább az Adminisztráció Vezetője, - azon belül is csak a fontosabbakat, mondjuk ott van a repülőterük, amit úgy hívnak, hogy Ferihegy...
- Tudom, ezt is tudom már, - dicsekedett Vladimir Vladimirovich™, - ez náluk Budán van, mert ott vannak a hegyek, meg az arisztokraták, Pesten meg csak a panelrpolik, akik mindenből viccet csinálnak...
- Na ez az, - vigyorgott az Adminisztráció Vezetőjem - a Ferihegy nem Budán van, hanem Peste, és tök lapos az egész, egy árva dombocska sehol a környéken...
Vladimir Vladimirovich™ felsóhajtott és kortyolt egyet a teájából.
- Aztán vannak a pályaudvaraik meg a tereik mellettük, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - ezeket égtájak alapján nevezték el...
- Tudom, - vágott közbe türelmetlenül Vladimir Vladimirovich™, - észak-dél-kelet-nyugat...
- Nos, Északi-pályaudvaruk éppen nincs, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - az Bukarestben van...
- Bukarest? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™ - Az nem ugyanaz?
- Nem, az Románia és Balkán, - felelt az Adminisztráció Vezetője, - az nem magyar, sőt, nem is érdekli a magyarokat, őket csak az Erdély érdekli...
- Erdély? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™, - Az meg micsoda?
- Az a Transzilvánia, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- És miért érdekli a magyarokat az a Transzilvánia? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Mert a Transzilvánia az Erdély és az Erdély pedig magyar, illetve székely..., - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Székely? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - Kik azok a székelyek?
- Magyarok..., - sóhajtott az Adminisztráció Vezetője és széttárta kezét.
- Aha, - szólalt meg lemondóan Vladimir Vladimirovich™, mert most már végképp nem értett semmit.
- Ezt majd talán máskor magyarázom el, - próbálta visszavenni a fonalat az Adminisztráció Vezetője.
- Nem muszáj, - mondta Vladimir Vladimirovich™. - Majd esetleg akkor, ha nagyon ráérek és nemcsak teát iszom előtte... Szóval, a pályaudvaroknál, mint idegenforgalom-elirányítási pontoknál tartottunk...
- Na igen, - folytatta az Adminisztráció Vezetője, - szóval Északi-pályaudvar nincs, ezért Északi-tér sincs..., szerencsére. Ellenben van a Nyugati-pályaudvar és Nyugati-tér...
- Értem, - mondta Vladimir Vladimirovich™ - ez bizonyára nyugaton van és nyugatra mennek a vonatok...
- Hát, ez az, nem nyugaton van, mert ott a Déli-pályaudvaruk van, - mondta ravaszul az Adminisztráció Vezetője, - továbbá északra meg keletre, de erre speciel van egy Keleti-pályaudvaruk, meg délre, ahová kivételesen a Déliből mennek a vonatok, és csak néhány vonat megy nyugatra..., föltéve, hogy nem szalad ki a Lenin-körútra, akarom mondan a Terézre, vagyis a Marx-térre, ami most már egy jóideje Nyugati, sőt, West-end...
- Állj! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, - azért West-end, mert ott vége szakad a Nyugatnak? Ahogy Marx megjósolta?
- Nem azért, hanem mert ott ér véget a sín és kezdődik a Nyugat, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - építettek is oda egy nagy üzletközpontot, járnak bevásárolni és szórakozni a népek...
- A nyugatiak? - kérdezte reménykedve Vladimir Vladimirovich™.
- Azok nem, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - mert nem szeretik, ha villamosok robbannak az orruk előtt a Marx-téren..., akarom mondani a Lenin-körúton... izé, akarom mondani a Teréz-körúton, mert most ez van....
- Hm, - mormogta Vladimir Vladimirovich™, - mintha valami derengene, az Iljics, meg a Visszarionovics, meg a bombák...
- Visszarionovics nincs, volt egy kis ideig, de aztán gyorsan átkeresztelték...., - próbálta tovább magyarázni az Adminisztráció Vezetője az idegenforgatási tudnivalókat, ami minden bizonnyal az egyik legfontosabb tantárgy lesz azon az iraki rendőrképzésen, ha jobban akarják megismerni a földrajzot azok a hosszú éveken át bezárt irakiak, - csináltak belőle Magyar Ifjúsági Népköztársaságot, de aztán abból lett Köztársaság, Köztársaság-tér meg már van, ezért visszanyomták Andrássynak, az Iljicsből meg visszalett a Teréz, de a másik részén az Erzsébet, akiből híd is van, a Marxból lett a Nyugati West-end...
- Állj! - szólt közbe Vladimir Vladimirovich™, - az Engelsből mi lett?
- Gödör, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - természetesen Nemzeti Gödör...
Vladimir Vladimirovich™ teljesen összetörve már szólni sem bírt, sőt, már a teájáról is elfeledkezett...
- Ezt most nem magyarázd el, ha lehet - mondta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének. - A Déli-pályaudvarnál legalább Déli-tér van?
- Nem, - sóhajtott fel az Adminisztráció Vezetője, - ott más van...
- Miért? Mi van ott? - kérdezte remegő hangon Vladimir Vladimirovich™.
- Vérmező, - mondta röviden az Adminisztráció Vezetője, - abba folyik bele a patakvér, ami a vérzivataros századok alatt valamelyik tározóban összegyűlt, de erőműként való hasznosítását a zöldek megakadályozták...
Vladimir Vladimirovich™ nagyot lélegzett és egyre jobban sajnálta az irakiakat. Ezek a Szaddam alatt is szenvedtek eleget, aztán felszabadította őket a koalició, pedig mennyire óvták őket ettől, most meg a magyarok fogják megtanítani nekik a korszerű idegenforgalom- és közlekedésrendészeti fogalmakat...
- Fígy, testvéró, - mondta Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjének, - talán mégis kiküldhetnénk erre a rendőrtanfolyamra az androidunkat, mit gondolsz?
- Majd a választások után, Vladimir Vladimirovich™, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője, - addig ne bonyolítsuk a helyzetet, tisztítgassa csak addig a rendőrségünket, a közlekedésieket is, meg a többit, minek ehhez most még mindenféle plusz korszerű ismeretanyag, amitől nagyon nagyot lendül előre a tudása, hiszen a Terminátort senki sem állíthatja meg...
Vladimir Vladimirovich™ végigdőlt a karosszékben és lehunyta szemét. Még volt egy kis ideje felkészülni az itáliai utazásra, ezért arra gondolt, hogy majd megkérdezi attól a Berlusconitól, hogyan is menekültek el aránylag éppkézláb abból a római provinciából...

2003.08.26 13:25:55

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ az altáji üdülő előtt álldogált, szívta a friss hegyi levegőt, bámulta a távoli hófedte csúcsokat, közben arra gondolt, hogy miért nem lehetett elintézni, hogy az a hó ide lejjebb, a sípályára kerüljön valahogy, amikor egyszercsak halk léptekkel, szinte nesztelenül mögéje surrant a titkár és egy papírlapot nyújtott át.
"Hrrrr, grrr, ööö, prrr. zrrrrr..., trrr... plütty... vabutty... tarabam, uhu...", - olvasta döbbenten Vladimir Vladimirovich™ a papíron lévő írást, majd odafordult a mellette ácsorgó Adminisztráció Vezetőjéhez, kezébe nyomta a papirost és megkérdezte:
- Fígy, testvéró, szerinted ez micsoda?
Az Adminisztráció Vezetője különösebb figyelem nélkül ránézett a papirosra, elmosolyodott, és visszaadata Vladimir Vladimirovichnak™.
- Á, semmi különös, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - csak a szokásos udvariassági gesztus, a protokol..., diplomáciai szokás...
- Micsoda?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™ - Udvariassági diplomáciai gesztusprotokol?!!
- Na igen, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - amikor valami nagykutya átrepül egy ország területe felett, akkor üdvözlő távíratot küld a helyi górénak...
- Hogyan?! - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™. - Milyen nagykutya röpköd itt fölöttem?!
- Ja, csak az a magyar prime-minister száll most itt el, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - útban Kína felé..., de velünk is jóban akar maradni, ezért távíratozik... Minden jót kíván, bizonyára...
- És ezt te kiolvasod ebből a távíratból? - tekintett rá Vladimir Vladimirovich™ az Adminisztráció Vezetőjére bizonyos tisztelettel...
- Ebből én ugyan nem tudom kiolvasni, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - mert rovásírással írták... Csakhogy szólt az előbb a légvédelem, hogy cél van a radaron...
Vladimir Vladimirovich™ tekintetéből eltűnt a tisztelet, zsebregyűrte a papírt és ismét a távoli, hófedte csúcsokat nézte szomorúsággal teli vágyakozással...

2003.08.26 16:51:26

2003. augusztus 26., kedd, 13:20:29 (moszkvai idő szerint)

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ gondolataiba mélyülten sétálgatott a Kreml magas fala körül. Esett az eső, de a feje fölé tartott esernyő megbízhatóan elrejtette Vladimir Vladimirovich™ arcát a járókelők kíváncsi tekintet elől, ezért senki sem zavarta abban, hogy a fontos állami ügyekről elmélkedjen.
"A Glázjev kiszállt és választási blokkra lép a Rogozinnal, ez, természetesen, nem is rossz, " - gondolta Vladimir Vladimirovich™ , - "De azért mégsem kellene így bánni a Gennagyij Andrejiccsel, mégis már nem fiatal ember, veterán, úgy is mondhatnám..., ejnye..."
Vladimir Vladimirovich™ ezután apránként összerakosgatta magában az Állami Duma lehetséges új összetételét. Az jött ki, hogy egészen jó lesz az a parlament. Vladimir Vladimirovich™ elégedetetten mosolygott.
- Vova, haver! - hallotta hirtelen Vladimir Vladimirovich™ valakinek a nem túlzottan intelligens hangját. - Vovahapi! Putyin!
A rakpart felől, keresztül az úton, át a gyepen egy pirospozsgás emberke szaladt felé, kissé nagyranött hasát lebegtetve. Kezében valamilyen papirokkal teli aktát szorongatott, amivel az eső elől védte kopaszodó fejét. Lazán volt öltözve, semmiféle öltönyt nem hordott.
Vladimir Vladimirovich™ kezének egy alig észrevehető mozdulatával leintette az ugrásra kész testőröket. Hajdani osztálytársát ismerte fel és most minden erejével arra koncentrált, hogy valahogy eszébe jusson a neve.
- Vovahaver! - kiáltott fel örömében az emberke, aki miután odaért máris nyújtotta kissé puhány rózsaszínű kezét.
Vladimir Vladimirovich™ óvatosan megszorította.
- Na mi van, mi újság? Hogy vagy? - kérdezte az emberke Vladimir Vladimirovichtól™ és barátságosan hátbaverte, majd szélesen elmosolyodott. - Még mindig a kémeknél vagy? A szolgálat nehéz és vészterhes, mi? Ahol kezdődik a Haza, meg ilyesmi, ahogy a dal mondja? Én meg, mint látod, már nem vagyok a régi, na igen, megtollasodtam már...
Vladimir Vladimirovich™ érdeklődéssel hallgatta hajdani osztálytársát.
- Cégnél dolgozom, hallod-e! - az emberke olyan gyorsan hadart, mintha az egész életét akarta volna most elmondani, tól-ig..., - Egészen jól keresek, na igen! Hallod-e, gyere hozzánk! Ahogy nézem, ez a felöltőd valahogy nem az igazán menő... Nézz csak ide!
Az emberke széttárta kezét és megvillogtatta Vladimir Vladimirovichnak™ a fényes kék-fehércsíkos sportzakóját. Nike! Eredeti! Vladimir Vladimirovichnak™ tetszett a zakó, tényleg nem volt ilyenje.
- Fígy, te mennyit keresel? - hadart tovább az emberke.
- Nem is tudom, - vallotta be őszíntén Vladimir Vladimirovich™.
- Na látod! - derült fel valamiért az emberke. - Ott a helyed nálunk, a cégünknél! Emlékszem rád, mindig is komoly hapsi voltál! Meg a családot is etetni kell! Nálunk meg kereshetsz ahár ezer dollárt is! Ej, ugyan, mit ezer dollárt, kettőt-hármat is megkerehetsz! Kettőért már igazi autód is lehet! A németeknél bármikor szerzünk egy jól kinéző használt szupert! Van egyáltalán kocsid?
- Nincs, - vallotta be őszíntén Vladimir Vladimirovich™ .
- Hát ez az! Hát, hogyan lehet meglenni manapság kocsi nélkül! - örült tovább az osztálytárs, - Látom, hogy legalább ide Moszkvába valahogy átköltöztél, na és hol élsz itt egyáltalán? Van egyáltalán hol laknod?
- Van, Zavidovóban, Moszkva mellett..., - mondta határozatlanul Vladimir Vladimirovich™ .
- Na látod! - örült még jobban az emberke, - Ennél azért közelebb is találhatnál! Akár az Akadémiai úti lakótelepen is kivehetsz egy jobb lakást! Na, mi lesz? Jösz akkor hozzánk? Nekem csak egy szavamba kerül. Mobilod van egyáltalán és milyen márkjájú?
- Nem tudom, - keseredett el egészen Vladimir Vladimirovich™ és elővette a kormányzati mobilját, ahol nem is voltak gombok, csak a kétfejű sas egyik feje alá rejtett egyetlen hívógomb...
Vladimir Vladimirovich™ osztálytársa csodálkozva forgatta kezében a furcsa telefont.
- Szép, - mondta, - nem is rossz játék. Mi ez, Szo-net talán? Fígy, az MTSZ-nél, a moszkvai telefontársaságnál kell kártyát venni, nekem is az van! Szimensz em négyszázötös! Na az egy darab, egy cucc!
Vladimir Vladimirovich™ egy árva szót sem értett a hallottakból, de azért mosolygott.
- Na akkor gondold meg, gondolkozzá'! - kiabált az emberke, - Itt a névjegyem, majd hívjál fel, ha van valami...
Az emberke egy kis papírt nyomott Vladimir Vladimirovich™ kezébe, még egyszer hátbaverte és elszáguldott, át az úton, a fűpázsíton keresztül.
Vladimir Vladimirovich™ elmélázva bámult utána...

2003.08.27 07:57:19

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ kénytelen volt megszakítani szabadságát és elutazni Szahalinra az ottani kormányzó temetésére.
"Ej, ezek a helikopterek," - gondolta szomorúan Vladimir Vladimirovich™, miközben egyik gyertyát a másik után gyújtogatta, - "potyognak, potyognak..., legjobb embereim vesznek oda és mind, kik velük voltak..." Vladimir Vladimirovich™ keresztet vetett és meggyújtotta a következő gyertyát.
"Lám, most még a tengerészeti gyaksin is összetörte magát két hajózószemélyzet... Két helikopter, hat ember, hat gyertya... Az Ivanov Szergej meg azt mondja, hogy huligánkodtak, bravúroskodtak... Mindig bravúroskodnak meg huligánkodnak... Potyognak a gépek, odavesznek az emberek, fogynak a gyertyák..."
Vladimir Vladimirovich™ ismét keresztet vetett és meggyújtotta a következő gyertyát.
- Fígy, testvéró, - szólt oda Vladimir Vladimirovich™ a mögötte tébláboló Adminisztráció Vezetőjéhez, aki szorgalmasan adogatta a gyertyákat főnöke kezébe, - miért van nálunk ez az örökös kupi? Minek ez az állandó bravúroskodás?
- Ilyen az orosz jellem, Vladimir Vladimirovich™, - sóhajtott az Adminisztráció Vezetője és adta a következő gyertyát, - érthetetlen, átfoghatatlan, ésszel fel nem mérhető... Vannak törvények, vannak szabályok, de úgyis mindenki megy a maga feje után... Meg az emberi hülyeség, ami ugyebár örök...
- Továbbá rendszer- és pártfüggetlen, - tette hozzá Vladimir Vladimirovich™ és meggyújtotta a következő gyertyát, - és megtiltani sem tudjuk, szabályozhatatlan, kezelhetetlen...
- Sajnos így van, Vladimir Vladimirovich™, - súgta az Adminisztráció Vezetője és nyújtotta a követekező gyertyát, - aztán emiatt mindenütt a csőd, az összeomlás, a gazdasági pangás... Alig van már valami iparág, ami fejlődik és virágzik, amivel ki lehetne állni és büszkélkedni, amiről azt lehetne mondani, hogy példaértékű...
- Azért a múltkor mintha említettek volna ilyesmit, - jegyezte meg halkan Vladimir Vladimirovich™.
- Ja, igen, az a kooperációs gumigyár, ahová az a magyar politikai titkár utazott a nagykövetükkel együtt, - súgta az Adminisztráció Vezetője, és adta a következő gyertyát, - arra mondták, hogy példaértékű pédátlan guminőket csinálnak, amikkel most még bajnokságot is rendeztek azon a folyón...
- Aha, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™ és meggyújtotta a következő gyertyát, - na és azzal mi lett?
- Semmi nem lett, - mondta halkan az Adminisztráció Vezetője, - megtartották, a guminők kibírták, három kifújt, egy elúszott...
- És az emberek? - kérdezte aggódva Vladimir Vladimirovich™.
- Az emberek is megúszták, - szólt nyugtatóan az Adminisztráció Vezetője, - a hatvan indulóból csak heten karcolódtak meg kissé a köveken és sziklákon, de mindegyiket kifogták... Mesterséges légzést sem kellett alkalmazni..
- Na, hála Istennek, - sóhajtott Vladimir Vladimirovich™ és keresztet vetett, - már attól tartottam, hogy azoknak is gyertyát kell gyújtanom...
- Ja igen, Vladimir Vladimirovich™, most eszembe jutott, - jegyezte meg halkan az Adminisztráció Vezetője, - ez a másik iparágunk, ami virágzik... A gyertyaöntés...
Vladimir Vladimirovich™ keresytet vetett, majd csúnyán ránézett az Adminisztráció Vezetőjére, aki mentegetőzve széttárta kezét...

2003.08.27 13:05:55

2003. augusztus 27., szerda, 13:23:57 (moszkvai idő szerint)

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ Szahalinra érkezett a helyi kormányzó temetésére. Vladimir Vladimirovich™ odament a koporsóhoz, megnézte a halott kormányzót, majd letett mellé négy vörös szekfűt.
"Kellett neki röpködnie...", - gondolta Vladimir Vladimirovich™ , - "Ment volna autóval..."
Vladimir Vladimirovich™ odament a kormányzó özvegyéhez és leült mellé.
- Fígy, hugicó, - mondta halk nyugtató hangján, - Ne bőgj már annyira, hallod-e, még egészen fiatal vagy... Majd találunk neked másik kormányzót. Nálunk ez egy-kettőre megy...
Az özvegy gyászosan bólogatott és szipogott.
Vladimir Vladimirovich™ felállt, sóhajtott, majd odament az egyik testőréhez.
- Fígy, testvéró, - szólt Vladimir Vladimirovich™ a testőrhöz, - nincs neked olyan izéd..., távcsöved?
A testőr csendben bólíntott egyet és halkan mondott valamit a hajtókájára erősített mikrofonba. Azonnal hoztak egy nagy tűzérségi távcsövet, Vladimir Vladimirovich™ fogta a távcsövet, valahogy átküzdötte magát a gyászoló tömegen, arrébb ment párszáz méterre, szeméhez emelte a távcsövet és elkezdte bámulni az eget.
- Hol a francba' van?! - suttogott alig hallhatóan Vladimir Vladimirovich™ , - Hol a fenében lehet ez az ördögi Mars?

2003.08.28 06:39:50

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője be akart menni Vladimir Vladimirovich-hoz™, de a titkár intett neki, hogy inkább várjon.
- Fígy, testvéró, - szólt Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője Vladimir Vladimirovich™ titkárához, - mi van?
- Készül, számol, ellenőriz, - mondta halkan Vladimir Vladimirovich™ titkára Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációja Vezetőjének.
- Hová készül? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője Vladimir Vladimirovich™ titkárától.
- Olaszba készül, - válaszolta Vladimir Vladimirovich™ titkára, - utazunk a SIlvióhoz.
Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője óvatosan résnyire kinyitotta Vladimir Vladimirovich™ szobájának az ajtaját és belesett.
Vladimir Vladimirovich™ a bőröndök, különféle dobozok és ládikók között járkált, egy nagy papírt és egy Elektronika B3-26 kalkulátort tartott a kezében, amit még valamikor kisiskolás korában kapott ajándékba, de még működött.
- Borotva..., 500 darab..., ötszáz, - mormogta Vladimir Vladimirovich™, - csipesz..., 150 darab..., egyszázötven..., védőkesztyű..., 100 darab..., egyszáz...., védő alsónadrág... 300 darab..., háromszáz...
Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője hátrafordult Vladimir Vladimirovich™ titkárához, aki mögötte leskelődött.
- Fígy, testvéró, - súgta Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője Vladimir Vladimirovich™ titkárának, - minek ennyi borotva, meg mi az a sok csipesz, kesztyű, alsógatya?
- A Berlusconi miatt van, - súgta vissza Vladimir Vladimirovich™ titkára, - teleülteti kaktuszokkal a villáját. Olyan baráti szúrka-piszka...
Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője ismét belesett Vladimir Vladimirovich™ ajtaján.
- Konzervnyitó... 200 darab..., kettőszáz... - mormogta tovább Vladimir Vladimirovich™ és belenézett az egyik dobozba.
Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának Vezetője hátranézett Vladimir Vladimirovich™ titkárára.
- Sardiniára is megyünk..., - súgta magyarázatul Vladimir Vladimirovich™ titkára, - ott lesz a kirendelt kisérő folttaegység, az olaszok meg a jenkik mellett...
Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának Vezetője ismét belesett az ajtón.
- Sörnyító..., - mondta Vladimir Vladimirovich™, - hm, merre vannak a Sörnyítók? Hová tették? Hová dugták el?
Vladimir Vladimirovich™ végigment a hosszú dobozsoron és beletúrt mindegyikbe, aztán a ládákat és bőröndöket kezdte vizsgálni.
- Fígy, testvéró, - kérdezte Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője Vladimir Vladimirovich™ titkárától, - a Sörnyítók meg minek neki, amikor úgyis csak teát iszik mindig?
- Ha flottaösszevonás lesz, akkor mindenre fel kell készülni, - súgta vissza Vladimir Vladimirovich™ titkára, - bármikor felbukkanhat az a Sörtenger-csempészalattjáró, magad is tudod melyik...
Vladimir Vladimirovich™ Adminisztrációjának a Vezetője nagyot sóhajtott és behajtotta az ajtót...

2003.08.28 13:11:22

2003. augusztus 28., csütörtök, 13:48:22 (moszkvai idő szerint)

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ aludt és álmában látta a nagy OroszHont: hatalmas bombázógépek szolid berregéssel röpültek nyugatnak, vidám katonák törölgették a gépolajtól csillogó tankokat, a cirkálók és anyahajók büskén szelték a Perzsa-öböl hullámait, a McDonaldsban pedig kokakóla helyett kvászt árultak...
Vladimir Vladimirovich™ álmában édesdeden mosolygott. Az jött ki, hogy az a dzsidipi mégiscsak a kétszeresére , mit a kétszeresére, a háromszorosára nőtt fel magát!
"Fígy, testvéró...", - szólalt meg váratlanul Vladimir Vladimirovich™ fejében egy furcsán bugyborékoló gyerekhang, - "talán izé..., ne strapáld má' annyira magadat, hé?!"
- "Ki az?" - kérdezte csodálkozva álmában Vladimir Vladimirovich™.
- "Vili, hogy ki..., - bugyborékolt a hangocska, - "magad bámultad tegnap a Marsot, nem?"
- "Bámultam, tényleg..." - vallotta be Vladimir Vladimirovich™.
- "Hát ez az, onnan vagyunk mink...", - bugyborékolt a gyerekhang, - "Onnan vagyunk mink pontosan, a Marsról..., szóval, nem idevalósiak, ja..."
- "Vagyis hogyan?!" - hevült fel Vladimir Vladimirovich™ álmában, - "Vagyis akkor ez az első kapcsolat?! Az emberiség örök álma? Csak így egyszerűen, és ráadásul pont velem? Várjatok már, mindjárt megmosakszom, felveszem az öltönyömet..."
- "Jól van már...", - bugyborékolt békéltetően a hangocska, - "mondtam már, hogy ne strapáld már annyira magadat, feküdj csak nyugodtan... Mink már régóta itt vagyunk..., van annak már ötven éve is már..., időnként mindenféle elnökökkel megismerkedünk, vagyis amikor már érezzük, hogy eljött az ideje..."
- "És ezt hogyan érzitek meg? - Vladimir Vladimirovich™ egy kissé csalódott, hogy nem ő az első földlakó, akivel az idegen bolygóról érkezett vendégek kapcsolatba léptek.
- "Hogyan, hogyan, - bugyborékolt a hangocska, - "egyesek például távcsővel bámészkodnak a Marsra..."
- "Értem", - válaszolta Vladimir Vladimirovich™, - "és miért nincs még mindig kölcsönösen előnyös együttműködés a bolygóink között?"
- "Hát, hogyan is magyarázzuk el teneked...", - bugyborékolta a hangocska, - "minálunk mások ezek az izék, a kulturális igények..."
- "De hát ez egy természetes dolog", - kiáltott fel álmában izgatottan Vladimir Vladimirovich™, - "épp ettől lesznek kölcsönösen gazdagabbak a kulturáink!"
- "Aligha...", - felelte a titokzatos marslakó, - "mink vodkát nem iszunk, csajokra nem hajtunk, autókkal nem száguldozunk... Meg aztán nem is háborúzunk..., de még kereskedelmünk sincs..."
- "Hát az meg hogy lehet?!" - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™, - "Akkor meg mivel fogallkoztok?"
- "Hát csak úgy....", - bugyborékolta a hangocska, - "bemászunk mindenféle elnökök fejébe és az agyukat egy kissé mosogatjuk... Csakhogy ne legyen már annyira unalmas..."
- "De hiszen ez teljes mértékben kizárja a fejlődést!" - keseredett el Vladimir Vladimirovich™.
Erre viszont már senki sem válaszolt neki.

2003.08.29 07:44:55

Egyszer Vladimir Vladimirovich™, amint itáliai weekendezésre készült, a ruhatárát nézegette. A sok öltönyt már becsomagolták, ezért Vladimir Vladimirovich™ arra gondolt, hogy valami lazább cuccot is vinni kéne, hátha lesz egy kis szabadideje, amikor nyakkendő nélkül sétálhat Silvio barátja nyaralójában, gondosan kikerülve a sok frissen ültetett kaktuszt.
- Fígy, testvéró, - szólt Vladimir Vladimirovich™ a mindenütt örökké jelenlévő Adminisztráció Vezetőjéhez, - be kéne csomagolni valami kényelmes holmit is, mondjuk, egy kimonót...
- Kimonót nem lehet, Vladimir Vladimirovich™, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - olaszokhoz megyünk, nem japánokhoz...
- Akkor talán egy dzsudós cuccot..., - morfondirozott Vladimir Vladimirovich™.
- Azt sem lehet, mert félreértik, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - megírja az a Koriera-de-lá-séró, hogy át akarod dobni őket...
- Akkor talán egy bermudát, - próbálkozott Vladimir Vladimirovich™, - elvégre tengerparton leszünk, nem?
- Tengerparton leszünk, az igaz, - válaszolt az Adminisztráció Vezetője, - de ott lesz a flotta, a sok matróz meg kidől a díszsorfalból a rohögéstől, ha meglátja bermudában a főparancsnokot...
- Na, akkor legalább ezt a pólót vigyük, - mondta Vladimir Vladimirovich™, méricskélve az őt támogató "Együtt Menetelők" ifjúsági mozgalomtól kapott ajándékot.
- Ezt éppenséggel vihetjük, - morfondirozott az Adminisztráció Vezetője, mert a Che Putyin pólók gyártását még nem tudta beindítani a hazai könnyűipar, - úgyis cirillbetűs a felirat, majd törik a fejüket, hogy mit jelenthet... Meg aztán a menetelés most úgyis aktuális...
- Miért aktuális a menetelés? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Mert nekiindultak a kínaiak, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - menetelnek egyesével libasorban, amolyan Hosszú Menetelés-módra...
- Hol hosszúmenetelnek a kínaiak? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™.
- Hát hol mennének, - felelte az Adminisztráció Vezetője, - rajtunk keresztül, végig az egész országon, szép hosszú sorban...
- Micsodaaa?! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, - Lerohannak minket a kínaiak? Az a hatalmas hadseregük?!
- Nem minket rohannak le, - nyugtatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője, - meg aztán nem is hadsereg, hanem csak turisták..., fegyver nincs is náluk, csak egy kis rízs, útravalóul, mert hosszú a menet, ahogy mondtam, de a kis kínai úgysem eszik sokat...
- Hová menetel ez a sok kínai? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hová menetelne, - felelt az Adminisztráció Vezetője, - mennek Magyarországra, mostan hívta meg őket a miniszterelnökük... Aláírtak valami kapcsolatfejlesztési akármit Pekingben, de a kínaiak megmondták, hogy ez ne legyen egyoldalú, mert úgy nem fair, hogy csak hozzájuk jönnek mindenféle üzletemberek meg turisták, ők meg nem mehetnek... Hát most mennek...
- Micsodaaa?! - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™, - Libasorban hosszúmenetelnek rajtunk keresztül a magyarokhoz? Miért nem utaznak repülővel, vagy vonattal?
- Nincs annyi jegy, - válaszolta az Adminiszttráció Vezetője, - meg aztán repülő meg vonat sincs annyi, tengerük meg most pillanatnyilag nincs a magyaroknak, ezért hajóval nem mehetnek, így aztán megindultak gyalog... Igaz, hogy eltart egy darabig, de az nem számít, elvégre azért Hosszú Menetelés...
- Hát hányan vannak ezek a kínai hosszúmenetelős üzletemberek meg turisták? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Lehetnek talán száz vagy százötven millióan..., - morfondirozott az Adminisztráció Vezetője, - a másfélmilliárdhoz képest ez ugyebár egészen elfogadható arány, ha becsületesen fejlesztik azokat az üzeletemberi és turisztikai kapcsolatokat...
- És elfér ez a sok kínai turista és üzletember ott abban a Magyarországban? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™, - Állítólag az nem egy akkora nagy hodály...
- Biztos elfér, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - a múltkor huszonhárommillió román vendégmunkás elfért. Igaz, mostan még megy hozzájuk az a harmincezer iraki rendőr, de azoknak a gyorstalpalója addigra végetér, mire odaérnek a kínaiak... Úgyis panaszkodott minden panziósuk, hogy elfogytak a németek, mióta nincs NDK, hát most mennek a kínaiak...
- Fígy, testvéró, - kérdezte Vladimir Vladimirovich™, - nem úgy kezdődött az a német balhé, hogy a magyarok felszedték az aknákat, szétvagdosták a szögesdrótokat és kinyították a határt?
- De, úgy kezdődött, - bólogatott egyetértően az Adminisztráció Vezetője, - ki is szaladt rögtön az összes endékás turista...., aztán egyesültek...
- Hm, - gondolkodott el Vladimir Vladimirovich™, - akkor ha ezek ottan rendeznek egy pán-eurázsiai pikniket, végülis a jenkiknek lesznek gondjaik a tajvani bázisaikkal...
- Úgy van, úgy van, Vladimir Vladimirovich™, - bólogatott az Adminisztráció Vezetője, - ki van ez fundálva, mert ravaszok ám ezek a magyarok, pláne, ez a mostani kormányzatuk... Vigyorognak, vigyorognak, aztán máris át van verve mindenki...
- Na igen, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™, - ahogy a KGB-t is átverték annak idején, meg az egész varsói szerződést meg a szocialista lágert....
- Nem a mi gondunk, Vladimir Vladimirovich™, - nyugtatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője, - most nem velünk barátkoznak...
"Na igen", - gondolkodott el Vladimir Vladimirovich™, - "akinek ilyen barátja van, annak ellenségre már nincs is szüksége... Nagy igazság, nagy igazság... Ki is mondta ezt? Nem az a Konfuciusz?"

2003.08.29 09:53:22

Egyszer Vladimir Vladimirovich™, amikor épp nagyjában folytatta felkészülését itáliai utazához, megszólalt a telefon és az Adminisztráció Vezetője jelentkezett.
- Fígy, testvéró, - szólt az Adminisztráció Vezetőjének kissé zavart hangja, - egy kis gondunk akadt...
- Milyen gondotok akadt már megint? - morgott mérgesen Vladimir Vladimirovich™, - Állandóan gondjaitok vannak! Majd én megtanítom az egész bandát, hogy gondok nélkül legyenek, van is erre egy jól bevált régi szerszámom - megvan a jó kis szíjam, amit még az alezredesi egyenruhámhoz kaptam annak idején ellátmányban...
- Ne idegeskedj, testvéró, - dadogta az Adminisztráció Vezetője, - csak ne izgasd fel magad.... Valamit majdcsak kitalálunk..., már elemezzük az új helyzetet és a körülményeket, keressük a megoldási lehetőségeket...
- Ne keressetek, hanem oldjátok meg! - kiáltott fel mérgesen Vladimir Vladimirovich™, majd eszébe jutott, hogy még nem tudja, hogy miről van szó, ezért kissé visszafogta magát és nem szorította annyira erősen a régi szíjat, - Mondjad, mi történt? Ne kímélj....
- Hát tudod, - kezdte az Adminisztráció Vezetője, - kiküldtük ahhoz a Sardiniához, ahol bemutató lesz, azt a flottaegységet a Moszkva-cirkálóval, ami egy zászlóshajó...
- Na és mi van? - vágott közbe türelmetlenül Vladimir Vladimirovich™, - Elsüllyedt a Moszkva? Eltűnt valami viharban?
- Nem a Moszkva tűnt el, - folytatta az Adminisztráció Vezetője, - habár éppenséggel azt is ellophatták volna, ezek már loptak cirkálót, ezek olyanok...
- Kik loptak cirkálót? - hökkent meg Vladimir Vladimirovich™
- Hát, ezek a Rejtőzők loptak, ahogy meg van írva a Könyvekben, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette nyugtatólag, - de ez még a múlt században volt, a háború előtt...
- Kik azok a Rejtőzők és milyen cirkálót loptak el? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, a Piszkos Fred, ő a Kapitányuk, aztán a Fülig Jimmy, meg a Főorvos úr, meg a Pofa Jenő, meg a Nagy Főnök, meg a Rozsdás, meg a Lógás Hugó, meg a Csomó Bill, meg a Csont Hugó, a Buzgó Mócsing, aki valójában az igazi Trebitsch..., - sorolta az Adminisztráció Vezetője, - meg az a Sörhajóbicskás Kékszakállú Wágner, aki minden aljasságban benne van... Ezek lopták el a Balmorált, de aztán kiderült, hogy az a Radzeer, de időnként összekeverték a Brigittával, ami egy pestishajó, ezért fel is gyújtották, de aztán időközben átnevezték egy nagyon hosszú nevű és közröhejes hajóra, persze csak megtévesztésül, vagyis dezinformálásilag....
- Áááálljjj! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, mert már szédült a feje a sok zavaros névtől, - Milyen dezinfomációs hosszú nevű hajóról beszélsz te itten?
- A "Na mi úság, Wágner úr?"-ról beszélek, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője.
- Ez micsoda, vicc? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™ és összehúzta a szemöldökét.
- Nem vicc, ez egy ilyen hosszú nevű dezinformációs hajó, - mondta az Adminisztráció Vezetője, majd hozzátette, - jó hülye név, az igaz, de mivel valójában ez a Balmorál-Radzeer cirkáló...
- Áááállljjj! - kiáltott ismét Vladimir Vladimirovich™, - Mi köze ennek a hülyehosszúnevű múltszázadi hajónak az itáliai flottabemutatóhoz? Csak nem azt akarod mondani, hogy ellopták a Moszkvát és most azon lesz egy ilyen hülye név?!
- Nem lopták el a Moszkvát, - nyugtatta Vladimir Vladimirovichot™ az Adminisztráció Vezetője, - csak azért említettem, mert ezek már loptak cirkálót és első sorban őket gyanúsítjuk most is...
- Akkor mit loptak el ezek, ha nem a Moszkvát? - lihegett Vladimir Vladimirovich™, aki teljesen belefáradt már az információs sztrádán folyó hajszába.
- A Be-200-ast lopták el, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - amit annyira megcsodáltál azon a Maxos repülőszalonon és be akartál mutattatni Silvio haverodnak...
- Ellopták a Be-200-ast?!!! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™ és ismét megmarkolta a tiszti derékszíját.
- Ellopták, - vallotta be szomorúan az Adminisztráció Vezetője, - vagy legalábbis kölcsönvették... Hagytak ugyanis egy cetlit, hogy az ő bemutatójuk sokkal hatásosabb lesz...
- Mitől lesz hatásosabb a bemutatójuk? - döbbent meg Vladimir Vladimirovich™.
- Ez a Be-200-as ugyebár egy kétéltű repülőgép, amivel tüzet lehet oltani, - kezdte megint a felesleges köntörfalazást az Adminisztráció Vezetője.
- Nagyon jól tudom magam is, hogy mi a Be-200-as, - vágott közbe Vladimir Vladimirovich™, - pont ezt akartuk bemutatni, leszáll a vízre, felszippantja aztán arrébb repül és máris önti, egy fordulóval 12 tonna vizet visz, egy-kettőre megold minden gondot...
- Hát, ez az, - sóhajtott az Adminisztráció Vezetője, - ezért gyanítjuk, hogy ezek a Rejtőzők, de legalábbis az a Wágner benne van és tényleg hatásosabb lehet a bemutatójuk a tervezetnél...
- Jesszusmárja! - kiáltott fel Vladimir Vladimirovich™, mert hirtelen megvilágosodott, - Ugyebár ez az, aki utálja a vizet?!
- Ez, - bólíntott lemondóan az Adminisztráció Vezetője. - Most törjük a fejünket, hogy esernyőket vagy emberes krigliket csomagoljunk ahhoz a kerti partyhoz... 12 tonna Sör egy fordulóval azért nem semmi.... ez még annak az olasz énekesnek is betesz, akit ott áriázni akar, de az összes meghívottnak, sőt, a flottának is...

2003.08.29 12:53:54

2003. augusztus 29., péntek, 13:28:36 (moszkvai idő szerint)

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ a kremli dolgozószobájában üldögélt és fontos okmányokkal munkálkodott. Vladimir Vladimirovich™ előtt az íróasztalon egy vastag könyv feküdt, sok-sok képpel és ábrával, - az "origami" japán művészet kézikönyve. Vladimir Vladimirovich™ a fontos okmányokból különböző figurákat hajtogatott, időnként egy-egy pilantást vetve a szakkönyvbe. Az asztal elülső szélén már néhány madár és meseszerű állatfigura sorakozott. Vladimir Vladimirovich™ most épp egy kaktuszt hajtogatott valamelyik törvénytervezetből. Egyszercsak az asztal baloldalán lévő Elnöki Kommunikációs Pulton elkezdett villogni egy lámpa, ami az Adminisztráció Vezetőjének jelentkezését jelezte. Vladimir Vladimirovich™ sajnálkozva félrerakta a majdnem teljesen kész kaktuszt és felemelte a kagyolót.
- Fígy, testvéró, - kérdezte az Adminisztráció Vezetője, - te milyen virágokat kedvelsz?
- Kaktuszokat! - bökte oda Vladimir Vladimirovich™, mert nem szerette, ha fontros munkáját megzavarják.
- Értettem, - felelt röviden az Adminisztráció Vezetője és letette a telefont.
Vladimir Vladimirovich™ visszatért a munkájához. Amikor a kaktusz már szépen összeállt, Vladimir Vladimirovich™ letett a többi figura mellé és gyönyörködve nézte. Igazán szépre sikerült. Vladimir Vladimirovich™ úgy érezte, hogy valakivel meg kell osztania esztétikai élményét és a jól végzett munka örömét, ezért felhívta az Adminisztráció Vezetőjét.
- Fígy, testvéró, - kezdte a bevezetőt Vladimir Vladimirovich™, - az előbb mintha valami virágokról érdeklődtél, nem?
- Igen, a Berlusconi telefonált az előbb, és ő kérdezte, - felelte az Adminisztráció Vezetője, - valami meglepetést készít neked és most virágokat ültet a kertben.
- Virágokat? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™, - Na és mit feleltél neki?
- Hogy-hogy mit? - lepődött meg az Adminisztráció Vezetője, - Hát mondtam neki ezeket a kedvenc kaktuszaidat. Igaz, hogy csodálkozott, de azt monta, nem gond, ültet úgy négyszázat, ha már így van...
- Eeeej..., - Vladimir Vladimirovich™ hirtelen nem tudott mit mondani, - és mást nem mondott?
- De, mondott mást is, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - azt mondta, hogy egy dalt írt neked. Valami olyasmit, hogy állandóan rád gondol..
- Dalt nekem? - csodálkozott Vladimir Vladimirovich™, - Fígy, ez nem olyan izé, na, olyan másfajta?
- Á, nem, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - hisz gyerekei is vannak, vagy legalábbis... Habár persze mit lehet azt tudni manapság... Fígy, testvéró, te majd ottan óvatosan..., elvégre ki tudhatja azt... Én mindenesetre odaküldök egy cirkálót, minden tűzeshetőségre...
Vladimir Vladimirovich™ letette a kagylót és mégegyszer megnézte a kaktuszt.
"A francnak kell nekem ez az Itália?" - gondolta Vladimir Vladimirovich™, - "Inkább mennénk görögbe..., ha már a Vladimir Alekszandrovics is ott van épp..."

2003.08.29 14:06:48

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ asztalán megszólalt a Forró Drót.
"Dzsordzsi barátom akar valamit", - gondolta Vladimir Vladimirovich™ és felemelte a kagylót.
- Hello, brother, - hallotta Vladimir Vladimirovich™ az amerikai elnök ismerős hangját, - hallom buliztok az olasszal.
- Igen, meghívott, - mondta Vladimir Vladimirovich™, - nem lesz ez akkora buli, csak egy kis vikendezés...
- Jól van, jól van, Volodia, - mondta Dzsordzsi, - csak ne feledd, hogy szeptember végén velem találkozol, majd csapunk egy igazi bulit, lesz minden, vodka, viszki, Sör-bor-pálinka, aztán nem egy-két csónak, hanem összevonjuk akár az egész atlanti meg a csendes-óceáni flottát is...
- Tea, - jegyezte meg Vladimir Vladimirovich™.
- What? - kérdezte Dzsordzsi
- Mondom, teát iszom, - felelte Vladimir Vladimirovich™, - t-e-a, ti...
- OK, tea, értem, - válaszolta az amerikai elnök, - lesz neked tea, well..., meg kaktuszok is...
- Kaktusz nem muszáj, - mondta Vladimir Vladimirovich™ és sóhajtott, mert eszébe jutott az Adminisztráció Vezetője.
- OK, - válaszolta Dzsordzsi, - nem lesz kaktusz, tea lesz, meg minden más, pálinka, bor, Sör, all right...

Vladimir Vladimirovich™ letette a kagylót és arra gondolt, milyen érdekes az, hogy mindennek pillanatokon belül híre megy, mindenki azonnal tudja az összes részletet...

A Sörcsempész-tengeralattjárón a Rejtőzők elégedetten dörzsölték tenyerüket.
- Flottaösszevonás..., - jegyezte meg a Kapitány, - ha egy üzlet beindul...
Ekkor valami hangosan koppant a periszkóp tornyon - egy ajtó hullott le a magasból.
- Hülye Bin-Laden... - hallatszott a rádióból egy rekedtes hang, - koránjózan..., hukk, bocsánat..., ammattőr....
A Sörcsempészhajó felett elszállt egy Be-200-as...

2003.08.30 08:20:27

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ Silvio barátjánál weekendezett. Már túlvoltak egy háromórás megbeszélésen, lejattolták azt, hogy a szegény oroszoknak ne kelljen sok lírát kifizetni mindenféle vízumokért, már kivigyorogták magukat a sok tévékamera előtt és válaszolgattak az újságírók hülye kérdéseire, Vladimir Vladimirovich™ barátja Silvio már elmondta sajnálkozásait a kellemetlenül nagy hőség miatt, Vladimir Vladimirovich™ pedig válaszul már meghívta haverját Szibériába, ahol senkit még nem ütött meg a hőguta, amikor beszálltak Silvio elektromos kisautójába és elindultak kocsikázni végig a parkon.
"Na tessék", - gondolta Vladimir Vladimirovich™, - "most itt rázatom magam ebben a dodzsemben és udvariasan vigyorgok az olasz vicceken, amikből egy mukkot sem értek. Persze még mindig jobb, mintha ez az olasz egy Forma-1-essel száguldozna..."
Egyszercsak Vladimir Vladimirovich™ zsebében csiripelni kezdett a kormányzati mobilja.
"Na tessék", - gondolta Vladimir Vladimirovich™, - "nincs egy nyugodt percem..."
Vladimir Vladimirovich™ udvariasan rámosolygott Silviora és intett kezével, hogy jelezze sajnálkozását, Silvio visszavigyorgott és bólíntott, hogy jelezze megértését. Miután végeztek ezekkel az udvariassági formaságokkal Vladimir Vladimirovich™ elővette az aranysasos mobilját (a hátul ülő tolmácsok fellélegeztek, hogy egy kis levegőhöz jutnak és lesz idejük mindenféle újabb vicces dolgot kitalálni, amit majd elmondhatnak a lefordíthtatatlan szóviccek helyett, amivel az államférfiak traktálják egymást).
- Fígy, testvéró, - hallotta Vladimir Vladimirovich™ a telefonban az Adminisztráció Vezetőjének hangját, - te ugye nem ittál, mielőtt dodzsemezni indultatok?
- Persze, hogy nem ittam, - válaszolt halkan Vladimir Vladimirovich™, - de nem is én vezetek.
- És az az olasz sem ivott? - kérdezte aggódva az Adminisztráció Vezetője.
- Tudtommal nem, - suttogott Vladimir Vladimirovich™ a telefonba, majd rávigyorgott egyet a mellette ülő SIlviora, aki szerencsére egy szót sem értett az egészből, de azért visszavigyorgott.
- Akkor jó, - mondta az Adminisztráció Vezetője és felsóhajtott, - egy nap egy diplomáciai botrány épp elég.
- Miféle diplomáciai botrány? - sziszegte bele idegesen Vladimir Vladimirovich™ a kagylóba, de azért ismét rávigyorgott a mellette ülő olaszra, aki visszavigyorgott, bár semmit sem értett.
- Hát csak Tallinban elkapták a követségi első titkárunkat, - magyarázta az Adminisztráció Vezetője, - benyalt valahol rendesen, aztán nekiment két autónak, aztán meg mikor kijöttek az észt rendőrök könnyített magán.... A tévések fel is vették, be is mutatták...
- Mit mutattak be azok a tévések?! - emelte fel hangját Vladimir Vladimirovich™, de aztán eszébe jutott, hogy most ezt nem szabad itt, ezért rávigyorgott a mellette ülő Silviora, aki reflexszerűen visszavigyorgott.
- Hát, hogy ott áll egy fánál és ereszti ki a...., hogy is mondjam, na, szóval a felesleget, - mondta az Adminisztráció Vezetője.
- És a rendőrök mit csináltak? - kérdezte Vladimir Vladimirovich™.
- Vártak, - felelte az Adminisztráció Vezetője. - Egy diplomatát nem szabad megzavarni fontos nagy- és kisdolgaiban... Most mit csináljunk?
- Hm, - gondolkodott el Vladimir Vladimirovich™, - pihentetni kéne, küldjétek el egy nyugodt helyre, mondjuk Szibériába..
Vladimir Vladimirovich™ eltette a mobilt, még egyszer rávigyorgott Silviora és hátrasúgta a tolmácsoknak:
- Mondjátok meg Silvio barátomnak, hogy a jövő évi üdülésre vonatkozó meghívással kapcsolatban mindent lerendeztem, nálunk ez gyorsan megy...

2003.08.30 09:34:43

Egyszer Vladimir Vladimirovich™ az olasz tengerparton sétált Silvio barátjával, aki büszkén mesélte neki, hogy mekkora halakat pecázott már errefelé. Vladimir Vladimirovich™ udvariasan bólogatott és már ő is el akarta mesélni, hogy a Csendes-óceánon mekkora halakat fognak ki, amikor zsebében megszólalt az aranysasos mobil. Vladimir Vladimirovich™ ösztönszerűen megremegett és sápadtan füléhez emelte a telefonját - az utóbbi időben semmi jót nem várt az ilyen hívásoktól.
- Fígy, testvéró, - kezdte az Adminisztráció Vezetője, - egy kis gond van megint...
- Agyonverek mindenkit, - suttogta bele a mobilba Vladimir Vladimirovich™, - veletek állandóan gond van, és mindig akkor, amikor elmegyek egy kis pihenésre...
- Nem tehetünk róla, - mentegetőzött az Adminisztráció Vezetője, - ez egy sorscsapás, átok van rajtunk... Ha augusztus van és elmész üdülni, akkor süllyednek az atom-tengeralattjárók...
- Most melyik süllyedt el? - kérdezte halkan Vladimir Vladimirovich™.
- Egy régi, már ki volt selejtezve, - mondta az Adminisztráció Vezetője, - vitték szétdarabolni úgyis...
- És az emberek? - kérdezte aggódva Vladimir Vladimirovich™.
- Hát, eddig egyet kifogtak élve, kettőt meg már.... - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - talán heten még a víz alatt lehetnek...
- Tegyetek meg mindent, amit csak lehet, - mondta keményen Vladimir Vladimirovich™, - meg amit ilyenkor szokás...
- Hogyne, ternészetesen, - válaszolta az Adminisztráció Vezetője, - ismerjük a technológiát, gyakorlatunk van benne...
Vladimir Vladimirovich™ eltette a mobilját, próbálta visszaerőltetni arcára a mosolyt és odafordult Silvio barátjához.
- Na igen, szép nagy halak, - folytatta a kedélyes beszélgetést Vladimir Vladimirovich™, - nálunk is kifognak ilyen nagy darabokat, sőt, még nagyobbakat is... Én is mindig kifogom...
Az államférfiak folytatták sétájukat a tengerparton. Vladimir Vladimirovich™ gyanakodva nézte a távolban horgonyzó flottaegységet...